ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔က ရတနာပံုသတင္းစာ ေကာက္ဖတ္လုိက္ရာ စာေရးဆရာေဆြႏြယ္ဦးရဲ႕ ယံုမွတ္၍ ပံုအပ္ရာ၀ယ္  ဆိုေသာေဆာင္းပါးေလးတပုဒ္ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။

တရားရံုးဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို၀ိုင္၀န္းေ၀ဖန္အၾကံေပးနိုင္ရန္ၿပန္လည္တင္ၿပလိုက္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးေလးကအတိုခ်ဳပ္ ေၿပာရရင္ ေကာင္မေလးတေယာက္နဲ႔ေကာင္ေလးတေယာက္ ဟန္းဖုန္းကေနသမီးရည္းစားၿဖစ္သြားၾက ရာကအစၿပဳတာပါဘဲ၊

ေနာက္သမီးရည္းစာဘ၀ကေနလူမသိသူမသိအခ်စ္နယ္ကြ်န္မိရာမွေကာင္မေလးမွာကိုယ္၀န္ရသြားပါတယ္။

ေကာင္မေလးကေကာင္ေလးကိုတာ၀န္ယူခိုင္းတဲ့အခါေကာင္ေလးကၿငင္းပါတယ္

ေနာက္ဆံုးေကာင္မေလးကေကာင္ေလးဆီကေလ်ာ္ေၾကးရလုိေၾကာင္း

ေ၇ွ့ေနနွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေနြးသည့္အခ်ိန္တြင္

ေရွ့ေနမွအရားရုံးခ်ဳပ္စီရင္ထံုးတခုကိုတင္ၿပလာပါသည္္၎စီရင္ထံုးကိုမူရင္းအတိုင္းတင္ၿပေပးလိုက္ပါသည္။

အရြယ္ေေ၇ာက္ၿပီးၿဖစ္သည့္ၿမန္မာဗုဒၶဘာသာမိန္းကေလးတဦးနွင့္ေယာက်ာ္းေေလးတဦးတို႔သည္

မိမိတို႔ခ်င္းသေဘာတူညီမွဳၿဖင့့္္က်ဴးက်ဴးလြန္လြန္ၿဖစ္ၾကသည္တြင္မိန္းကေလး၌ကိုယ္၀န္ရွိရာ

ေယာက်ာ္းၿဖစ္သူကမိန္းကေလးအားလက္ထပ္ရန္ၿငင္းဆိုေသာ္

မိန္းကေလးအားေယာက်ာ္းၿဖစ္သူကေရွးထံုးဓမၼသတ္္မ်ားအရလည္ေကာင္း၊ တရားရံုးခ်ဳပ္ကဆံုးၿဖတ္ထားသည့္စီရင္ထံုးမ်ားအရလည္ေကာင္းေလ်ာ္ေၾကးမေပးထိုက္။ ဟုဆံုးၿဖတ္ထားေၾကာင္း။

ထိုအမွဳတြင္မိန္းကေလး၏ေရွ့ေနၾကီးက  မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ေယာက်ာ္ေလးတစ္ဦးအား ကာမစပ္ယွက္ရန္သေဘာတူခြင့္ၿပဳခဲ့ေသာ္ ထိုေယာက်ာ္း၏ေတာင္းရမ္းထိမ္းၿမားပါမည္ဟူေသာဂတိရ၇ွိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ၿဖစ္လိမ့္မည္  ဟုတင္ၿပေသာ္လည္းထိုသို႔ဂတိေပးေၾကာင္း

၊လူသိရွင္ၾကားသိၾကသည္ဟုသက္ေသတင္ၿပထားသည္ကိုမေတြ႔ရေၾကာင္း၊

ကိေလသာစိတ္မကုန္ခန္းၾကေသးေသာပုထုဇဥ္မ်ားအတြက္ေသြးသားဆနၵအရမည္သည့္ရည္၇ြယ္ခ်က္မ်ဳိးမွမရွိ္ဘဲ

