ေမလသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း တကယ္ေျပာင္းခဲ့ရေသာ လျဖစ္သည္။
၁၈၁၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွား၏ Tambora မီးေတာင္ႀကီးေပါက္ကြဲသျဖင့္ ကမာ႔ၻအခင္းအက်င္းေျပာင္းခဲ့ရသည္။ အေမရိကနွင့္ဥေရာပတိုက္သို့ပင္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ လူသားတို့သမိုင္းတြင္ အၾကီးမားဆံုးသဘာ၀ေဘးအနၱရာယ္ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။
မီးေတာင္ျပာမ်ားဖုံး၍ေအးစက္ေျခာက္ေသြ႕ စိုက္ပ်ိဳးလယ္ယာေျမပ်က္ကုန္သျဖင့္ ယခုယူနန္ျပည္နယ္သားမူလတိုင္းရင္းသား(ဟန္ခ်ိုင္းနီစ္းမ်ားမဟုတ္)တို႔ ငတ္မြတ္ေဘးဒဏ္ေရွာင္ရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ား ကခ်င္ေဒသသို႔ အလုံးအရင္းေ႐ြ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ငတ္မြတ္ေဘးေၾကာင့္ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္သည္လည္း အာသံမဏိပူရဖက္သို႔ ထိုးထြက္တိုက္ခိုက္ရင္း ပထမအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ျဖစ္ရန္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ရန္စပ်ိဳးခဲ့ရေပသည္။
ဥတုရာသီဆိုး/ေကာင္းဟူသည္ လူသားတို႔ လူေနမႈစ႐ိုက္၊လူမ်ိဳးအစုလိုက္ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးျခင္းသာမက ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈသို႔လည္း လႊမ္းမိုးေျပာင္းလဲပါသည္ဟူလို …

