သုံးႏွစ္ၾကာၿပီးသည့္အခ်ိန္။

`အင္း။သုံးႏွစ္ ျပည့္လုိ ့ေက်ာင္းၿပီးသြားၿပီ ဆုိတဲ့အခ်ိန္ကို ေရာက္ခ်င္လွပါၿပီ ဦးဇင္းရယ္။´-

ဟု၊ခါးကုိလိန္တြန္ ့ကာ အေၾကာေျဖရင္း၊မိမိအား ေနာေနာ္ကေျပာလုိက္သည္။မိမိ က ဆြြမ္း

ထည့္ထားေသာ ပန္းကန္ကုိလက္ျဖင့္ကုိင္လ်က္ ေန ့ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေနရင္းက၊`ေအာင္မယ္၊

ေရာက္လာမွာပါေလ။အခုေတာင္ ဘာလုိလုိနဲ ့ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား။´-လုိ ့၊သူ ့စကား

ကုိျပန္၍ေျဖလုိက္ရပါသည္။

အကယ္တြင္လည္း ၊ ယေန ့၂၀၁၀-ခု၊စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန ့တြင္ ၊ မိမိိိိိ တုိ ့ျမန္မာ

ျပည္၊ မႏၱေလးျမိဳ ့မွ တရုတ္ျပည္၊ယူနန္ျပည္နယ္ ၊ကူမင္းျမိဳ ့၊ယူနန္တကၠသိုလ္ သို ့ပညာသင္

ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္၍ (၃)ရက္စြန္းခဲ့ပါၿပီ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၊ၿပီးခဲ့

ေသာ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂)ရက္ေန ့ကမိမိႏွင့္အတူ၊ေနာေနာ္၊ဆရာမေဒၚညိဳညိဳစန္း၊

ဆုစႏၵာ၊ဇူးလဲ့ျဖဴတုိ ့သည္ မႏၱေလးၿမိဳ့၊အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလယာဥ္ကြင္းမွ ေလယာဥ္ျဖင့္ညေန

(၂)နာရီထြက္ခဲ့ကာ၊ကူမင္းျမိဳ ့၊ေလဆိပ္သုိ ့ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ညေန(၅)နာရီခြဲခန္  ့မွာ ေရာက္ရွိခဲ့

ၾကပါသည္။ေလဆိပ္တြင္ မိမိတုိ ့အား စီစီေလာင္စစ္(林明珠)ႏွင့္ ခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီး(မႏၱေလး) တုိ ့က ေစါင့္ၾကိဳေနပါသည္။သူတုိ ့ကဤယူနန္တကၠသိုလ္၌ တစ္ႏွစ္ေစာလ်က္ေရာက္ရွိေနၾက

သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။မိမိတို ့အဖြဲ ့မွပါလာၾကေသာအထုပ္အပိုးမ်ားေၾကာင့္ ၊တကၠစီကား(၂)

စီးငွားကာ ယူနန္တကၠသိုလ္ ဟုိတယ္သို ့ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ျမန္မာျပည္၏ျမင္ကြင္းမ်ား

မွအခ်ိန္(၂)နာရီေက်ာ္မွ်အတြင္း ရုတၱရက္ေျပာင္းလဲသြားေသာတရုတ္ျပည္၏ရွဴခင္း၊ျမင္ကြင္း

မ်ားကုိေတြ ့ရ ျမင္ရရင္းကားေပၚမွာ ျမန္မာစကားဆူညံစြာေျပာဆုိလုိက္ပါလာခဲ့ၾကပါသည္။

အတန္ၾကာေအာင္ကူမင္းျမိဳ ့တြင္းကုိျဖတ္ေမာင္းလာခဲ့ၿပီးေသာအခါ၊ယူနန္တကၠသို္လ္ဟုိတယ္

သို ့ ကားမ်ားေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါသည္။ဟုိတယ္ေပါက္တြင္ေစါင့္ၾကိဳႏွင့္ေသာ ေမခင္ႏြယ္ဦး

(ရန္ကုန္)၊ ႏြယ္ႏြြယ္၀င္း(ရန္ကုန္)က၀ုိင္း၀န္းကူညီ၍ အိတ္ႀကီးမ်ားကုိသယ္ဆြဲေပးရင္း၊

တကၠသိုလ္ ဟုိတယ္ ႏွင့္ကပ္လ်က္ျဖစ္ေသာ ဘြဲ ့လြန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေဆာင္

