တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက သင္ကို ဆက္သြယ္ေနတာေၾကာင့္ သူ သို႕မဟုတ္ သူမ ( ဆက္သြယ္ခဲ့သူ ) က အီးေမးလိပ္စာ သို႕မဟုတ္ IM ( Instant Messenger ) အသံုးျပဳသူ နာမည္ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း မည္သူ႕ ပိုင္ဆိုင္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ သင္သိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းျပီ၊ RE ( Reverse Email ) ရွာေဖြေရးကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အခ်ိန္ေရာက္လာပါျပီ။

RE ရွာေဖြေရးက စားသံုးသူမ်ား၊ အင္တာနက္နဲ႕ အီးေမး ေဒတာမ်ား၊ အီးေမး လိပ္စာနဲ႕ နာမည္ သို႕မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လိပ္စာတို႕ရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရရွိႏုိင္တဲ့ မွတ္တမ္းမ်ားရဲ႕ အစုစီးရီးကို ရွာေဖြပါတယ္။ သင္ရွာေဖြတဲ့ အီးေမး လိပ္စာနဲ႕ ဆက္စပ္ေနတဲ့ နာမည္က တစ္ခုထက္ပိုေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ RE လိပ္စာ ရွာေဖြေရးနဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ပါလိမ့္မယ္။

အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမည္သူမဆို ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားတဲ့ RE ရွာေဖြေရးကို ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ေနာက္တြင္ သဲလြန္စတစ္ခု ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႕ ေျပာရရင္ သင္ IP လိပ္စာက သင့္တည္ေနရာကို ေဖာ္ျပေနခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ၀က္ဆိုက္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ တင္ေပးလိုက္ျခင္းက သင္ မည္သူျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ညႊန္းျပေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူမဆို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေၾကာင့္ ယခုေလာက္ဆို RE လိပ္စာ ရွာေဖြျခင္းက အလြန္လြယ္ကူျပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အားမစိုက္ရဘူးဆိုတာ သိေလာက္ပါျပီ။ သင္ လည္ပတ္တဲ့ ၀က္ဆိုက္မ်ားနဲ႕ သင္ကိုယ္တို္င္ သင္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္လာပါျပီ။

ဘာေၾကာင့္ Reverse Email ရွာေဖြမူကို လုပ္ေဆာင္ရတာလဲ

သင္ ဘာေၾကာင့္ RE ရွာေဖြေရးကို လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုက သင့္ Inbox ထဲတြင္ Junk and Spam အီးေမးမ်ားစြာကို လက္ခံရခဲ့ရင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဒီ အြန္လိုင္း အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ( Messages ) က သင့္ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ်ဴတာကို ထိခိုက္ေစတဲ့ သို႕မဟုတ္ သင့္ အြန္လိုင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္၊ Spyware နဲ႕ Bug မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႕ေၾကာင့္ ဒီအီးေမးမ်ားရဲ႕ ေပးပို႕သူကို ရွာေဖြထုတ္ေဖာ္ျခင္းက သင့္နာမည္ကို သူတို႕ ျဖန္႕ေ၀တဲ့ စာရင္းမ်ားမွ ဖ်က္ေပးဖို႕အတြက္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ သင္ကို ကူညီပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ မူပိုင္ခြင့္နဲ႕ ပက္သက္ျပီး မေက်နပ္ခ်က္ကို ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဆီကို Junk အီးေမး ေပးပိုကေနတဲ့ အဖြဲ႕ရဲ႕ အမွန္အကန္ သက္ေသကို ေထာက္ျပႏိုင္ပါတယ္။

RE လိပ္စာ ရွာေဖြေရးကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕အတြက္ တျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုက အီးေမးလိပ္စာရဲ႕ အမွန္တကယ္ ရွိသလား မရွိဘူးလားဆိုတာကို စစ္ေဆးဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ အီးေမးလိပ္စာက ဆက္ျပီး မသံုးေတာ့တာလဲ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ ျပီးေတာ့ ပိတ္ထားတာလဲ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက ဒီအီးေမးလိပ္စာကို မူလပိုင္ရွင္ မသိေအာင္ ခုိး၀င္ျပီးေတာ့ သူတို႕ ကိုယ္ပိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သံုးတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေျခေန အရဆိုရင္ အီးေမးလိပ္စာကို အသံုးျပဳသူအသစ္ဆီကို ေပးပို႕သြားႏိုင္ပါတယ္။ RE ရွာေဖြေရးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းက သင့္အီးေမးကို ရည္ရြယ္ထားတဲ့ လက္ခံသူဆီ ေပးပို႕ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေသခ်ာမူကို ျဖန္႕ေ၀ပါတယ္။ သင္က လွ်ိ၀ွက္ထားတဲ့ ဖိုင္မ်ားကို ေပးပို႕ေနတယ္ဆိုရင္ ဒါက အလြန္ကို အေရးၾကီးပါတယ္။

အရင္းအျမစ္အားလံုးက အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွိေနႏွင့္တာေၾကာင့္ အြန္လိုင္းထက္ RE ရွာေဖြေရးကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္း မရွိပါဘူး။ Offline Database မ်ားတြင္ RE ရွာေဖြေရးကို လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ေကာက္႐ုိးပံုထဲ အပ္တစ္ေခ်ာင္းရွာေနတာနဲ႕ အမ်ားၾကီးတူပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အင္တာနက္ အကူအညီမပါဘဲ တျခားေသာ Database ရွာေဖြျခင္းကို လုပ္ေဆာင္တာနဲ႕ ႏွဳိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ အြန္လိုင္း RE လိပ္စာ ရွာေဖြျခင္းရဲ႕ စစ္ထားတဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ဆိုး၀ါး ေနဆဲပါပဲ။

ဒါဆိုရင္ ယေန႕ သင္ သက္ေသျပခ်င္တဲ့ အီးေမးလိပ္စာက ဘာမ်ားပါလဲ???

(၀န္ခံခ်က္။ ။ စာေရးဆရာ Apmehta ရဲ႕ “What Is A Reverse Email Search?” ေဆာင္းပါးကို ျမန္မာမူ ျပဳတားပါတယ္။ )

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ နည္းပညာအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ သိပ္မသိပါဘူး။ ေလ့လာစရာေတြကလည္း English ဘာသာနဲ႕ ေရးထားတာေတြဆိုေတာ့ ကုိယ္သိခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျမန္မာလို ျပန္ဆိုရင္း ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေလ့လာလို႕ရေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..