၂၀၀၈ ေမလ၂ရက္ေန႔တြင္၀င္ခဲ့ေသာ နာဂစ္အမည္ရွိမုန္တိုင္းႀကီးေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း။ပဲခူးတိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ လူ၁၃၈,၃၇၃ေသေၾက၍ ေက်း႐ြာေပါင္းမ်ားစြာ ႐ြာလုံးကြၽတ္ျပဳတ္ခဲ့၏။ ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္းစနစ္တက်မရွိသည္ျဖစ္၍ ေဒသခံတို႔ ျမိဳ့ျပတက္အေျခခ် အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေျပးၾကသည္မွ ရန္ကုန္၏ လူဦးေရသည္လည္း ခုန္တိုးတက္လာသလို က်ပ္ပိတ္ႁပြတ္သိပ္ကာ ေသာက္သုံးေရ၊မိလႅာ၊အမႈိက္သိမ္းစနစ္မွသည္ လွ်ပ္စစ္ေပး၊လမ္းေပးဆက္သြယ္‌ေရး အင္ဖရာစရပ္ခ်ာအကုန္ ၿမိဳ႕၏၀န္ေဆာင္ႏိုင္အားႏွင့္မမွ် ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ေတာသား/ျမိဳ့သား
မုန္တိုင္းဆိုးအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်းလက္ေတာ႐ြာမွ ၿမိဳ႕တက္လာၾကသူတို႔ ယဥ္ေက်းမႈတြန္းေဆာင့္ျခင္းႏွင့္ေတြ႕ၾကရ၏္။
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံေနရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ လက္ငင္းအေျခအေနတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမေနႏိုင္ မူလရွိရင္းလူတို႔ႏွင့္သဟဇာတမျဖစ္ေသးသည္တို႔ရွိသည္။
Culture shock ဟူသည္လူ႔သဘာ၀ျဖစ္ေသာ္ျငား႐ုတ္တရက္အခ်ိန္တို ႏွစ္တိုအတြင္းျဖစ္လိုက္ရကား ေတာသား/ၿမိဳ႕သားတြန္းတိုက္မႈလည္းျပင္းထန္ပါသည္။
ေတာသား/ ၿမိဳ႕သားေခၚလိုက္ၾကေစကာမူ မူလသဘာ၀မွာ အေမရိကားမွ ေတာင္ပိုင္းသားလူျဖဴ Redneck ႏွင့္သေဘာတူပါမည္။
ေတာသား အဓိပၸါယ္ကို ေတာေန/ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားခြဲျခင္းအစား ၿမိဳ႕ႀကီးသား ႏိုင္ငံႀကီးသားစိတ္ႏွင့္ယဥ္ပါးမ၀ေသးသည့္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ အျပဳအမူအေတြးအေခၚ ျပဳသူတို႔ကို ေခၚတြင္မည္ ဟူလို..
ကြမ္းတံေတြး တျပစ္ျပစ္ေထြးမႈမ်ား၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ကားေပၚယဥ္ေပၚမွ အမိႈက္ခ်ျခင္းမ်ား၊ အမ်ားပိုင္ေျမေနရာ ပလက္ေဖာင္းတို့ကိုက်ဴးေနထိုင္ျခင္းမ်ား၊ လူခ်င္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မိလွ်င္ ေရွာင္ခ်င္သလိုေရွာင္ တိုက္မိမေတာင္းပန္ျခင္းမ်ား၊ အခန္းတြင္းခန္းျပင္ ကေလးလူအိုမေရွာင္ေဆးလိပ္တဖြာဖြာႏွင့္ အေငြ႕ထုတ္ေဘးလူဒုကၡေရာက္ေစျခင္းမ်ား၊ ကားဟြန္းတပြမ္ပြမ္တီး ေန႔ညမခြဲ သံျပဲေလာ္စပီကာဖြင့္ အၾကားအာရံုညစ္ညမ္းေျစင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ေတာသားအက်င့္စ႐ိုက္မ်ား ေရတြက္လို႔မွ မကုန္ႏိုင္။
ေတာသားတို႔စိတ္ အမွန္တကယ္မွာ ပ်က္စီးပါေစ ေသပါေစ စိတ္ပုတ္စိတ္ယုတ္တို႔ကားမရွိ။ ႏိုင္ငံႀကီးသားစ႐ိုက္ကို သိပင္မသိသည္မူ၍ ျမို့ျပယဥ္ေက်းမႈ သညာလြတ္ေနသည္ဟုသာ ဆိုရမည္။

