ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းမွ ေရာဂါၿဖစ္ပြားႏိုင္…

ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းမ်ားတြင္လူ

ကုိေသေစနုိင္ေလာက္ေသာေရာဂါမ်ားၿဖစ္သည္.တီဘီေရာဂါကဲ.သုိ. ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားပါ၀င္သည္ကုိေတြ.ရွိရေႀကာင္း အိႏၵိယနုိင္ငံတကၠသုိလ္တစ္ခုမွစူးစမ္းရွာေဖြေလ.လာသူသုေတသီပညာရွင္မ်ားက ေတြ.ရွိခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရ သည္.သတင္းေလးတစ္ခုၿပန္တင္ၿပခ်င္ပါတယ္….

သူတုိ.ရဲ.ရွာေဖြေလ.လာေတြ.ရွိခ်က္အရေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ.ေငြစကၠဴမ်ားဟာ ကုိင္တြယ္သံုးစြဲေနတဲ.လူေတြကုိကူးစက္နုိင္တဲ.ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားၿဖစ္တည္ပြားမ်ားဖုိ. အတြက္အေၿခအေနေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။အဲဒီပုိးမႊားေတြေႀကာင္.ၿဖစ္နုိင္တဲ.ေရာဂါ ေတြကေတာ.တီဘီေရာဂါ၊အစာေၿခလမ္းေႀကာင္းနာ၊နမုိးနီးယားလုိ.ေခၚတဲ. အဆုတ္အေအးမိေရာဂါ၊အစာအိမ္ေယာင္ေရာဂါစတဲ. လူကုိေသေစနုိင္ေလာက္တဲ.ေရာဂါမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။
ေငြစကၠဴေတြဆုတ္ၿပဲတာ၊ဒါမွမဟုတ္ေဟာင္းႏြမ္းလံုးေႀကေနတာေတြဟာေငြစကၠဴမွာပါတဲ. ဆယ္လူလြဳိက္လုိ.ေခၚတဲ.ဓါတ္တစ္မ်ဴိးကုိေဖၚၿပၿပီးဘက္တီးရီးယားေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိ လက္ခံသယ္ေဆာင္ေစနုိင္တယ္လုိ. သုေတသီပညာရွင္ကဆုိပါတယ္…

အေၿခအေနကေတာ.အေတာ္.ကုိဆုိးရြားပါတယ္၊အထူးသၿဖင္. လူေတြအမ်ားဆံုးသံုးေနႀကတဲ. တန္ဖုိးနည္းေငြစကၠဴေတြမွာ ပုိပုိးေရာဂါပုိးေတြေတြ.ရပါတယ္လုိ. လည္းအဲဒီပညာရွင္ကဆက္ေၿပာပါတယ္။ေငြစကၠဴအေႀကြေတြရွားပါးလာလုိ.အဲဒီေငြ စကၠဴေတြပုိမုိဆုတ္ၿပဲေဟာင္းႏြမ္းလာရတာၿဖစ္ၿပီး အနားေတြဖြာလာတာတုိ.ဆုတ္ၿပဲလုိ.တိပ္နဲ. ကပ္ထားတာတုိ.ကလည္း ေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိပြားမ်ားေစဖုိ.ပုိၿဖစ္ေစတယ္လုိ.ဆုိပါတယ္။

အထူးသၿဖင္.ကုန္စိမ္းေစ်းနဲ.သားငါးေစ်းေတြမွာေတြ.ရတဲ.ေငြစကၠဴေတြမွာအထက္ပါ ေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိပုိၿပီးေတြ.ရတယ္လုိ.ဆုိပါတယ္။ လူအမ်ားၿပဳလုပ္ေနက်ၿဖစ္တဲ. လက္ကုိတံေတြးဆြတ္ၿပီးေငြစကၠဴေတြကုိေရတြက္တာကလည္းေရာဂါပုိးေတြ ကူးေစဖုိ.အေႀကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။အဲဒီကမွတစ္ဆင္.ေရတြက္တဲ. သူေတြကုိလည္းကူးစက္နုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ခြဲခန္းမွာစမ္းသတ္ခဲ.တဲ.ေငြစကၠအေဟာင္းအႏြမ္းအဆုတ္အၿပဲ အရြက္၇၀ ရဲ. ၈၀ ရာခုိင္ႏွဳံးေက်ာ္မွာတီဘီေရာဂါၿဖစ္ေစတဲ.ပုိးမႊားေတြေတြ.ရၿပီး ၆၅ ရာခုိင္ႏွဳံးကေတာ.အဆုတ္အေအးမိေရာဂါ၊လည္ေခ်ာင္းေယာင္ေရာဂါနဲ. အစာအိမ္ေရာဂါတုိ.ၿဖစ္ပြားေစတဲ.ပုိးမႊားေတြ ေတြ.ရပါတယ္တဲ. …

တန္ဖုိးနည္းေငြစကၠဴရြက္ေတြမွာပုိးမႊားေတြပါတယ္ဆုိလုိ.တန္ဖုိးႀကီးတဲ. ေငြစကၠဴေတြမွာေတာ.မပါနုိင္ဘူးလုိ.မဆုိလုိပါဘူးလုိ. လည္းညာရွင္ေတြကဆုိပါတယ္။သူတုိ.ကေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းေတြကုိ အခ်ိန္ႀကာၿမင္.စြာမကုိင္တြယ္ထားသင္.ပါဘူး၊ၿပီးေတာ. လက္မွာၿပည္တည္ေနတဲ.အနာ၊ဒဏ္ရာရွိတဲ.သူေတြအေနနဲ. လည္းေငြစကၠဴေတြကုိမကုိင္တြယ္သင္.ပါဘူးလုိ.အႀကံၿပဳခဲ.ႀကပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ ေငြစကၠဴကိုင္ၿပီး လက္ကိုေသခ်ာေဆးေၾကာပါလို. အၾကံၿပဴလိုက္ပါရေစ………….

About meengelay

Mee Nge has written 42 post in this Website..