ငလွ်င္လႈပ္ေသာ္…ဆိုျပီးလိုက္ရွာတာ…ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငလွ်င္တိုင္းျပည္ ဂ်ပန္က အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးထားတာေတြ႔တာမို ့ ဒီအတိုင္းပဲကူးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သူတို႔က အရုပ္ကေလးေတြနဲ့မို ့နားလည္ရလြယ္မယ္ထင္လို႔ပါ။ တျခား ၾကက္ေျခနီကထုတ္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ဟာ ငလွ်င္ေၾကာ( ျပတ္ေရြ႔ေၾကာ)ေတြေပၚမွာရွိျပီး ယူအက္စ္က ဗမာအမ်ားဆံုးေနတဲ့ ကယ္လီဖိုးနီးယားလည္း ျပတ္ေရြ ့ၾကိးေပၚမွာမို ့ ဒီဟာကို သတင္းစာမွာ ပံုႏွိပ္ေဖၚျပပါမယ္။ နံရံမွာ ကပ္ထားႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။

What You Can Do for Preparation

(1) Fix furniture and other objects to the floor and/or wall firmly with special metal devices made for this purpose.(2) Don’t keep heavy or breakable objects at a high location.
(3) Keep emergency items readily available.
(4) Keep your passport ready to take with you at anytime.
(5) Study the evacuation site nearest you and routes to it.
(6) Choose a place where your family members can meet in case everyone becomes separated.


When an Earthquake Occurs

(1) First, protect yourself (2) Immediately extinguish all fires
(3) Don’t panic and run out in confusion (4) If a fire starts, first put it out
(5) Use the correct information and act calmly (6) No going near block fences, cliffs or other such dangerous areas
(7) Open the door and secure exit (8) No use of the elevator
(9) Cooperate with the neighbors to extinguish fires or take relief measures (10) Evacuation is by foot, and carry minimum baggage


List of Things to Carry for Emergency

(1) 3-day amount of dry bread, canned foods or other such foods that do not require heating
(2) Mineral Water (3 liters per day per person)
(3) Cash
(4) Passport
(5) Flashlight, Batteries
(6) Portable Radio, Batteries
(7) Emergency Medical Supplies
(8) Spare Clothes
(9) Blankets
(10) Shoes, Slippers


Dress for Evacuation

kai

About kai

Kai has written 942 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.