Dress Code ဟူ၍ရွိသည္။
မည္သည့္အ၀တ္အစားသတ္မွတ္ခ်က္ကို မည္သူက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္၀တ္ဆင္ရမည္ဟူ၍ျဖစ္၏။ Uniform ဆို၍၀တ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္း/အသင္းအဖြဲ႕/ဂိုဏ္းဂဏ၀င္မ်ားက ၀တ္ဆင္ၾကရမည့္ အ၀တ္အစားစုံညီျဖစ္သည္။ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့အ၀တ္အစား ဘာသာေရးအဆင္အျပင္ Culture/Religious clothing ျပဌာန္းသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္၊ ဘာသာေရးအုပ္စု နိုင္ငံသားတို႔က ဆိုင္ရာေဒသရာသီထြက္ကုန္တို႔ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ တိုးတက္ျပင္ယူသတ္မွတ္လိုက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ျပယုဂ္အ၀တ္အစားျဖစ္သည္။

စား၀တ္ေနေရးဟု ၃ပိုင္းျဖတ္လၽွင္ ျမန္မာ့မူလတြင္ “၀တ္”ဟူသည္ ဘ၀ေနထိုင္မႈအတြက္ ၃ပုံတပုံအထိပင္အေရးႀကီးအခ်ိဳး ရွိပါသည္။ ေတာင္းမွာအကြပ္ လူမွာအ၀တ္ဆိုထားသည္။ ေခတ္သစ္တြင္ သန္း၈ေထာင္ခ်ီလာေသာ ကမၻာလူဦးေရအတြက္ ဖက္ရွင္ႏွင့္၀တ္စားဆင္ယင္မႈသည္ လူတဦးအား မ်က္ျမင္တိုက္ရိုက္ခ်က္ျခင္းဆုံးျဖတ္နိုင္ရာ First Impressions ထင္ရွားေပၚတင္ ျဖစ္ၿပီမဟုတ္ပါေလာ။
အ၀တ္အစားကို ဟီရိၾသတၱပၸလုံျခဳံေစေရး၊ ရာသီဥတုႏွင့္မၽွတေစေရး၊ အသြင္သဏၭာန္တင့္တယ္ေစေရးတို႔အတြက္ ဝတ္ဆင္ၾကရအဆင့္ထားခဲ့ၾကသည္။ ယခုထိုမၽွမကေတာ့ေခ်။ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈသည္ ပုဂၢလိကႏွင့္ဆိုင္သည္။ မိမိအေပၚပထမထိေတြ႕ဆုံးျဖတ္ခံရသည့္ မူလျဖစ္၏။
ေအာင္ျမင္သူတို႔သည္ အ၀တ္အစားကို အထူးသတိထားၾကသည္။ ေအာင္ျမင္သည့္နိုင္ငံတို႔ ၀တ္စားဆင္ယင္ ဖက္ရွင္ကို အ‌ေရးတႀကီးထားသတ္မွတ္သည္။

Formal wear, formal attire or full dress
ေမလ၁ရက္ေန႔က ဂ်ပန္နန္းေျပာင္း ဧကၠရာဇ္လဲခဲ့သည့္အခန္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။
အမ်ိဳးႀကီးျမင့္လွပါသည္ဆိုကာ ဂုဏ္ယူေသာဂ်ပန္တို႔ အမ်ိဳးသား၀တ္စုံ ကီမိုနိုကို ခၽြတ္ခ်ခဲ့သည္မွာ မဲဂ်ီဧကၠရာဇ္ (၁၈၆၈-၁၉၁၂) လက္ထက္က,စသည္။ အစိုးရ၊နန္းတြင္းႏွင့္စစ္တပ္မွာ အေနာက္တိုင္းအ၀တ္အစားသာ၀တ္ဆင္ၾကရန္ဥပေဒပင္ထုတ္ခဲ့သည္။ လူထုကိုလည္း ရိုးရာကီမိုနိုအစား အေနာက္တိုင္း၀တ္စုံသာ၀တ္ရန္ တိုက္တြန္းလုပ္ေစခဲ့သည္မွာ ယခု ၂၀၁၉နန္းေျပာင္းအခမ္းအနားတြင္မူ ရိုးရာကီမိုနို၀တ္ထားသည့္ နိုင္ငံေရးသမား၊ နန္းတြင္းသားတေယာက္ကိုမၽွမေတြ႕ရေတာ့ေပ။
ၿဗိတိသၽွမင္းသားဟာယ္ရီႏွင့္မင္းသမီးမက္ဂန္တို႔ ေမလ ၆ရက္ေန႔ကသားေတာ္ေလးကို ဖြားျမင္ပါသည္။ အဂၤလန္နန္းတြင္းအ၀တ္အစားႏွင့္မရွိ။ ပုံမွန္အေနာက္တိုင္း၀တ္စုံ၀တ္ မင္းသားဟာယ္ရီကိုသာရွိသည္။
ေမလဆန္းက ထိုင္းဘုရင္ ၏ ဘိသိက္ခံနန္းတက္ပြဲလုပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မိဘုရားသစ္အားအေဆာင္အေယာင္ခ်ီးေျမႇာက္ပြဲတြင္ ေဘာင္းဘီ၊႐ူးဖိနပ္ႏွင့္စစ္၀တ္စုံကို၀တ္ဆင္ထားေသာ ထိုင္းဘုရင္ မဟာဝဇီယာေလာင္ကြန္းကို ေတြ႕ၾကရမည္။
ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္၃၀၀၀ေက်ာ္ခရီးျဖတ္ခဲ့ေသာ ခ်ိဳင္းနားျပည္ ပါတီကြန္ဂရက္အစည္းအ‌‌ေဝးႀကီး၌ပင္ အေနာက္တိုင္းအ၀တ္အစား တူညီ၀တ္ဆင္ထားၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ပါတီ၀င္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသာတည္း။ ခ်ိဳင္းနားသမၼတ ရွီက်င္ပင္း အေနာက္တိုင္းအ၀တ္အစားႏွင့္သာသြားလာေနပါသည္။
အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားထိပ္တန္းအစည္းအ‌ေဝး ASEAN Summit တြင္လည္း (ျမန္မာသမၼတဦးဝင္းျမင့္အပါအဝင္)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ယူနီေဖာင္း၀တ္မ်ားသာပါ။

The dress code policy
လူသားသည္ လူယဥ္ေက်းမႈအေစာပိုင္းေခတ္မ်ားကထဲက ဖက္ရွင္/အ၀တ္အစားကို စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။
ဆိုင္ရာေဒသ လူမ်ိဳးအသီးသီး၏ Dress Code ကိုယ္စီရွိၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ ၂၁ရာစုလူသားႏွင့္အဆင္အေျပဆုံးဖက္ရွင္ကား အဘယ္နည္း?

ျမန္မာတို႔လည္း ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာအင္ပါယာဟူ၍ထင္ရွားရွိခဲ့ေသာ သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္က ဘုရင္/နန္းတြင္းသားႏွင့္ တိုင္းျပည္လူထု၏အ၀တ္အစားမတူ ျပတ္သားစြာခြဲျခားထားၿပီး ဆင္သည္/တူသည္ဆိုကရာဇဒဏ္သင့္အေရးယူသည္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ၁၈၉၀ကဓာတ္ပုံအေထာက္အထားအရ ေယာင္ထုံး။ ေခါင္းပဝါစည္း။ ရင္ဖြင့္သားေမြးအကၤ်ီႏွင့္ေတာင္ရွည္ပုဆိုး၀တ္ ျမန္မာႀကီးကိုျမင္ၾကရသည္။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ေႏွာင္း၁၉၃၀ေလာက္က
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းသို အျခားတိုင္းသားျပည္သူတို႔၀င္ေရာက္မ်ားလာသည္ႏွင့္အမၽွ ျမန္မာတို႔၏အမ်ိဳးသားဝတ္စုံကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္ညႇိျပင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသား၀တ္စုံအား ထူးကဲေထြျပားျပင္ဆင္ျခင္းမရွိမူပဲ ႏွစ္၁၀၀ခန႔္ ယခုထိ ျမဲေနသည္ကိုသတိထားမိသည္။
ေခါင္းစည္းပု၀ါပတ္မွ ေခါင္းထုတ္။စကၠဴ၊ႀကိမ္မွသည္ ၀ါးႏွီးခံေခါင္းေပါင္းႏွင့္ အတြင္ဘိုေကေခၚေသာ ကမၻာသုံးဆံပင္ပုံဟန္။ အတြင္းရွပ္အကၤ်ီအျဖစ္ ၁၉၂၇ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကနယူးေယာက္မွတီထြင္ခ်ဳပ္လုပ္ေသာ Grandad Collar Shirt( ေကာ္လာအေပၚထိ ၾကယ္သီးတပ္ ေကာ္လာကတုံးရွပ္)။ အျပင္၀တ္မွာမူ ခ်ိဳင္းနီးစ္အမ်ိဳးသားဝတ္ Tangzhuang အ၀တ္ၾကယ္သီးထုံးႏွင့္တိုက္ပုံ။ ထို႔ေနာက္အိႏၵိယ/မေလးသားမ်ား၏ လုံျခည္(ပုဆိုး) ကိုပတ္၀တ္ၾကသည္။ ေျခနင္းကား မႏၲေလးကတၱီပါဖိနပ္(ေျခေခ်ာင္းျမင္/ေနာက္ဖိေနာင့္ပြင့္) ညႇပ္ဖိနပ္တည္း။

Dress for success. First impressions matter
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဖက္ရွင္သည္ ဧရာမ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္ေပရာ အမ်ိဳးသား၀တ္စုံ အမွတ္ထား အထူးတလည္ တို႔ထိရန္မလိုေပ။
အမ်ိဳးအစုံ၀တ္ပါ။ လွေအာင္စမတ္က်ေအာင္သာ၀တ္ဆင္ၾကပါ။ နိုင္ငံရပ္ျခားမွလာသူတို႔သည္ ထိုထိုနိုင္ငံေရာက္ၾကပါလၽွင္ ထိုနိုင္ငံသားအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ေန႔စဥ္အ၀တ္အစားဆင္ အလွအျပင္ကို ထိုထိုနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး။ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ႏွိုင္း၍ အဦးဆုံး ၾကည့္ၾကဆုံးျဖတ္ပါ၏။ နိုင္ငံ၏ First Impressions ပထမဆုံးျဖတ္ခ်က္က်ရာျဖစ္ပါ၏။ ေက်ာင္းသူ။ဆယ္ေက်ာ္သက္မွသည္ အလုပ္သမ။၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအထိ Dress Code အလြန္အေရးႀကီးသည္။ တန္ဖိုးႀကီးဆန္းထြင္ေနရန္မလို။ ေသသပ္စမတ္က်ဖို႔ရန္သာ လိုပါသည္။ ထမီအ၀တ္မ်ားလာလၽွင္ ျမန္မာခ်ည္ထိုးပိုးယက္ထည္လုပ္ငန္းတို႔တိုးတက္လာေပမည္။ ေဘာင္းဘီ/စကပ္ ဖက္ရွင္အ၀တ္မ်ားလၽွင္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းနာမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္း ပြင့္ေပမည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏မူလ ဘ၀ေပးတာ၀န္မွာလွပေသသပ္စမတ္က်စြာ ဆြဲေဆာင္နိုင္ရန္ ျဖစ္ရကား ခႏၢာေကာက္ေၾကာင္း အရြယ္လုံးေပၚေစသည့္ ဖက္ရွင္အဆင္အျပင္ လိုပါသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ “ဝတ္”အတြက္ မိမိဝင္ေငြ၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း+ သုံးသင့္သည္။

Globalization ေခတ္ကမၻာအႏွံ့ အခုသြား ဒီေန႔ေရာက္ေခတ္ျဖစ္ရာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေနရန္ လိုပါသေလာ?
မိမိနိုင္ငံ၏ ဟီရိၾသတၱပၸသည္ အျခားလူမ်ိဳးအျမင္အတြက္ ရိုင္းပြင့္ေနသည္လည္းျဖစ္နိုင္သည္။
ထင္ရွားျပရလၽွင္ ျမန္မာတို႔ပြဲေနပြဲထိုင္၀တ္ေသာ မႏၲေလးကတၱီပါဖိနပ္သည္ ေျခေခ်ာင္းျမင္/ဖိေနာင့္ပြင့္ျဖစ္ရာ ကမၻာ ပြဲေနပြဲတက္အျမင္အရတြင္ရိုင္းသည္။
လူၾကားတြင္ ပုဆိုးျဖန႔္ျပင္၀တ္ျခင္းသည္လည္း ေဘးလူတို႔ကိုမသက္မသာျဖစ္ေစသည္။
အမ်ိဳးသားတို႔ အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ထြက္လာေသာအတြင္းဗိုက္ပူကို ခါးပုံစပါသိမ္း၍ တိုက္ပုံၾကယ္သီးအျပည့္တပ္ တင္းၾကပ္တုတ္ေနျခင္းက ခႏၢာအခ်ိဳးမက် ဗိုက္ထုတ္ျပသလိုျဖစ္ေနသည္။
သာမန္အားျဖင့္ အရပ္အေမာင္းပုျပတ္တုတ္ခိုင္သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားကိုယ္လုံးအေနအထားတြင္ ပုဆိုး၀တ္ပတ္လိုက္ျခင္းသည္ ဖက္ရွင္အျမင္အရ တိုင္ကီအ၀တ္ပတ္ဟန္က်ေနကာ အဆင္မေျပပါေခ်။
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ဤသည္တို႔ ရိုင္းတတ္မွန္းသိ၍ ရႉးဖိနပ္ေကာက္စြပ္သည္လည္း ရွိသည္။ ျပင္ျဖန္႔၀တ္ရန္မလိုေအာင္ လုံခ်ည္ကို ခါးပတ္ေကာက္ပတ္လိုက္သည္လည္းျဖစ္ခဲ့၏။

ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔မွာ ႏွစ္ရာခ်ီသက္တမ္းေရာက္လာၿပီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား၀တ္စုံကို ျပင္ၾကရန္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာမတင္စစ္အစိုးရေခတ္မ်ားက မိမိ၏အမ်ိဳး/နိုင္ငံကို ကမၻာမွသိသာ သတိထားမိေစရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာဟူေသာ အိုင္ဒတတီကို ထင္ရွားေစရန္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ တိုက္ပုံပုဆိုး၀တ္ျပခဲ့ၾကပါ၏။
မဟတၱမဂႏၵီသည္ ရိုးရာအ၀တ္၀တ္၍ ခ်ည္ငင္ယက္ေသာ လက္မႈလုပ္ငန္းကိုအားေပးကာ ၀ံသာႏုကန္င္ပိန္းလုပ္ၿပီး လူထုကို အႏုနည္းႏွင့္အဂၤလိပ္ကိုေတာ္လွန္ရန္စည္း႐ုံးခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသား‌ေရး၀တ္စုံသည္ ေတာ္လွန္ေသာအခ်ိန္၌(သာ) အသုံးတည့္ပါသည္။ ယခု ရပ္ရေတာ့မည့္အခ်ိန္က်ပါၿပီ။ ပုဆိုးမ်ားခၽြတ္လိုက္ပါ။ အ၀တ္ပတ္ ေျခတုပ္ထားျခင္းသည္ ယခုေခတ္၏ ေန႔စဥ္အလုပ္အကိုင္တို႔ႏွင့္ အဆင္မေျပပါေခ်။
ပြဲသြားပြဲထိုင္တို႔တြင္ ကမၻာ့နိုင္ငံေရး/စီးပြားေရးသမားတို႔၏ ကမၻာသုံးယူနီေဖါင္းျဖစ္လာသည့္ အေနာက္တိုင္းဝတ္စုံ စနစ္တက်၀တ္ဆင္ပါ။
ျမန္မာရာသီဥတုႏွင့္မကိုက္ညီထင္လၽွင္ အပါး၀တ္ပါ။ အ၀တ္ပါးႏွင့္ ကုတ္ကို တီထြင္ပါ။ အဲယားကြန္းဖြင့္ပါ။ ပါတ္၀င္းက်င္ အခန္းတြင္း ေလထုကိုေအးေအာင္မွ မလုပ္နိုင္လၽွင္ နိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္အဆင့္ကို မမွန္းပါလင့္
ကမ္ယာေျမပုံၾကည့္ပါ။ ဥတုရာသီေအးသည္ လူတို႔၏တိုးတက္ ခ်မ္းသာျခင္းကို တိုက္ရိုက္ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ သဘာ၀ေလထုေအးမ်ားမလာလၽွင္ ေလမ်ားကိုေအးခ်မ္းေအာင္လုပ္ပါ။

ရိုးရာ၀တ္စုံဟူသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ အေနာက္တိုင္း၀တ္စုံတို႔၏မူလ အေနာက္တိုင္း US, UK, Europe တိုင္းသားတို႔၏ေရွးႏွစ္၁၀၀ နိုင္ငံ‌ေရးသမား ကြန္ဂရက္ ပါလီမန္တို႔တြင္း၀တ္ဆင္ၾကပုံသည္ပင္ ေရွးကကဲ့သို႔ မဟုတ္မူ ေျပာင္းေနသည္ကို သမိုင္းၾကည့္သိနိုင္သည္။ အားကစား၀တ္စုံႏွင့္ခ်ိန္ဆ ေပါ့ပါးသုံးလြယ္ေအာင္ ဦးစားေပးျပင္ယူေနၾကသည္။ ယခုေခတ္မွာမူ အင္တာနက္ေက်းဇူးျဖင့္ လူတိုင္း ဒိဗၺစကၠဳရကုန္ ၾကေပရာ အထူသျဖင့္ ကမၻာ့နိုင္ငံေရးသမားမ်ား တန္းညီ၀တ္ဆင္လာသည္ကို ေတြ႕ၾကရမည္။ ကမၻာ့နိုင္ငံေရး၏ ဝတ္စားမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ တပါးတည္း။
ျမန္မာတို႔ ကမၻာ့တန္း၀င္လိုလၽွင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၀တ္စားဆင္ယင္မူမ်ားကိုလည္း ကမၻာႏွင့္တန္းညႇိရမည္။ ကမၻာစီးပြားေရးအင္အားအေကာင္းဆုံး ၁-၂-၃-၄-၅ တို႔၏နိုင္ငံေရးသမားတို႔အတိုင္း အေနာက္တိုင္း၀တ္စုံ တေျပးညီ၀တ္ဆင္သင့္သည္။
ကမၻာႏွင့္အညီ ၀တ္ဆင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္၌ဆီက အတြင္းစိတ္မသိစိတ္တို႔ စမတ္က်ကာ ခန႔္ညားလာသည္ကို ခံစားၾကည့္မိသိပါမည္။ ယူနီေဖာင္း၏ဆြဲအားကို ခံစားနိုင္ပါလိ့မ္မည္။
ျပင္ဝတ္လိုက္စို႔ သူငယ္ခ်င္း။ ။

kai

About kai

Kai has written 989 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF