လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္တြင္ စာေမးပြဲသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ သတ္မွတ္ သင္တန္းကာလအတြင္း သင္ၾကားခဲ့သည့္အရာမ်ားကို သိရွိမွတ္သား နားလည္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိဆိုသည္ကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသည့္နည္းလမ္းတခုအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ အတန္းတင္ေပးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔ကို က်င့္သံုးေနသည့္ နည္းလမ္းတခုျဖစ္ပါတယ္။

ယခု မိမိတင္ျပေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ အထက္ပါ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္းသည္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္၏ အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္မႈကို မွန္ကန္စြာအကဲျဖတ္ႏိုင္မႈရွိမရွိကို ေလ႔လာ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း ကိုပင္ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တာသင္ၾကားၿပီးစီးတိုင္းသာ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈမရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ကေလးေတြအေနနဲ႔ စာေမးပြဲေတြေပၚမွာပဲ အေလးထားေနတာမိ်ဳးမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ သူတို႔ သင္ေနရတဲ့ ဘာသာထဲက အေၾကာင္းအရာေတြကို စာေမးပြဲအတြက္ပဲမဟုတ္ဘဲ ပိုစိတ္ပါ၀င္စားစြာ သင္ယူတာမိ်ဳးျဖစ္လာနိုင္တယ္လို႔ ေတြးေတာမိသလို တခ်ိန္တည္းမွာပဲ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔သင္ယူရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေလးထားအာရံုစိုက္ေလ့လာမႈ မရွိတာေတြလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

စာေမးပြဲဆိုတဲ့ေပတံတစ္ခုတည္းကိုပဲအားထားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ပဲ စာက်က္ၾကတာ မ်ဳိးျဖစ္လာမွာမလြဲတဲ့အတြက္ သူတို႔ဟာ မိမိတို႔သင္ယူေလ့လာရတဲ့သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚမွာ ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာျခင္းမ်ဳိးမရွိေတာ့ပဲ စာေမးပြဲမွာအမွတ္ေကာင္းရရံု၊ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရံုသာေလ့လာတဲ့ အေပၚယံသင္ယူျခင္းမိ်ဳး(Surface Learning)နဲ႔ပဲ သင္ယူေနၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲဆိုတာေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို သင္ယူေနရတဲ့အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ ေသခ်ာ ေလ့လာ ေတြးေခၚဆက္စပ္နိုင္ျပီး နက္ရႈိင္းတဲ့သင္ယူျခင္း (deep learning) မိ်ဳးရနိုင္ဖို႔ အတားအဆီးတခုလိုမိ်ဳးျဖစ္ေနတာကေတာ့ ျငင္းလို႔မရတဲ့အခ်က္တခုျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စာေမးပြဲမွာပါနိုင္မယ့္အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ အလြတ္က်က္မွတ္တာတို႔၊ စာေမးပြဲမွာလာနိုင္မယ့္ေမးခြန္းပံုစံမိ်ဳးေတြကိုပဲ ေလ့လာမွတ္သားတာတို႔ စသည္ျဖင့္ စာေမးပြဲမွာ အမွတ္ေကာင္းဖို႔အတြက္ပဲ အေလးထားလုပ္လာၾကပါတယ္ ။ သူတို႔သင္ယူေနရတဲ့ဘာသာရပ္ေတြကို ေသခ်ာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚေနခဲ့ရင္ အခ်ိန္ေတြကုန္ျပီး စာေမးပြဲမွာေမးတဲ့ေမးခြန္းမိ်ဳးေတြကို မေျဖလိုက္နိုင္မွာ စိုးရိမ္လာၾကပါတယ္။ စာေမးပြဲရမွတ္ေတြကလည္းသူတို႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းတခုအျဖစ္ ယခုအခ်ိန္ထိ လက္ခံသတ္မွတ္ေနရေသးတာျဖစ္ေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ စာေမးပြဲဆိုတာမရွိခဲ့ရင္ ေကာင္းသလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္လိုက္ ျပန္ေတာ့လည္း စာေမးပြဲဆိုတာ မရွိရင္လည္းမျဖစ္ျပန္ပါဘူး။ အဲဒီလိုစစ္ေဆးမႈမ်ဳိးမရွိခဲ့ရင္  သင္ၾကား ေနရတဲ့ ဘာသာရပ္တိုင္းမွာ စိတ္၀င္စားမႈမရွိနိုင္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတို႔စိတ္မပါတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြမွာ ေပါ့ေပါ့ျဖစ္သြားျပီး ႀကိဳးစားသင္ယူတာမိ်ဳး လုပ္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဖူး။ ဒါဆိုရင္လည္း ေက်ာင္းသားေတြကို လံုေလာက္တဲ့ အသိပညာအရည္အခ်င္းေတြကို ျပည့္စံုစြာ ရရွိ ေစႏိုင္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနရာတိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ဘာေတြကို သင္ယူမွတ္သားနိုင္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ စံမီေပတံတခု မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္ ။

ဒီေနရာမွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာတခုကိုတင္ျပလိုပါတယ္။      Edward L. Deci (Professor of psychology at the University of Rochester) ေရးတဲ့ “Why we do what we do – Understanding Self-Motivation” စာအုပ္ထဲမွာေဖာ္ျပခ်က္အရ မူလတန္းကေလးတခ်ိဳ႕ကို အဖြဲ႕နွစ္ဖြဲ႕ခြဲျပီး သူတိုရဲ႕ ျပဌာန္းစာအုပ္ထဲက စာပိုဒ္နွစ္ပိုဒ္ကိုဖတ္ခိုင္းပါတယ္ ။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို သူတို႔ ဖတ္တဲ့စာပိုဒ္နွစ္ပိုဒ္ထဲကအေၾကာင္းအရာေတြကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးမယ္လို႔ေျပာျပီး၊ က်န္အဖြဲ႔ကိုေတာ့ စစ္ေဆးမႈလုပ္မယ္ဆိုတာမေျပာဘဲ ဖတ္ရံုပဲဖတ္ခိုင္းလိုက္တာမိ်ဳးပါ။ အဲဒီစမ္းသပ္မႈရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္ ကေတာ့ – –

 စာေမးပြဲစစ္ခံရမယ္လို႔ ေျပာထားမခံခဲ့ရတဲ့အဖြဲ႔က ကေလးေတြဟာ သူတို႔ဖတ္ထားခဲ့တဲ့ စာပိုဒ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို စာေမးပြဲစစ္ခံရမယ္လို႔ ေျပာထားခံခဲ့ရတဲ့ အဖြဲ႔က ကေလးေတြထက္ ပိုမိုနားလည္နိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။

  စစ္ေဆးခံရမယ္လို႔ ေျပာထားခံခဲ့ရတဲ့အဖြဲ႔ကကေလးေတြဟာ သူတို႔ဖတ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ပိုမိုအလြတ္က်က္မွတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။

 အဲဒီစမ္းသပ္ခ်က္အျပီး တစ္ပတ္အၾကာမွာ အဲဒီနွစ္ဖြဲ႔ကကေလးေတြကို သူတို႔ဖတ္ခဲ့တဲ့ စာပိုဒ္ေတြထဲကအေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္စစ္ေဆးတဲ့အခါ စစ္ေဆးခံရမယ္လို႔ ေျပာထား မခံခဲ့ရတဲ့အဖြဲ႕က ကေလးေတြဟာ အေၾကာင္းအရာေတြကို ပိုမိုေျဖဆိုနိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။

ဒီစမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အစစ္ေဆးခံရမယ္ဆိုတာကိုသိခဲ့ရင္ အခ်က္အလက္ေတြကို စာေမးပြဲအတြက္ အလြတ္က်က္မွတ္တတ္ေလ့ရွိျပီး ေသခ်ာ နားလည္မႈေလ်ာ့နည္းၾကေၾကာင္း ၊ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အစစ္ေဆးခံျပီးသြားရင္ (စာေမးပြဲ ျပီးဆံုးသြားရင္) အလြတ္က်က္မွတ္ထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေခါင္းထဲက ထုတ္ျပီးသား ျဖစ္သြားၾကေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။  

ဒီေနရာမွာ မိမိအေနနဲ႔ ထင္ျမင္ယူဆမိတာကေတာ့ စာေမးပြဲစစ္ျပီးတိုင္း အမွတ္စာရင္းပဲ ထုတ္ေပးတာထက္ ေက်ာင္သားတေယာက္စီကို ဘယ္ေနရာမွာဘယ္လို လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာမိ်ဳး ျပန္လည္ေျပာျပရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။  အဲဒီအတြက္လည္း ပညာေရးဆိုင္ရာတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈကို စာေမးပြဲဆိုတဲ့အရာ တခုတည္းကို အေလးထားသံုးသပ္တဲ့အေျခအေနမ်ဳိးေတြကေန ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေစတဲ့ စစ္ေဆးမႈ နည္းလမ္းေတြကို ေတြ႔ရွိေအာင္  လိုအပ္တဲ့အေျပာင္းအလဲေတြကို စမ္းသပ္တာမိ်ဳး ျပဳလုပ္ၿပီး  ရလဒ္ကိုသံုးသပ္ျပီး ျပန္ညွိယူရတာေတြလုပ္ဖို႔လည္း အေရးပါတယ္လို႔ထင္ျမင္ယူဆမိပါေၾကာင္း။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ မိမိအထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀က ဆရာတေယာက္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေလးနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ ဆရာေျပာခဲ့တာကေတာ့ “ေက်ာင္းသားေတြ တစ္ႏွစ္လံုး သင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို (၃) နာရီဆိုတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ စစ္ေဆးၿပီး သူ႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာ ျပည့္စံုမႈမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲဒီစာေမးပြဲဆိုထာထက္ေကာင္းတဲ့ စစ္ေဆးတဲ့နည္းလမ္းကိုလည္း ခုထိမေတြ႔ေသးေတာ့ ဒီစာေမးပြဲကိုပဲ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈ တခုအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးေနရတယ္” ဆုိၿပီးေျပာခဲ့တာပါ။

About Zaw Tun

Zaw Tun has written 9 post in this Website..