ဇတ္တူသားမစားရာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိဖူးသူတိုင္း ရန္ကုန္ေနေခြးေလေခြးလြင့္မ်ား၏ မာန္ထ လူသားမ်ားကိုဒုကၡေပးသည္မ်ားကို သတိထားမိပါလိမ့္မည္။
အထူးသျဖင့္ ညနက္သန္းေခါင္ မနက္ဦးအိမ္ျပန္လမ္းမ်ားတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ လူကိုရန္မူအူ-ေဟာင္ေသာ ေခြးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေပမည္။
ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ေခြးကိုက္ခံရသူမ်ားလည္းရွိၾကေပရာ သတင္းမ်ားအရ ေခြး႐ူးေရာဂါပိုးေၾကာင့္ေသသည့္ကေလးငယ္မ်ားပင္ေတြ႕ရမည္။
စစ္တမ္းမ်ားအရ လမ္းေဘးေခြးအမ်ားစုတြင္ေခြး႐ူးေရာဂါပိုးရွိေနသည္ဆို၏။ ၂၀၁၇ တြင္ေခြးကိုက္ခံရသူေပါင္း ၁၈၀၃၁၇၀ ဦးရွိသည္လည္းဆိုသည္။
၂၀၁၈တြင္ ေခြး႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆးအတြက္ အစိုးရက က်ပ္ေငြ ၅.၈ ဘီလ်ံ သုံးထားရေသာ္ျငား ေဆးရံုမ်ားတြင္ ေဆးျပတ္သည္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည္။
ဤသို႔လွ်က္ႏွင့္ အစိုးရသည္ ေခြးမ်ားကို သုတ္သင္ျခင္းငွာမစြမ္းႏိုင္။ အဆိပ္တုံးခ်ေကြၽးသည္မ်ားရွိေသာ္ျငား တိခ်စ္သူဟုေခၚေသာ တိရစာၦန္ခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ လမ္းေဘးေခြးမ်ားအားကာကြယ္ၾကသည္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္အေမရိကသံ႐ုံးႏွင့္ပင္ဘာစာခ်ဳပ္ထားသည္ သတင္းထြက္ေနရကား ျမဴနီစပယ္လည္း ဘာမွတတ္ႏိုင္ပုံမရွိ။
ေရသတၱ၀ါမ်ားအား အစုလိုက္အျပံုလိုက္ေသေၾကေအာင္ အဆိပ္ခ်၊ လ်ွပ္စစ္ထိုး၊ မိုင္းခြဲသတ္သည္နွင့္ ျမို့ျပတြင္ လူကိုဒုကၡေပးလာေသာ ေခြးသုတ္သင္သည္တို့ ေရာေထြးကုန္ၾကသလားမသိ။
ေခြးသည္လူသားႏွင့္အနီးကပ္ဆုံးေသာအိမ္ေမြးသစၥာရွိသတၱ၀ါျဖစ္ေသာ္ျငား လူႏွင့္ကားမည္သို႔မွ်ႏႈိင္းယွဥ္မျပဳရာ။ ျမန္မာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း လူကိုေခြးကိုက္ေသရျခင္းသည္ နိမိတ္လားရာလည္းမေကာင္း။ အျငင္းပြားဖြယ္ရွိလာလွ်င္ မႏုႆလူသားသည္ ဇတ္တူသားမစားရာ၊ လူကိုသာဗဟိုျပဳ ဘက္လိုက္ေတြးေခၚစဥ္းစားရေပမည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းတြင္ ၾသစေတးလွ်ႏိုင္ငံမွလည္း မ်ိဳးပြားလြန္း၍လူထုကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစလာေသာ ေၾကာင္႐ိုင္း ၂သန္းကို ၂၀၂၀အမွီအဆိပ္၀က္အူေခ်ာင္းေကြၽးသတ္မည္ ေက်ညာလာသည္။ အေမရိကတြင္ Riverside ၿမိဳ႕နယ္၌ ပါပီကို အမိႈက္ပုံးထဲ ပလပ္စတစ္အိပ္ႏွင့္ထည့္၍ လာပစ္သြားသူရွိသည္။ လုျံခဳံေရးဗီဒီယိုတြင္ေပၚရကား အိမ္အထိလိုက္သြားကာ Animal Services မွစစ္ေဆးရာတြင္ အိမ္တြင္း၌ ေခြး(၃၈ေကာင္)အား အစာ၀လင္ေအာင္မေကြၽး တာ၀န္ယူတာ၀န္မခံပဲ ထားသည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။ သို႔ႏွင့္လက္ထိပ္ခတ္ကာ အ‌ေရးယူရာတြင္ သတင္းမ်ားအရ Animal Crueltyရာဇ၀တ္မႈပင္ေျမာက္သျဖင့္ေထာင္ အႏွစ္ ၂၅အထက္သြားရေတာ့မည္ပင္ဆိုေလသည္။
ထိုထိုတို႔မွ တိရစာၦန္အခြင့္အေရးေပးေသာ/ရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီးတို႔တြင္ အိမ္ေမြး/လမး္ေဘးတရိစၱာန္မ်ားအား တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံ လူသားဗဟိုျပဳ ယဥ္ေက်းမႈကို ဖမ္းေတြးႏိုင္မည္။

