စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ James Cook University (JCU) တြင္ မဟာဘြဲ႔တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ JCU မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ စေကာလားရွစ္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလတြင္ JCU သုိ႔ MBA (Master of Business Administration), MIT (Master of Information Technology) ႏွင့္ Joint Master Degree ျဖစ္သည့္ MBA+MIT (16 months) အပါအဝင္မဟာတန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္မည့္ စေကာလားရွစ္ျဖစ္သည္။ JCU တြင္အထက္ေဖာ္ျပပါ Master တန္းမ်ားကုိတက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဘြဲ႔တစ္ခုသာ ရရွိရန္ လုိအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ အျခားေသာ စာေမးပြဲေျဖဆုိထားရန္ မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ IELTS/ TOEFL မရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ JCU မွစစ္ေဆးေသာ Internal English Test ကုိ Future Way Office တြင္ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူ JCU မွ စေကာလားရွစ္ရသူမ်ားသည္ (S$ 4000 – 8000) ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး စေကာလားရွစ္စာေမးပြဲကို လာမည့္စက္တင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ Park Royal Hotel- Ball Room (3) ၌ ေန႔လည္ (၂)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီ အထိက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲက်င္းပအၿပီးတြင္ JCU ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ညေန (၄)နာရီမွ (၅)နာရီအထိက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွဘြဲ႔တစ္ခုရၿပီးသူတုိင္း အခမဲ့ပါဝင္ေျဖဆုိႏုိင္သည့္ စေကာလားရွစ္စာေမးပြဲျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲ၌ General Knowledge ႏွင့္ Multiple Choice ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိစာေမးပြဲကုိ အခက္အခဲမရွိ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ Future Way Education & Services မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ အခမဲ့ သင္တန္းပုိ႔ခ် ေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ Singapore JCU သို႔ ေအာက္တုိဘာလ Master တန္း ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ Future Way Education & Services မွတဆင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသူတုိင္းကုိ ေလယာဥ္လက္မွတ္ (One Way Ticket) ကုိပါ အခမဲ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ စကၤာပူႏုိင္ငံ JCU မွ Mr.Det Fischer သည္ ၁၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၁ဝ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးလုိေသာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Future Way ရုံးခန္းတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္သည္။

စေကာလားရွစ္စာေမးပြဲပါဝင္ေျဖဆုိလုိသူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္သိလုိသူမ်ားသည္ အမွတ္ (၉)၊ အခန္း(၆)ေအ၊ ေယာမင္းၾကီးလမ္းသြယ္ (သမၼတရုပ္ရွင္ရုံေဘး) သမၼတကြန္ဒုိရွိ Future Way Education & Services (ဖုန္း – 01-241099 ၊ 254185) ကိုဆက္သြယ္စုံစမ္းစာရင္းေပးသြင္းၿပီး စာေမးပြဲအၾကိဳျပင္ဆင္မႈသင္တန္းကုိ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ James Cook University (JCU) သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ အစုိးရတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားစာရင္းဝင္ျဖစ္သည္။ JCU တြင္ Townsville Campus, Cairns Campus မ်ားရွိၿပီး Singapore JCU Campus သည္လည္းတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ Singapore JCU သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔သြားရန္မလုိပဲ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ၾသစေၾတးလ်ဘြဲ႔ ႏွင့္ မဟာဘြဲ႔မ်ား၊ ပါရဂူဘြဲ႔မ်ားကို စကၤာပူတြင္ပင္ သင္ယူရရွိႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္မေရြးစကၤာပူမွ ၾသစေၾတးလ်သုိ႔ ေက်ာင္းေျပာင္းတက္ႏုိင္သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ Bachelor ဘြဲ႔ရရွိမည့္ Undergraduate တန္းမ်ားသည္ ၂ ႏွစ္သာတက္ေရာက္ရၿပီး Master Degree အတန္းမ်ားသည္လည္း ၁ ႏွစ္သာတက္ေရာက္ရေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ သက္သာစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ဝင္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ Singapore JCU မွ ေက်ာင္းၿပီးသြားေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စကၤာပူတြင္အလုပ္ရွာေဖြေနထုိင္ခြင့္ EPEC (Employment Pass Eligibility Certificate) တစ္ႏွစ္ကုိေလွ်ာက္ထားရရွိႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!