ဲဆက္ဆံၿခင္းသည္လည္းရွိနိုင္ေလရာေယာက်ာ္းေလးနွင့္မိန္းကေလးတို႔စပ္ယွက္က်ဴးလြန္ၾကသည့္

့္ကိစၥတိုင္းတြင္ထိမ္းၿမားပါမည္ဟူေသာဂတိေပးခဲ့ၿပီးသည္ဟုယူဆမည္ဆိုကအက်င့္ေဖာက္ၿပားမိန္းမသားမ်ား၏ မာယာေက်ာ့ကြင္းသို႔သက္ဆင္းရရွာေသာေယာက်ာ္းမ်ားအတြက္အခက္ၾကံဳဖြယ္ရွိမည္ဟုရံုးေတာ္ကသံုးသပ္ခဲ့သည္။

္အမွဳတြင္မိန္းကေလးသည္အသက္အရြယ္အားၿဖင့္လည္ေကာင္း၊ ပညာေရးအရလည္ေကာင္း၊

သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ၿဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ၿခင္းကို လြယ္လင့္တကူလိုက္ေလ်ာေပးနိုင္မည့္ မိန္းကေလးမဟုတ္သည့္အတြက္ ေယာက်ာ္းေလးက

ၿဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ၿပီး က်ဴးလြန္ေၾကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာမေပၚေပါက္ လက္ထပ္ပါမည္ဟုဂတိမရွိဘဲ သေဘာတူခ်စ္ ၾကိဳက္ေပ်ာ္ပါးသည့္အေၿခအေနမ်ဳိးသာ

အမွဳတြဲတြင္ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း ေထာက္ၿပထားၿပန္သည္။

ဤအမွဳမ်ဳိးတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္းပိတ္ပင္ထားပါက မသမာသူေယာက်ာ္းမ်ားသည္

ထိုဥပေဒကို အကာအကြယ္ယူကာ မေလ်ာ္ေသာအခြင့္အေရးယူလ်က္ မိန္းကေလးမ်ား၏

အက်င့္စာရိတၱကို အလြယ္တကူဖ်က္ဆီးလာနိုင္ေစသည္ဟု ေစာဒကတက္တင္ၿပၿပန္ေသးသည္။

ေနာက္ဆံုးရုံးေတာ္က  ဤကိစၥမ်ဳိးတြင္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ကိုယ္က်င့္းသိကၡာ မထိန္း တိမ္းပါးပ်က္ၿပား

ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္လာေသာ ကိစၥၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိကိုယ္တိုင္ ကာကၠု မထိန္း ၊

တိမ္းလြယ္၊ ညြွတ္လြယ္အက်င့္ပ်က္ၿပား၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ကိစၥတြင္

တရားဥပေဒ၏ အကူအညီကိုေတာင္းဆိုရန္ မသင့္ ၊နွစ္ဦးလံုးညီတူညီမွ်အၿပစ္ရွိသူမ်ားၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင့္ ရုံးေတာ္၏ အကူအညီကိုမည္သူမွမရထိုက္ေခ်။

တရားမွ်တမွဳကိုလိုလားသူသည္မိမိကိုယ္တိုင္သန္႔၇ွင္းရမည္။

ဟုမွတ္ခ်က္နွင့္တကြဆံုးၿဖတ္ခဲ့၏။

ၿပစ္မွဳဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ  ၄၈၈ အရ ကေလးစရိတ္ေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္းအၾကံၿပဳသည္။

ၿမန္မာနိုင္ငံစီရင္ထံုး၊ ၁၉၉၆ တရားရံုးခ်ဳပ္ စာ-၁၀၂၁ကိုကိုးကားေရးသားသည္။

အထက္ပါၿဖစ္စဥ္တြင္ မိန္ကေလးမိဘမ်ားမွာပိုက္ဆံရွိၿပီး

မိန္းကေလးမွာမႏၱေလး တကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးနွစ္ေက်ာင္းသူၿဖစ္ေၾကာင္းေရးထားပါသည္။

သမီးငယ္မ်ား စဥ္းစာဆင္ခ်င္သတိမူနိုင္ရန္ ေစတနာထားတင္ၿပလိုက္ပါသည္။

About unclegyi1974

sun moon has written 27 post in this Website..

1974Ipass10st 1980IpassBSC(physc)