ပိေတာက္ေႁခြလက္ အလွဖ်က္
ၿပီခဲ့ေသာ သၾကၤန္တြင္ အင္ယားကန္ေဘာင္တေလွ်ာက္ ေနပူသက္သာ အလွဆင္သေဘာထားသည့္ အလွဆင္ထီးမ်ားကို ေတာသားတို့မွျဖဳတ္ယူသြားၾကသည္။ တစုံတဦးစ,လိုက္သည္မူ၍ က်န္သူမ်ားအသိမဲ့လိုက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
စကၡဳ ပသာဒ ဆင္ပန္းမ်ား သစ္ကိုင္းမ်ား ခုံမ်ားအားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သန႔္ရွင္းၿပီး နံရံမ်ား၌ေဆးေရးအ႐ုပ္ဆြဲျခင္း၊ ေတြ႕ရာေနရာ အမႈိက္ပုံးမရွိအေၾကာင္းျပ အမိႈက္ပစ္ခ်ျခင္း
ေတာသားဥာဥ္ဟုသာ ဆိုရမည္။
တကယ္ေတာ့ ထိုထိုဥာဥ္သည္ ေရွးကပင္ ျမန္မာၿမိဳ႕သားမ်ား၌လည္းရွိၿပီးျဖစ္သည္။ တန္ခူးလ ဖက္ဆြတ္ေရတိုးသၾကၤန္မိုးမ်ား ျဖန္းက်သည္ႏွင့္ ျမန္မာပိေတာက္တို႔ ပင္လုံးကြၽတ္ပြင့္ၾကပါသည္။
ပြင့္ခ်က္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ဆာကုရာ-ခ်ယ္ရီပန္းပြင့္ခ်က္ကို မေလွ်ာ့ျငား ထိုထိုပိေတာက္အလွ ေန႔၀က္မ်ွမခံေခ်။ သဘာ၀အေလ်ွာက္ေႂကြက်ေျမခသည္မထင္ပါႏွင့္ ။ မနက္မိုးမလင္းေသး၊ အေမာင္သေကာ့င္သားေတာသားတို႔ အပင္ေပၚတက္ အကိုင္းကိုခ်ိဳး အခက္ကိုနႈတ္ အပြင့္ကိုျဖုတ္ၾကသည္မွာ ေန႔လည္ခင္းေရာက္လွ်င္ အ႐ိုးႏွင့္ၿပဳိင္းေသာ သခၤါရထင္ ပိေတာက္ပင္သာျမင္ရမည္။
ပန္းပိေတာက္တို႔သည္ ဆိုင္ရာပုဂၢလိကတို႔၏ အိမ္တြင္းဘုရားပန္းအျဖစ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အလွဆင္ပန္းအျဖစ္ ဘ၀ေျပာင္း‌ေရာက္ရေပသည္။
တရားသေဘာထက္ တရားသေလာၾကည့္ၾကရမည္။ အမ်ား(ျမိဳ့ပိုင္)ပိုင္ ပိေတာက္ပန္းကို ခ်ိဳးယူ၍ ပုဂၢလိကအသုံးသည္ သင့္ေလွ်ာ္ပါသေလာ?
ၿမိ့ျပေနထိုင္ႀကီးျပင္းပါေစဦး ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွလွမ္းၾကည့္လွ်င္ႏိုင္ငံႀကီးသားစိတ္ နည္းသည္ ကင္းသည္ဟုသာ..

Blood Jade & Gold
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္း ေ႐ႊစသည့္သယံဇာတမ်ားထြက္သည္။
ဖားကန႔္တြင္ေက်ာက္စိမ္းထြက္သည္ျဖစ္၍ တႏိုင္ငံလုံးမွ လုပ္အားရွိ အသက္တန္းသင့္မ်ား ခ်ီတက္သြားၾက အလုအယက္တူးၾကထုတ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ၾကရမည္။
ေရွးယခင္ကမူ ေလာပန္ျဖစ္ႀကံသည္ဟူ၍ စြန႔္စားျခင္းရင္းကာ လုပ္ၾကေသာ္ျငား ယခုမူ အစိုးရႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လိုင္စင္ယူထားေသာ ကုမၼဏီႀကီးမ်ားမွ ယႏၵယားႀကီးမ်ား သုံးေဖၚထားသည့္ စြန့္ပစ္ေျမစာပုံမ်ားအတြင္းလည္ ေရမေဆးေက်ာက္ဟူ၍ ရွာေဖြလုယက္ေနၾကသည္ျဖစ္၏။

