ရန္ကုန္ျမဳိ႕ မွလူနာအမ်ာအျပားႏွင္႕  အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အားထားေနရေသာ ႏွလုံးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဆန္းလြင္ မွာ ကင္ဆာေရာဂါေႀကာင္႕

အူတြင္ျဖတ္ေတာက္ကုသမႈကုိ စကာၤပူတြင္ျပဳလုပ္ျပီးစီးရ်္ ယခုအခါ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထုိင္ေနျပီဟုသိရသည္။

ယခင္က ေဆးခန္းတခုလွ်င္ လူနာ ၁၅၀ ခန္႕ႀကည္႕ေပးေနရာမွ ( ေဆးခန္း ၃ ေနရာေလာက္ ထုိင္ပါသည္။ ) ယခုအခါ လူနာ ၃၀ သာ ႀကည္႕ေပးနဳိင္ ေတာ႕

ေႀကာင္းသိရသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အာရွေတာ္၀င္ ေဆးခန္း ႀကီးတြင္ ေဒါက္တာ ဦးဆန္းလြင္အားျပသရန္ မနက္ ၃ နာရီ ကပင္ ထရ်္  တုံကင္ ယူႀကရပါသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.