တစ္နုိင္ငံလံုး စာတတ္ေျမာက္ေရးအစီအစဥ္ျဖင္႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ျမန္မာစာအထူးျပဳ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား က်ီးမႏိုးရြာကေလးသို႕
အသံုးလံုးသင္တန္းမ်ား
သြားေရာက္သင္ၾကားခဲ႕စဥ္ကျဖစ္သည္။ျမန္မာစာဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ
မစုစုလႈိင္က ေက်းရြာထဲမွ အဘုိးႀကီး ၊ အဘြားႀကီးဆယ္ေယာက္ခန္႕ကုိ
စာသင္ေပးေနသည္။
“ဦးႀကီးတုိ႕၊ ေဒၚႀကီးတုိ႕ မေန႕ကသင္လုိက္တာေတြမွတ္မိေသးရဲ႕လား”
“မွတ္မိပါတယ္ ဆရာမေလး”
စုစုလႈိင္ေက်နပ္သြားသည္။ ထုိ႕ေနာက္ အျဖစ္လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ ၀ အကၡရာကုိ ေရးလိုက္သည္။

“ဒါျဖင္႕ ဒါဘာလဲ”
ရြာသူရြာသားမ်ား ေတာ္ၾကပါသည္။ အားလံုးတစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းတလြဲေျဖသည္။
“လ ပါ ဆရာမေလး”
သူတုိ႕ေမ႕မွာစုိးသျဖင္႕မုိးေပၚက လကို ျပျပၿပီး သင္ထားသျဖင္႕ တလြဲေျဖၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္လံုးမမွတ္မိလည္း
ေနာက္တစ္လံုးမွတ္မိေပလိမ္႕မည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ ေနာက္ထပ္ ထ
အကၡရာကုိေရးျပလုိက္သည္။
“ဦးႀကီးတုိ႕ေဒၚႀကီးတုိ႕ ဒါကေရာ”
“လပူးပါ ဆရာမေလး “
သူတုိ႕စိတ္ထဲတြင္ လႏွစ္လံုးပူးေနသည္ဟုထင္ေနမွန္း စုစုလႈိင္ သိလုိက္သည္။ စာသင္သားႀကီးမ်ားကုိ
ေနာက္ခ်င္စိတ္လည္း ေပၚသြားသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ ၀
လံုးမ်ားကုိတစ္လံုးႏွင္႕တစ္လံုးဆက္ၿပီး သံုးေလးလံုး ေရးျပလုိက္သည္။
“ဒါကေရာ”
အသံမ်ားအတန္ၾကာတိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ၿပီးေတာ႕မွ ဥာဏ္ထက္ေသးပံုရေသာ အဖြားႀကီး တစ္ေယာက္က ထေအာ္လုိက္သည္။
“လေတြျပြတ္ေနလုိ႕ လျပြတ္ပါ ဆရာမေလး”

” ေဟာေတာ႕”

About badbabylay09@gmail.com

bad baby has written 43 post in this Website..