ေကာလင္းတြင္ ေ႐ြေတြ႔သည္သတင္းတက္လာျပန္သည္။ ေတာသားမ်ား အေပးအလႊားသြားကာ အလုအယက္တူးယူၾကသည္။ ေ႐ႊကိုသာယူလိုသည္ ဥပေဒစည္းကမ္းမသိျဖင့္ လူေသလို ပတ္၀န္က်င္လည္လြန္စြာပ်က္စီးေလသည္။
တႏိုင္ငံလံုးပိုင္ေသာ သယံဇာတကို ဦးသူရ လွ်င္သူစားသေဘာျဖင့္ ယူငင္ႏိုင္သည္ေလာ။
သယံဇာတဟူသည္ တဦးတမိသားစု၏ ဘိုး။ဘြား။ဘီ။ဘင္တို႔ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားသည့္အေမြလည္းမဟုတ္။
အာဏာရအစိုးရလည္း ေတာသားလႊမ္းမိုးမ်ားလွသည္ျဖစ္၍ အာဏာမသက္ေရာက္ႏိုင္။
ေရွးစစ္အစိုးရလက္ထက္ကထဲက မည္သို႔လိုင္စင္လုပ္ခြင့္မ်ားခ်ထားသည္လည္းမသိ။ တပ္၊သူပုန္ႏွင့္ လူလည္ႀကီးမ်ားလုပ္ကာ Blood Jade & Gold တြင္တြင္ထုတ္လွ်က္ေနသတည္း။

ေလာကတြင္ အမွန္တရားႏွင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်ျခင္းအတြက္ သစၥာဟူသည္ရွိ၏။ သယံဇာတတို႔တြင္ က်ိန္စာသည္လည္း ထင္ရွားရွိ၏။ တႏွစ္ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ရွာေပးေနေသာ ေျမျဖစ္လွ်က္ ေျမၿပိဳ။႐ြ့ံကန္ေပါက္၊လုသတ္၊မူးယစ္ေဆးစြဲႏွင့္ အသက္ေသာင္းဂဏန္း လူ့ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေသေက်အလသႆတို႔ျဖစ္ေနသည္ ေတြ့ၾကရမည္။
သစၥာစူးကာက်ိန္စာသင့္ေနဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။

အေမရိကားတြင္ လူ၏စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္တို႔ကို အမ်ားစုၾကီးျဖစ္ေသာ ခရစ္ယန္တို့ဘာသာတရားကသင္ၾကားေပးသည္။
တနဂၤ‌ေႏြေန႔မ်ားတြင္ ဘုရားေက်ာင္းသြားျခင္းမ်ိဳးသည္ အဆုံးအမႏွင့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ဖလွယ္နားေထာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည့္အျပင္ စိတ္ညစ္ႏြမ္းအမ်ားလုပ္ထားသူမ်ားအတြက္ Confess နည္းျဖင့္ေျဖရွင္းနိင္သည္။
့္ပညာေရး နုိင္ငံေရး ေရခ်ိန္ျမင့္သူတို့အား စည္းကမ္း/ဥပေဒျဖင့္တည့္မတ္ျခင္းမွာစြမ္းႏိုင္ပါေသာ္လည္း ျမန္မာ့ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဥပေဒျဖစ္လည္းေကာင္း ပညာေရးျဖစ္လည္းေကာင္း တည့္မတ္ေပးရန္ခက္ခဲလြန္းလွသည္။ ကူးေျပာင္းကာလအခ်ိန္မ်ားစြာယူလိမ့္မည္။