(研究生宿舍;Post-graduate Residence Hall)(၇)ထပ္ႀကီး၏ေျမညီထပ္ကုိ ေရာက္ၾက

ရပါသည္။

မိမိမွာကား သူတုိ ့သြားရာကုိသာ လုိက္ပါေနရရင္း၊ယခင္-၂၀၀၂-ခုႏွစ္အခါက ဤယူနန္

တကၠသုိလ္၌ သီတင္း(၂)ပတ္မွ်ေရာက္ခဲ့၊ေနခဲ့ဘူးေသာ အာရုံေဟာင္းမ်ားႏွင့္ျပန္လည္မွန္း

ဆ၊ႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည့္ေနမိခဲ့ပါသည္ ။(၈)ႏွစ္မွ်ေသာကာလအတြင္း ကူမင္းျမိဳ ့ရွဳခင္းမ်ားႏွင့္ယူနန္

တကၠသိုလ္၏အေနအထားတုိ ့မွာမ်ားစြာေျပာင္းလဲေနၿပီေၾကာင္းေတြ ့ရပါသည္။ေနစရာအခန္း

မရေသးေသာ မိမိတုိ ့မွာ ဟုိတယ္မွာအခန္းငွားရမလုိလုိျဖစ္ရာမွ၊ စီစီေလာင္စစ္(林明珠)၏

အစီအမံျဖင့္ ေက်ာင္းပိတ္၍ျပန္သြားရာမွျပန္မေရာက္ေသးေသာျမန္မာေက်ာင္းသားကုိၾကည္

၀င္း(李继稳)၏အခန္းမွာ၊တစ္ညတာက်ိန္းစက္နားေနခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ အတူတူေက်ာင္းတက္

ပညာသင္ၾကရာတြင္ ၊ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာမိမိအား အစစအရာရာ ေစါင့္ေရွာက္ကူညီ

ေပးရန္ မိမိတုိ ့၏မိခင္တရုတ္စာသင္ေက်ာင္း မႏၱေလးျမိဳ ့ ဖူက်င္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဦးထြန္းနိဳင္

( 李祖请老师 )ကမွာၾကားအပ္ႏွံလုိက္ေသာေၾကာင့္၊ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ ျမန္မာတုိင္းရင္း

သားကခ်င္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေနာေနာ္ ကလုိေလေသးမရွိ ၊ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး အကူအညီ

ေပးခဲ့ပါသည္။သူသည္ မိသားစုအေခၚ ေနာေနာ္-ဟူေသာအမည္ႏွင့္အတူ၊ ကခ်င္တုိင္းရင္း

သားမ်ိဳးႏြယ္အမည္-အိပ္ခ္်-ထြယ္စန္ေအာင္(H –HtweSanAung)၊တရုတ္ေက်ာင္းအမည္-ခဲ့

ဇွစ္ယွဳန္း(克自雄 )ဟူေသာအမည္မ်ားကုိပုိင္ဆုိင္သူျဖစ္ပါသည္။မိမိ တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္

မႏၱေလး၊ဖူက်င္ တရုတ္စာသင္ေက်ာင္းမွ အသက္အရြယ္အႀကီးဆုံး၊မူလေက်ာင္းသားအုိႀကီး

(老学生)ျဖစ္ပါသည္။ေနာေနာ္ႏွင့္ တစ္ျခားေက်ာင္းသူမ်ား ေဒၚညိဳညိဳစန္း(မႏၱေလးနိဳင္ငံျခား

ဘာသာတကၠသိုလ္၊တရုတ္ဘာသာျပဆရာမေဟာင္း)၊ဆုုစႏၵာ၊ဇူးလဲ့ျဖဴတုိ ့မွာ မႏၱေလး၊နိဳင္ငံ

ျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ တရုတ္ဘာသာ၀ိဇၹာဘြဲ ့ ရ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ရဟန္းေတာ္

တစ္ပါး၊အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္၊အမ်ိဳးသမီးသုံးေယာက္ပါ၀င္ေသာ မိမိတုိ ့ပညာသင္အဖြဲ ့သည္

တရုတ္နိဳင္ငံမွ ပညာေရးမူ၀ါဒအရ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္စ္ ပညာေတာ္သင္ဆုေထာက္ပံ ့ေၾကးု(孔子奖学金)အစီအစဥ္ျဖင့္ ၊ဘြဲ ့လြန္မဟာ၀ိဇၨာသင္တန္းတက္ေရာက္သင္ယူရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾက

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

`师傅(ဦးဇင္း)ရယ္၊师傅(ဦးဇင္း) တုိ ့ တရုတ္ျပည္ကုိျမန္ျမန္ေရာက္သြားမွပဲ ၊ေငၚ ( )

