အေမရိကန္မွ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာ ႏွစ္ျမွပ္ျခင္း အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအား သံသယျဖစ္ေနေၾကာင္း တရား၀င္ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ျမွပ္သြားျခင္း အတြက္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သေဘၤာသားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း လည္းသိရွိရပါတယ္။

ယခု အခ်ိန္အထိ ၄၆ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..