Moral စိတ္ဥာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိုေတာသားစိတ္ျပင္ဆင္ေရးမွာမူ ဘာသာေရးကသာ တည့္မတ္ျပဳျပင္ေပးနုိင္သည္။
သို႔ႏွင့္ ထိုထိုတာ၀န္သည္ ဘာသာတရားႏွင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တာ၀န္ႀကီးစြာရွိပါသည္။ ေလာကနီတိမ်ားအျပင္ ဘာသာေရးအဆုံးအမမ်ားအျဖစ္ သင္ျပႏိုင္ပါသည္။ အတိုင္းအတာတခုအထိ ပညာေရး ေရခ်ိန္မေရာက္ေသးေသာသူတို႔အား ငရဲႏွင့္ေျခာက္ ဘုံႏွင့္ေျမာက္သင့္ေျမာက္ၾကရလိမ့္မည္။

ထေလာ့ျမန္မာ အို ျမန္မာတို့
အင္တာနက္မ်ားမ်ားတက္ၾကည့္ၾက စာဖတ္ၾကပါ။ ေကာင္းစြာအသံုးျပဳပါ။
ႏိုင္ငံတကာ‌ေရာက္ျမန္မာမ်ားကလည္း Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, & Pinterest ဆိုရွယ္မီဒီယာတို႔မွ တဆင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေနြးကူညီႏိုင္သမွ်ကူညီၾကပါ။ လူထုအစိုးရအားလည္း တိုက္တြန္းသင့္သည္တို႔တိုက္တြန္းပါ။
အခ်ိန္တိုအတြင္း အသိသညာတိုးအမိဖမ္းႏိုင္ကာ ကမာၻအဆင့္မွီ ႏိုင္ငံႀကီးသား ျမန္မာမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။

တာ၀န္မယူ/မခံ
ျမန္မာတို႔သည္ သမိုင္းမွအျဖစ္မွန္ယူ ေလ့လာသင္ခန္းစာထုတ္မႈအားနည္းပါ၏။
နာဂစ္ကဲ့သို႔ မုန္းတိုင္းႀကီးေၾကာင့္ေသေက်ခဲ့သူမ်ားအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္၊အမည္မွတ္တမ္းစိုက္ထားျခင္းမရွိ။ ထိုမွသည္ ေနာင္ထိုကဲ့သို႔မုန္တိုင္းတြင္ မည္သိုကာကြယ္ၾကမည္လည္း တြက္ခ်က္ကာကြယ္‌ေရးလုပ္ျခင္းမရွိ။ ကံကိုသာပုံခ်ကာ ေသပြဲ၀င္သူမ်ားအတြက္ တာ၀န္မေက်။
ထိုမုန္တိုင္းတြင္ သိန္းခ်ီေသျခင္းမွာ ထိုေခတ္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စစ္အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ျပန္မႈညံ့ဖ်င္းလြန္းရျခင္းက အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။
တဆင့္တက္လွ်င္ လူထုအခြန္စားမိုးေလ၀သဦးစီးဌာနႀကီးမွ တီဗီ၊ေရဒီယို၊သတင္းစာတို႔ႏွင့္ သတိေပးႏိုင္ပါလွ်က္ကယ္ႏွင့္ အခ်ိန္မွီ သတိေပးမႈမျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ အျဖစ္မွန္သိလွ်က္ကယ္ႏွင့္ “ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္းမရွိပဲ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္သို႔ ျဖည္းညင္းစြာ ေ႐ြ႕လွ်ားမည္ဟု ခန႔္မွန္းရသည္” ဟုပင္ ဧျပီ၂၉ရက္စြဲနွင့္ သတင္းမွားထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းတည္း။
လူထုေ႐ြးေကာက္တင္ထားေသာ အစိုးရအား တိုက္တြန္းပါ၏။ သမိုင္းျပန္လွန္ပါ။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ တာ၀န္ခံေစပါ။ ေနာင္တြင္လာမည့္ လာလတံ့ေသာမုန္တိုင္းမ်ား သဘာ၀ေဘးမ်ားကို မည္သို႔ရင္ဆိုင္ရမည္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည္ သုေသသနျပဳ ကမာ႔ၻအႀကံဥာဏ္မ်ားယူၾကပါဟု..။
kai

About kai

Kai has written 989 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF