ရာဇၿဂိလ္မွ ျမန္မာေက်ာင္းေတာ္ႀကီး


၂၁-၄-၂၀၁၀ ခု၊ ရာဇၿဂိဟ္ မွ ဗုဒၶဂယာ ညအိပ္

နံနက္ပိုင္း ဂိဇၨကုဋ္ေတာင္သို႔တက္ၾကပါတယ္.။ ဆရာေတာ္ ဦးဧဒၶိမာ က
ေတာင္ငါးလုံး၀ိုင္းရံခို ရာဇၿဂိဟ္ျပည္၏ ဗုဒၶ၀င္ဇာတ္ေတာ္ကို
ရွင္းလင္းေဟာၾကားပါတယ္။ ဂ်ပန္ ေကာင္းကင္ ေတာင္တက္စတီးႀကိဳးျပတ္၍
ေျခလ်င္တက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေက်ာင္းေတာ္ ေနရာမွာ
ပရိတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ေျမပုံပါအတိုင္း ဆရာေတာ္က
ရွင္းလင္းျပပါတယ္။ ေတာင္ငါးလုံး၀ိုင္းရံခိုဆိုတာက (၁) ေ၀ဘာလေတာင္ (ပထမ
သံဃာရတနာတင္ေသာ ေနရာ) (၂) ေ၀ပုလႅေတာင္ (ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္
ႀကီးအား ေက်ာင္းေတာ္စတင္လွဴဴဒါန္းေသာေနရာ၊ ေရစက္ စတင္ခ်ေပးေသာေနရာ
သကၠန္းစတင္ လွဴေသာေနရာ မ်ားဟု ထူးျခားပါတယ္။ (၃) ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္၊ ေဒ၀ဒတ္က
ဘုရားရွင္အား ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေနရာ။ (၄) ပ႑၀ေတာင္
(၅)ကၠသိဂိ လိေတာင္မ်ားကို ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီမွ ေဆးဆရာႀကီး ဇီ၀က၏ သရက္ဥယ်ာဥ္ေက်ာင္းေတာ္ေနရာ၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္
လက္ထက္က ကုန္သည္ငါးရာလာခဲ့ေသာ ေက်ာက္လည္းဘီးရာမ်ားကိုလည္း ယခုတိုင္ေတြ႕
ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖခင္ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးအား သားေတာ္ အဇာတသတ္မွ
ေျမေအာက္ခန္္းတြင္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထား၍ ေျခဖ၀ါးကို ဒါးခြဲၿပီး ဆားပက္၍
ရွားမီးခဲရဲရဲျဖင့္ မီးကင္၍သတ္ခဲ့ေသာာ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးေနရာ၊
ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး၏ ဘ႑ာတိုုက္ လႈိဏ္ဂူကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ကုသိနာရုံမွ ရရိွလာေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားအား အဇာတသတ္မင္းက
ပူေဇာ္ထားေသာ ဓာတ္ေတာ္တိုက္ ကိုလဲေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကေန နလႏၵာ တကၠသိုလ္(အသစ္) ျမန္မာစာသင္သား ကိုယ္ေတာ္(၉၇)ပါးအား
လွဴဖြယ္ရာ ပစၥည္း၊ ၀ထၳဳမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
လွဴဖြယ္ပစၥည္း အစုံႏွင့္ ျမန္မာေငြ ကိုးေသာင္း ေက်ာ္၊
အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆၁၄)။ ယူဘီ(၇၈၅၀) တို႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
နိလာဘုရားဖူးအဖြဲ႕ (၃၁) မွ စုေပါင္းလွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွ
ရွင္သာရိပုတၱရာ ေမြးဖြားရာ၊ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရာ နလႏၵာ တကၠသိုလ္(အေဟာင္း)
ေနရာကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီမွ ေက်ာင္းေတာ္အစ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းးမွ ေရစက္သြန္းေလာင္းစတင္လွဳခဲ့ေသာ
၀ါးရုံေတာ ပန္းၿခံတြင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပန္းၿခံအတြင္းမွာပဲ
ရွင္သာရိပုတၱရာ၊ ႏွင့္ ရွင္ေမာဂၢလန္တို႔အား လက္၀ဲရံ၊ လက္ယာရံအျဖစ္ဧတၱဒက္
ဘြဲ႕ ေပးေသာေနရာ၊ မ်ားကို ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား
သုံးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၏ နတ္ေပါင္းစုံ
ပူေဇာ္ပြဲေတာ္ႀကီးအား က်င္းပေနတာကိုေတြ႕
ခဲ့ပါတယ္။(တစ္လတိတိက်င္းပေၾကာင္းသိရပါ တယ္။ပြဲေတာ္က်င္းပရာေနရာမွာပဲ
ဇာတ္ျမင့္၊ ဇာတ္နိမ့္မ်ား ေရခ်ိဳးေသာ ေနရာမ်ားကိုျမင့္ခဲ့ ရပါတယ္။

ဇာတ္ျမင့္မ်ား ေရခ်ဳိးေသာ ေနရာ၏ အေပၚတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ၾကြေရာက္ခဲ့ေသာ
ေ၀ဘာရ ေတာင္(ပထမ သံဂၤါယတနာတင္ေသာ) ေတာင္ကုန္းျမင့္ေပၚက ေစတီေနရာကို
ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့ ရပါတယ္။

ည(၈)နာရီမွာ ရာဇၿဂိဟ္ျပည္ႀကီးကေန ဗုဒၶဂယာသို႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မနက္ျဖန္ ခရီးစဥ္အား ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

၂၂-၄-၂၀၁၀ ဗုဒၶဂယာ မွ က်န္ေသာေနရာမ်ား ဘုရားဖူး

ယခင္ေန႔ ည(၁၀)နာရီမွာ ွဗုဒၶဂယာျမန္မာေက်ာင္းသို႔
ဒုတိယအေခါက္ျပန္ေရာက္ပါတယ္။ မနက္(၈)နာရီခန္႔ကစလို႔
ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဒုကၠရစရိယ က်င့္ခဲ့ေသာ ေတာင္ လႈိဏ္ဂူသို႔
စတင္သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါတယ္။ ကားလမ္းကေန ေတာင္ေပၚသို႔ ေျခလ်င္တက္ သူ
မ်ားပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကေတာ့ အထမ္းသမား ထမ္းစင္မ်ားနဲ႔ တက္ၾကရပါ
တယ္။ အတက္ အဆင္း (၅၀၀)ရူဘီေပးရပါတယ္။ အဲဒီကေန ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္
ဘုရားမျဖစ္ခင္ တစ္ရက္အလိုမွာ နံက္ပိုင္းအခ်ိန္အခါတြင္ သုဇာတာ သူေဌးသမီးက
ျမတ္စြာ ဘုရားေလာင္းအား ဃနာႏို႔ဆြမ္းကို ေရႊခြက္ျဖင့္
ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေသာ ေနရာသို႔ သြားၾကရပါတယ္။

သုဇာတာဆြမ္းလွဴဒါန္းရျခင္း အက်ဥ္း
သုဇာတာမင္းသမီးေလးက ေသနာကုန္းေခၚ (စစ္သားမ်ားေနရာကုန္းမွ စစ္သူႀကီး၏
သမီးျဖစ္ပါတယ္) ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ သူေဌးသား တစ္ဦးနဲ႔
အိမ္ေထာင္ခ်ထားေပးလိုက္ပါ တယ္။ သူတို႔ေဒသ အယူ၀ါဒအရ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားက
သားေယာကၤ်ားေလး ေမြးဖြားေပးမွ မြန္ျမတ္ေသာ သူမ်ားလို႔ သတ္မွတ္ခံၾကရပါတယ္။
ယခုေနရာက ေညာင္ပင္ကုန္းကို ေန႔စဥ္ သားဆုပန္ဖို႔ သုဇာတာႏွင့္
သူ၏ကၽြန္မတို႔ လာရပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းကို ေတြ႔ေတာ့
ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္သားက ကိုယ္ထင္ျပတာပဲလို႔ သူရဲ႔ကၽြန္္မက အရင္ေတြ႔ရပါတယ္။
၀မ္းသာအားရနဲ႔ သူ၏သခင္မ သုဇာတာအိမ္ကိုေျပး၍ သြားပါတယ္။ ၀မ္းသာအားရ ျဖင့္
သုဇာတာကလည္း အိမ္က ဃနာာႏို႔ဆြမ္းကို ေရႊခြက္ထဲကို ထည့္ယူလာၿပီး
ဘုရားေလာင္းအား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါတယ္။ ဘုရားေလာင္းမွ အလွဴခံေတာ္မူ၍
ေရႊခြက္အား ေနဥၨရာျမစ္တြင္ ငါသည္ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ရပါလွ်င္ ဤ
ေရႊခြက္သည္ ေရဆန္သို႔ျပန္တက္ပါေစသားဟု သစၥာျပဳပါတယ္။ေရႊခြက္သည္ေရဆန္သို႔
ဆန္တက္သြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အလွဴေပးသူ သုဇာတာအားလည္း
သာဓုအႏုေမာဒနာျပဳေတာ္မူပါတယ္။

ညေနပိုင္းမွာ

ဘုရားေလာင္းသည္ မဟာေဗာဓိပင္ေပၚထြက္မည့္ ေနရာတစ္ဖက္ကမ္းသို႔ မသြားမီွ
သုဒၶိယ လုလင္မွ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္မွအလွဴခံ၍
သာဓုအႏုေမာဒနာ ျပဳေတာ္မူပါ တယ္။ဤ ေနရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္
ဘုရားေလာင္းဘ၀ျဖစ္စဥ္ကာလက ထဲမွ အလွဴခံယူရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္။ အရုပ္။အလတ္၊
အျမတ္ မေရြးပဲ တန္းတူညီမွ်လက္ခံေတာ္ မူပါတယ္။ နံနက္က ေရႊခြက္ျဖင့္
ဃနာႏို႔ဆြမ္းကပ္လွဴေသာ သုဇာတာသူေဌးသမီး၏ အလွဴႏွင့္ ညေနပိုင္း
ျမက္ရွစ္ဆုပ္အား လွဴဒါန္းေသာ သုဒၶိယ လုလင္၏ အလွဴတို႔ အားတန္းတူထား၍
အလွဴခံေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီမွ သုဇာတာသူေဌးသမီးေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပိတ္ထားလို႔
ကားေပၚက မဆင္း ၾကေတာ့ပါ။ အဲဒီေနရာမွ ကမာကူရာ
ဂ်ပန္ဘုရားႀကီးသို႔သြားၾကပါတယ္။ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ ႀကီး၏
ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္မွာ အေတာင္(၈၀)ရိွေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ေန႔လည္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္
ျမတ္ဆုကုေဋ ထီဆိုင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွ စုေပါင္း၍ မဟာေဗာာဓိေစတီ
ရုပ္ပြားေတာ္အား ၾကာသကၠန္း ျဖင့္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကပါတယ္။
ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္္မွာ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ တရားထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အျပန္တြင္ ေဂါပကရုံထဲသို႔ ေခတၱေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္။ သန္႔စင္ခန္းရိွ၍
တာ၀န္က်ရဲမ်ားအား အခေၾကးေငြ မည္မွ်ေပးရမလဲေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ လက္ကာ၍
ျပၾကပါတယ္။ မေပးရဘူး ဆိုလို ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သန္႔စင္ခန္းကို
၀င္ၾကပါတယ္။ အထြက္ေရာက္ေတာ့ ရဲႏွစ္ေယာက္က သူတို႔ကို ယူဘီ(၅၀) ေပးရန္
အတင္းေတာင္းလို႔ ေပးခဲ့ရပါေၾကာင္း။

ညစာထမင္းစားၿပီး ဗုဒၶဂယာျမန္မာဘုန္းႀကီးအား ကန္ေတာ့၍ ည (၈)နာရီအခ်ိန္မွာ
ကိုးလ္ ကတၱားၿမိဳ႕ သို႔ဆက္လက္ထြက္ခြါခဲ့ၾကပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဂယာမွာ အပူခ်ိန္(၅၀ံ) စင္တီဂရိတ္ထိ ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ပူလိုက္တဲ့ ျဖစ္ျခင္း လူေတြအရည္ေပ်ာ္သြားမလား ေအာင္းေမ့ရပါ၏။

ဗုဒၶဂယာသို႔..(၈) အားဆက္လက္တင္ျပေပးပါမည္။

About winkyawaung

win kyawaung has written 45 post in this Website..