မင္းသားေက်ာ္သူ၏ နာေရးအသင္းကုိ ကူညီေပးေသာေႀကာင္႕ ရုပ္ရွင္ သရုပ္ေဆာင္ ညီေဂ်ာ္ ႏွင္႕ ဂြမ္းပုံ ၊ အျခား အႏုပညာသည္ႏွစ္ဦး ပိတ္ပင္ခံရမႈအေပၚ

မင္းသားေက်ာ္သူ က ယင္းျဖစ္ရပ္ သည္ ဥပေဒႏွင္႕မညီေႀကာင္း … သူ႕အေပၚပုဂၢဳိလ္ ေရးအရ မႀကည္ျဖဴ မႈေႀကာင္႕ သာျဖစ္နိဳင္ေႀကာင္း … ယခင္အပါတ္က

ေျပာႀကားခဲ႔သည္။ ….. မေန႕က မင္းသားေက်ာ္သူသည္ dvb မွ တဆင္႕ ယင္းသရုပ္ေဆာင္မ်ား ရုပ္ရ်င္ရုိက္ကူးခြင္႕ ပိတ္ပင္ ခံရျခင္းမဟုတ္ေႀကာင္း ……

သူ၏သာေရးနာေရးအသင္းအား ကူညီလုိပါက ရုပ္ရွင္အစည္းအရုံး၏ ခြင္႕ျပဳခ်က္ရယူ ရမည္ဟု တရား၀င္စာ ထြက္ျခင္းသာျဖစ္ေႀကာင္း … ျပန္လည္ေျပာႀကား

သြားပါသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.