၁။ေလးေထာင့္ကြက္ေတြၾကားက အ၀ိုင္းေလးေတြမွာဘယ္ဟာမဲေနလဲရွာၾကည့္ပါလား

1-1.gif

၂။ဘယ္မ်ဥ္းကေကာက္ေနတာလဲ ဟင္း

1-2.gif

၃။ ဆင္ေျခေထာက္ကဘယ္ႏွေခ်ာင္းလဲ

1-3.gif

၄။မိန္းကေလးကိုရွာေပးပါ

1-9.gif

၅။ဘိုးဘိုးမ်က္နွာဘယ္ေလာက္မ်ားလဲ

1-11.jpg

၆။ေျမေခြးဘယ္နွေကာင္လဲ

1-12.jpg

ရ။စာေလးကိုရွာေပးပါ

1-14.gif

၈။အလယ္ကစက္၀ိုင္းေတြမွာ ဘယ္ဟာကပိုၾကီးလဲ
1-15.gif

၉။ပတ္သြားၾကည့္ပါ ဘယ္နားမွာပိုႏိွမ့္လဲ

1-22.gif

၁၀။ဘယ္လိုေမးရမွာလဲ ေျဖခ်င္တာေျဖေတာ့ကြာ

1-24.gif

၁၁။ေလးေထာင့္လား ေျခာက္ေတာင့္လား

1-27.gif

၁၂။မ်ဥ္းေျဖာင့္လား မ်ဥ္းေကြးလား

1-29.gif

၁၃။ငွက္ကလူကိုစားတာလား လူကငါးဖမ္းတာလား

1-30.gif
07b.gif

၁၄။တိုင္ဘယ္ႏွတိုင္လဲ

1-34.gif

၁၅။လူမ်က္နာ ဘယ္ႏွခုပါလဲရွာၾကည့္ပါလား

1-35.jpg

၁၆။ဘယ္သူကပိုရွည္လဲတိုင္းၾကည့္ေပးပါ

1-36.gif

၁၇။ဘာေကာင္းေလးႏွစ္ေကာင္လဲေျပာျပေလ

1-37.gif

၁၈။၀င္ေပါက္လားအကာလား
1-39.gif

၁၉။ေနရာလြတ္ေလးကဘယ္နာကပါလိမ့္

1-44.gif

၂၀။ျမင္းဘယ္ႏွစ္ေကာင္လဲေသခ်ာရွာေပးပါလား

1-53.jpg

၂၁။ဘိုးဘိုး နဲ ဘြားဘြားကဘယ္မွာလဲ

1-58.jpg

၂၂။စာလံုးေတြကေစာင္းေနတာလားေသခ်ာၾကည့္ေပးပါအံုး

1-61.jpg

၂၃။ဘယ္ဟာကေျပးေနတာလဲေနာ္

aogiac23.gif

၂၃။စပါးခင္းကေလတိုက္ေနတာလား

optica4.gif

၂၄။ဘယ္ဘက္ကိုလည္ေနတာလဲ

optica5.jpg

၂၅။အလယ္ကအမွတ္နဲ႕ဘယ္အမွတ္ကပိုေ၀းလဲ

optica6.gif

၂၆။ဘယ္အ၀ိုင္းကလွည့္ေနတာလဲ
optica10.jpg

၂၇။ေရွ႕တိုးၾကည့္ပါ လွည့္ေနသလားလို႕ ေသခ်ာၾကည့္ေနာ္

optica12.gif

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!