ေတာ့ သက္သာေတာ့မွာပါ။´-ဟူ၍ ညည္းေျပာ ေျပာရွာေသာဖူက်င္ေက်ာင္းမွ ကလ်ာေလာင္

စစ္(黄宝娟老师 )၏ အသံကုိ ၊တရုတ္ျပည္ေရာက္ကာမွျပန္လည္ၾကားေယာင္လာမိပါသည္။

ပညာသင္ဆုအတြက္ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္(၃)လခန္ ့အၾကာ၊အေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္းၾကား

ရသည္မွအစ၊ပညာေတာ္သင္သြားၾကမည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အစုလုိက္ အဖြဲ ့

လိုက္ အစီအစဥ္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္၊ေဆာင္ရြက္စရာလုပ္ငန္းအားလုံးတုိ ့ကုိ သိမ္းက်ဳံးတာ၀န္ခံ

အက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ သူ၏ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားမွာ၊ကားတစ္စင္းႏွင့္ကုိယ္တုိင္ေမာင္းႏွင္

သြားလာနိဳင္ျခင္း၊ကုိယ္ပုိင္လက္ကုိင္ဖုန္းျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္သြယ္နိဳင္ျခင္း၊ကုိယ္္တုိင္ကလည္း

ျပည္ပခရီးသြားအေတြ ့အႀကဳံရွိျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္သာ၊ျမန္ဆန္လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါ

သည္။

ေရာက္ၿပီးေနာက္တစ္ရက္မွာပင္၊အေဆာင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊သတင္းပုိ ့ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ၿပီးေနာက္၊(၇)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး၏ေျမညီထပ္အခန္းအမွတ္(၁၀၄)တြင္၊မိမိႏွင့္ေနာေနာ္

တုိ ့ အခန္းေဖၚအတူေနရာရၾကပါသည္။မိန္းကေလး(၃)ေယာက္တြင္ ေဒၚညိဳညိဳစန္း(汪文婷 )ႏွင့္ဇူးလဲ့ျဖဴ(黄佳丽)၊တုိ ့က တြဲလ်က္တစ္ခန္း၊ဆုစႏၵာ(苏月儿)ႏွင့္ဗီယက္နမ္ေက်ာင္းသူ

တစ္ေယာက္တုိ ့က တြဲလ်က္တစ္ခန္း ပထမထပ္မွာေနရာရၾကသည္။ယူနန္တကၠသိုလ္၌သြား

လာေဆာင္ရြက္ၾကရေသာလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိလည္းစီစီေလာင္စစ္(林明珠 )ႏွင့္ခင္ခင္

ေက်ာ္ႀကီး( 左亲亲 )တုိ ့ကလုိက္ပါကူညီေပးၾကေသာေၾကာင့္ ေခ်ာေခ်ာေမြ ့ေမြ ့ၿပီးစီးခဲ့ၾကရ

ပါသည္။ျမန္မာျပည္တြင္ေဆးစစ္ေဆးမွဳမ်ား ခံယူခဲ့၍ ၊က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္

မ်ားပါ ယူေဆာင္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ေဒသဆုိင္ရာျမဳိ ့ေတာ္ေဆးရုံတြင္ ေဆးစစ္ေဆးမွဳမ်ား

ကုိထပ္မံခံယူၾကရပါသည္။ေဆးစစ္မေအာင္လွ်င္ျပန္ၾကရမည္ -ဆုိေသာေၾကာင့္ အားလုံး ရင္

တစ္ထိတ္ထိတ္ျဖင့္ေဆးစစ္ခံၾကရပါသည္။မိမိမွာခရီးပမ္းလာျခင္း၊ရာသီဥတုေျပာင္းလဲသြား

ျခင္း၊ေရာက္ကာစ အာဟာရကိစၥ မျပည့္စုံျခင္း စေသာအေၾကာင္းေၾကာင္းတု ိ ့ေၾကာင့္ ၊ေဆး

စစ္ခံယူရေသာ ဆရာ၀န္မ်က္ေမွာက္ေရာက္ကာမွ အဖ်ားရွိေနမွန္းသိရပါေတာ့သည္။ေရာက္

ေသာညက က်ိန္းစက္ရာတြင္အကုိက္ခံရေသာျခင္ဖူးကုိ ၊အမွတ္တစ္မဲ ့ေနမိရာမွ ယာဖက္

လက္ဖ်ံေပၚတြင္ အနာယဥ္းလ်က္နီရဲကာေရာင္ရမ္းေနပါသည္။ေခါင္းရိတ္ရာမွထိမိေသာရွရာ

ကလည္းအနာယဥ္းေနျပန္ပါသည္။ႏွာသီးဖ်ား၀အနီးမွာလည္း ကုတ္ဖဲ့ျခစ္မိရာမွ အဖုျဖစ္ကာ

အနာျဖစ္ေနပါသည္။ေဆးစစ္ေသာဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက အနာျဖစ္ေနျခင္း၊အဖ်ား၀င္ေနျခင္းတုိ ့

ကုိ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိေသာ္လည္း အတြင္းကုိယ္ထည္ေရာဂါကင္းစင္ျခင္းေၾကာင့္ ၊အေသးစိပ္ေဆး

စစ္ေသာဆရာ၀န္မတစ္ေယာက္၏`没问题(ဘာမွ်မျဖစ္ပါ။)´-ဟူေသာမွတ္ခ်က္စကားႏွင့္

အတူေက်ာ္ျဖတ္လာနိဳင္ခဲ့ရပါသည္။သူျပန္ရမွာလား၊ကုိယ္ပဲျပန္ရမွာလား၊ျပန္ရလွ်င္လည္းေအး

တာပါပဲ-ဟူေသာစကားမ်ားကုိ၊တစ္ေၾကာင့္က်က် ေျပာဆုိခဲ့ၾကရင္း၊မိမိတုိ ့အဖြဲ ့၀င္အားလုံး

ေဆးေအာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ေနာင္အခါမွ မိမိတုိ ့ႏွင့္စာသင္ႏွစ္အတူတူျဖစ္ေသာ၊ကြမ္ယွီး( 广西  )

တကၠသုိလ္သို ့ေက်ာင္းတက္သြားသည့္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွာ ေဆးစစ္အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ၊

စာသင္ေက်ာင္းတက္ရက္မ်ားရေနၿပီးမွ၊တစ္ႏွစ္နားရန္ျပန္လႊတ္ခံရေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။

ေရာက္ကာစရက္မ်ားတြင္ အာဟာရစီစဥ္မွဳမသိရေသးျခင္း၊တကၠသိုလ္၏ တရား၀င္သုံး

ေက်ာင္းသားကဒ္မရေသးျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ ၊မိမိတုိ ့အစီအစဥ္ျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။

နီးစပ္ေသာဆုိင္မ်ားကုိသြားၾကရာ၌ ၊ဆြမ္းခ်က္ပုံမ်ားမွာျမန္မာျပည္ႏွင့္မတူ၊၀တ္ဆံမေက် မာ

ဆတ္ေနေသာၾကာင့္၊ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ခန္ ့မွာ ေခါက္ဆြဲျပဳပ္၊ေခါက္ဆြဲထုပ္၊သစ္သီးမ်ားႏွင့္သာ

အာဟာရကိစၥၿပီးစီးၾကရပါသည္။တကၠသုိ္လ္ျပင္ပဆုိင္မ်ားမွစီစဥ္စားေသာက္ၾကရျခင္းမွာ ေစ်း

ျမင့္ေသာေၾကာင့္မိမိတုိ ့အဖြဲ ့၀င္မ်ားၾကာရွည္ေအာင္ မသြားနိဳင္ ၾကပါ။ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သီးသန္ ့ဖြင့္ထားေသာဆုိင္တြင္

ေက်ာင္းသားကဒ္မလုိပဲေစ်းႏွဳးံသက္သာစြာစီစဥ္နုိင္သည္ -ဟု သိရေသာေၾကာင့္ ၊ဗုဒၶဘာသာ

၀င္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မိမိမွာခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ေက်ာင္းသားကုိေနာေနာ္၏အကူအညီ

ျဖင့္ တစ္ပတ္ခန္ ့ဆြမ္း စီစဥ္ကာဘုဥ္းလုိက္ရပါေသးသည္။စားေသာက္ခန္းတြင္ မိမိ၏ဘူးခြက္

အတြင္းသို ့ေနာေနာ္ ထည့္ေပးေသာ အသား၊ငါးဟင္းမ်ားကုိ မိမိကခံယူသည္ကုိျမင္ရေသာ စားေသာက္ဆုိင္၀န္ထမ္းအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ပန္းေသးတရုတ္မေလးမ်ားက `哦,和尚吃肉呢( ေဟာေတာ္၊ ဘုန္းႀကီးက အသားစားတယ္ ေတာ့။)´-ဟူ၍၊အခ်င္းခ်င္းတီးတုိးေျပာၾကားသံ

ကုိ ၊ မိမိ၏နားကၾကားျဖစ္ေအာင္ၾကားလုိက္ရပါေသးသည္။သုိ ့ေသာ္အျပင္ဆုိင္မ်ားထက္ေစ်း

ႏွဳံးသက္သာေသာေၾကာင့္၊အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသီးသန္ ့စားေသာက္ခန္းမမွာပင္ေက်ာင္း

သားကဒ္မရမခ်င္း ရက္(၁)ပတ္ခန္ ့ၾကာေအာင္၊ဘုဥ္းေပးခဲ့ရပါသည္။ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

မွာလည္း ခ်က္ခ်င္းမရေသးပဲ၊ အခ်ိန္ အတန္ကာလအတန္ၾကာေအာင္ ေစါင့္ၾကရပါသည္။

ေထာက္ပံ ့ေၾကးမရေသးခင္မွာပင္၊ျပည္၀င္ေၾကးသြင္းၾကရျခင္း၊အာဟာရစာရိတ္မ်ားကုန္က်

ျခင္းမ်ားရက္ၾကာလာေသာအခါ၊ေဆာင္ယူလာေသာ၀တၳဳေငြေၾကးပမာဏ ေလ်ာ့ပါးလာေသာ

ေၾကာင့္ ၊ကပၸိယအက်ိဳးေဆာင္ ေနာေနာ္မွာစိတ္ပူပန္ကာ ေန ့စဥ္စာရင္းတြက္ေနရေတာ့သည္။

စီစီေလာင္စစ္(林明珠)ကလုိလွ်င္ေျပာပါ-ဆုိေသာ္လည္း၊သူကမေျပာခ်င္။သူ ့မိဘမ်ားက တစ္ဖြဖြဖုန္းဆက္ေနေသာ္လည္းသူကမမွာခ်င္။သူ ့လက္က်န္စာရင္းတြင္တရုတ္ေငြငါးဆယ္

မွ်သာက်န္ေတာ့၍မေျပာမျဖစ္၊ဦးဇင္းကပဲေျပာေပးပါ-ဆုိ၍ ေျပာရမည့္ဆဲဆဲမွာ ပညာသင္

ေထာက္ပံ ့ေၾကးမ်ား စာရင္း၀င္လာသျဖင့္၊စိတ္ေအးၾကရပါေတာ့သည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ ့ေၾကးစာရင္းမ်ားထည့္သြင္းေသာဘဏ္ကဒ္ကုိသြား၍ျပဳလုပ္စဥ္မွာ

လည္း၊တရုတ္ျပည္၏ထူးျခားေသာက်င့္သုံးမွဳေလာ၊ဘဏ္၀န္ထမ္းပုဂၢိဳလ္၏တစ္ကုိယ္ေရက်င့္

သုံးမွဳေလာမကြဲျပားသည့္ျဖစ္ရပ္ကေလး၊ ႀကဳံခဲ့ရပါေသးသည္။ခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးကဦးေဆာင္၍

တကၠသုိလ္ႏွင့္မေ၀းလွေသာ၊ ဘဏ္တစ္ခုသို ့လမ္းေလွ်ာက္သြားၾကကာဘဏ္စာရင္းကဒ္လုပ္

ရန္၊ပုံစံစာရြက္မ်ားျဖည့္ၾကရပါသည္။ပုံစံျဖည့္ၿပီးၾက၍ ေကာင္တာတြင္တန္းစီၾကကာအစဥ္လုိက္

အပ္ၾကရပါသည္။ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မိမိသည္လည္းအမ်ားနည္းတူတန္းစီရပါသည္။မိမိ

ေရွ  ့မွာ ေနာေနာ္ရွိပါသည္။မိမိေနာက္မွ ေက်ာင္းသူမ်ားကပ္ပါလာၾကပါသည္။ေနာေနာ္ၿပီး၍၊

မိမိ၏ပုံစံစာရြက္ကုိလွမ္းေပးေသာအခါ၊၀န္ထမ္းျဖစ္ေသာေမာင္တရုတ္သည္ မိမိကိုလက္ကာျပ

လ်က္၊ေနာက္မွာရွိေနေသာေက်ာင္းသူမ်ား၏ပုံစံျဖည့္စာရြက္မ်ားကုိ မမီ့တမီလွမ္းကာဆြဲယူပါ

ေတာ့သည္။သူတုိ ့ၿပီးေသာအခါမွ ၊မိမိ၏စာရြက္ကုိယူကာေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။မိမိမွာ ၾကား

ဖူးမိေသာ Lady First (အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာပထမ)-ဟူေသာစနစ္ကုိ၊ထုိ၀န္ထမ္းေမာင္တရုတ္က

လက္္ေတြ ့က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရွာေပသည္-ဟုသေဘာေပါက္လုိက္ရပါသည္။ထူးျခားသည္မွာ

ကား၊မိမိတုိ ့အဖြဲ ့ထဲမွ ဆုစႏၵာသည္ ကုလားကျပားစပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်က္လုံးအလြန္လွပါ

သည္။ေနာင္အခါ စာသင္ခန္းတြင္းေရာက္ၾကေသာအခါ၊ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက

ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိ ၊အမွတ္ထားၾကပါသည္။မ်က္လုံးလွျခင္းကုိအမွတ္ထား၍ ၊ အတန္းတြင္း၌ ဆရာမ်ားကသူ ့နာမည္ကုိေခၚကာ မၾကာခဏစာေမးၾကေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ညည္းတြားရသူ

ျဖစ္ပါသည္။ထုိ၀န္ထမ္းေမာင္တရုတ္သည္ ဆုစႏၵာကုိတစ္ခ်ိန္လုံးျပဳံးၾကည့္ေနလ်က္၊ မိမိႏွင့္

တကြက်န္ေသာေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္  ဘဏ္ကဒ္လုပ္ခ၀တၳဳေငြကုိ ေတာင္းခံလုိက္ပါေသာ္

လည္း၊ဆုစႏၵာအတြက္ကုိမူကား အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးလုိက္ပါသည္။ထူးျခားေသာ ၀န္ထမ္း

ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေပသည္။

ထုိ သို ့ယူနန္တကၠသိုလ္၊ဘြဲ ့လြန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားစာရင္း၀င္ေအာင္ ေဆာင္

ရြက္ၿပီးၾကေသာအခါ၊စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန ့တြင္၊ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားကုိ

စတင္သင္ယူၾကရပါသည္။ပထမႏွစ္၀က္သင္တန္းတြင္古代汉语(ေရွးေဟာင္းတရုတ္စာ)၊ 现代汉语(ေခတ္သစ္တရုတ္စာ)၊ 文字学 (စာလုံးပညာ)၊汉语语法(တရုတ္စာသဒၵါ)၊汉语词汇学 (တရုတ္စာ ေ၀ါဟာရပညာ)၊汉语语音学(တရုတ္စာ စကားသံပညာ)၊中国概况(တရုတ္

ျပည္ အေျခအေနမ်ား)၊公共汉语(အမ်ားသုံးတရုတ္စကား)ဘာသာရပ္တုိ ့ကိုသင္ယူရပါ

သည္။ပထမစာသင္ႏွစ္သည္ဒီဇင္ဘာလတြင္ကုန္ဆုံးပါသည္။ဒုတိယႏွစ္၀က္ စာသင္ႏွစ္မွာ

၂၀၁၀-ခု၊မတ္လ(၁)ရက္ေန ့တြင္စတင္၍ဇူလုိင္(၁၅)ရက္ေန ့တြင္ကုန္ဆုံးခဲ့ပါသည္။ဒုတိယ

ႏွစ္၀က္တြင္မူ ၊中国概况(တရုတ္ျပည္ အေျခအေနမ်ား)၊公共汉语(အမ်ားသုံးတရုတ္စကား)

ဘာသာရပ္မ်ားကုိဆက္လက္သင္ယူရ၍၊ေနာက္ထပ္ 文化语言学 (ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာ

ဘာသာစကားပညာ)၊对外汉语(ျပည္ပသင္ တရုတ္စာ)၊ 方言调查(ေဒသဆုိင္ရာစကား

ေလ့လာမွဳ)၊语言学方法论 (ဘာသာစကားပညာနည္းလမ္းသေဘာတရား)တုိ ့ကုိသင္ယူခဲ့ၾက

ရပါသည္။ယူနန္တကၠသိုလ္အတြင္း၌ စာသင္ခန္းမ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေရွးေဟာင္း

တရုတ္ပိသုကာပညာလက္ရာတုိ ့ျဖင့္ ၊မြမ္းမံျခယ္လွယ္ေဆာက္တည္ထားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္

ခန္ ့ညားထည္၀ါ ခမ္းနားလွပါသည္။စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္းတြင္ ေခတ္မီပရုိဂ်က္တာ၊ကြန္

ပ်ဴတာမ်ားတပ္ဆင္ထားလ်က္  ၊ေခတ္မီနည္းစနစ္ျဖင့္သင္ၾကားပုိ ့ခ်မွဳမ်ားကုိ ခံယူၾကရပါ

သည္။တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းမွာလည္း က်ယ္၀န္းသာယာလွပလ်က္၊ ရာသီအလုိက္ဖူးပြင့္

ေ၀ဆာ၊စုိေျပတင့္ရႊန္းလွေသာသစ္ပင္ပန္းမာလ္မ်ားျဖင့္ဥယ်ာဥ္ႀကီးတစ္ခုသဖြယ္၊သန္ ့ရွင္း

သပ္ယပ္စြာ ျပဳျပင္ဆင္ယင္ ထားရွိပါသည္။

ေက်ာင္းပိတ္ထားေသာကာလမ်ားတြင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိ၏ေမြးရပ္၊

ဇာတိ၊တုိင္းျပည္နိဳင္ငံမ်ားသုိ ့ျပန္ၾကပါသည္။အခ်ိဳ ့လည္းမိမိႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီးရာ မိတ္ေဆြ၊

သူငယ္ခ်င္း မ်ား၏နိုင္ငံသုိ ့လုိက္လည္ၾကပါသည္။အေရွ ့ေတာင္အာရွနိႈင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာ၊ထုိင္း၊လာအုိ၊ဗီယက္နမ္၊ကမ္ပူးခ်ား၊ဘဂၤလားဒက္ရွ္၊ပါကစၥတန္၊အိႏၵိယ၊အင္ဒုိနီးရွားတုိ ့

မွလာေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားျပား၍၊ကုိရီးယား၊ဂ်ပန္၊အီရန္၊ကေနဒါ၊ၾသစေၾတလ်

စေသာနိဳင္ငံမ်ားမွလာေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ ့ကုိလည္းေတြ ့ၾကရပါသည္။အခ်ိဳ ့မွာ

လည္း တရုတ္ျပည္တြင္းေဒသမ်ားသို ့သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

ကူမင္းျမိဳ  ့သည္တရုတ္ျပည္တြင္း၌ တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံးရာသီဥတု ဆုိးရြားမွဳမရွိလွ

ေသာေၾကာင့္`ေႏြဦးရာသီျမိဳ ့ေတာ္´-အျဖစ္ေက်ာ္ၾကားပါသည္။မိမိတုိ ့ေရာက္ကာစ အေျခအ

ေနတြင္ ၊ေအးစိမ့္ေနေသာေရကုိထိေတြ ့ၾကရသျဖင့္ ေရေႏြးဓါတ္ဗူးမ်ားစီစဥ္ကာသုံးခဲ့ၾကရပါ

သည္။တစ္ႏွစ္ကာလ ႏွစ္ပတ္လည္ေအာင္ေနမိရေသာအခါ ကူမင္းျမိဳ ့၏ ရာသီဥတုႏွင့္ေနသား

က်သြားသကဲ့သုိ ့ရွိရပါေတာ့သည္။မိေ၀းဖေ၀း၊ေဆြမ်ိဳးညာတိေ၀းေသာ အရပ္တြင္ ပညာေရး

အတြက္သာေနၾကရေသာ္လည္း၊ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာေက်ာင္းပိတ္သည္ႏွင့္ ၊

မိမိဇာတိနိဳင္ငံသုိ ့ကဆုန္ခ်ကာျပန္ၾကသည္သာမ်ားပါသည္။

အသက္အရြယ္လည္းရ၊ရဟန္းေတာ္ဘ၀ကုိေရာက္လည္းေရာက္ေနပါမွ မိမိကုိယ္တုိင္သည္

လည္း ၊ဘ၀အေၾကာင္းဆက္ကံတရားမ်ားေၾကာင့္ ၊တစ္ျပည္တစ္ရပ္ရြာ၌ ၊ေက်ာင္းကန္ဘုရား၊

မဟုတ္ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ယခုႏွစ္ ဧကစာ၀ါဆုိလ်က္သီတင္းသုံးေမြ ့ေလ်ာ္

ေနရပါသည္။မိမိကုိယ္တုိင္ ဘာသႏၱရအေနျဖင့္ တရုတ္စာအေျခခံကုိသင္ၾကားပုိ ့ခ်ခဲ့ဘူးေသာ

မႏၱေလးျမိဳ ့၊ဆရာႀကီးဦးျမင့္ေဆြ၏ဗုဒၶတကၠသုိလ္မွ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠ

သုိလ္ေရာက္ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ကား၊ ေခတ္အလုိ္က္သုံးၾကရေသာ ကြန္ယက္လွဳိင္း

မ်ားမွတစ္ဆင့္ မၾကာခဏႏွီးေႏွာမိခဲ့ရပါသည္။တစ္ျပည္ရပ္ျခားမွာ ရက္၊လ၊ႏွစ္ၾကာေအာင္

ေနမိရေသာအခါမွ ျမန္မာျပည္၏ အႏွစ္သာရ သဘာ၀အရုိးခံရွဳခင္း၊ ျမင္ကြင္းေလးမ်ားကုိျပန္

လည္၍၊ ျမင္ေယာင္ၾကားေယာင္မိရပါေတာ့သည္။အထူးသျဖင့္ကား မနက္ေစာေစာတုံးေမာင္း

ေခါက္သံေလးမ်ား၊ ဥပုသ္သီတင္းေန ့မ်ားတြင္ တီးခတ္ေလ့ရွိေသာ တူ-ေ၀-ေ၀ေၾကးစည္သံ

ေလးမ်ား၊ႏွင္ ့ရဟန္းတု ိ့အေလ့အထျဖစ္ေသာ ဖိနပ္မပါ၊ေျခပလာျဖင့္  ခလုတ္၊ ဆူး၊ ေျငာင့္ ၊

ငုပ္ဂမူေပါေသာလမ္းမ်ားေပၚတြင္ သပိတ္ကုိပုိက္ကာ၊ ေနပူ၊မုိးရြာ၊ခ်မ္းေအးေသာ္လည္း

ၾကည္နူးႏွစ္သက္္စြာ ဆြမ္းခံထြက္ရျခင္းမ်ားကုိ မွန္းဆ တမ္းတမိရပါသည္။

ထုိ ့ေၾကာင့္လည္း မၾကာမီကပင္ေက်ာင္းပိတ္၍ ျပန္သြားခဲ့ၾကကာ၊ ျပန္ေရာက္သည္ပင္

မၾကာလွေသးေသာ္လည္း နက္ဖန္ေက်ာင္းတက္ရေတာ့မည္-ဆုိျခင္းကုိစကားစပ္မိၾကေသာ

ေၾကာင့္၊ မိမိ၏အခန္းေဖၚလည္းျဖစ္၊အတန္းေဖၚလည္းျဖစ္၊ကပၸိယကာရက အက်ိဳးေဆာင္

အကူညီျပဳသူလည္းျဖစ္သူ ေနာေနာ္က လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲ စိတ္လုိရရ ေျပာလုိက္ျခင္းကုိ ၊

စကားေျဖကာျပန္ေျပာလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယူနန္တကၠသိုလ္၌ျပည္တြင္းျပည္ပေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း(၆၀၀၀၀)၊ေျခာက္

ေသာင္းေက်ာ္ခန္ ့ရွိသည္။ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေၾကးရပုဂၢဳိလ္မ်ားအပါအ၀င္ျပည္ပေက်ာင္း

သားေက်ာင္းသူေပါင္း (၆၀၀၀)၊ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ခန္ ့ရွိသည္-ဟုအခမ္းအနားတစ္ခုတြင္

လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ေျပာၾကားဘူးပါသည္။ယူနန္ျပည္နယ္တြင္၊အစဥ္

အလာ သမုိင္းရွည္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဤတကၠသိုလ္ႀကီးတြင္ မိမိတုိ ့သည္ ဘာသာေဗဒႏွင့္

အသုံးခ်ဘာသာေဗဒ(语言学及应用语言学)ဘာသာရပ္၌၊(၃)ႏွစ္တာသင္တန္းတက္ေရာက္

ၾကရပါမည္။တစ္ႏွစ္တာစာသင္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးၿပီးေျမာက္ခဲ့ၾကပါၿပီ။မနက္ဖန္(၆)ရက္ေန ့မွာ တကၠ

သုိလ္တစ္ခုလုံးမွ စာသင္ခန္းမ်ားအသီးသီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားၾကပါေတာ့မည္။ေက်ာ္

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္တာကာလ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္စဥ္ေလးအား၊အမွတ္တစ္ရစာစီလ်က္ ေဖၚျပ

မွတ္တမ္းျပဳလုိက္ရပါသည္။   ။အရွင္ေရ၀တ၊ယူနန္တကၠသိုလ္၊ကူမင္းျမိဳ ့။

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.