အခုဆိုဒ္ကေတာ့ စကၤာပူ မွာ တစ္ႏွစ္ေနထိုင္ အလုပ္ရွာလိုသူမ်ား အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘြဲ႔ရျပီး သူတိုင္း ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ဘြဲ႔မ်ား ရွိထားပါက EPEC ရႏိုင္ဖို႔ ပိုလြယ္ကူပါတယ္။ အလုပ္ရွာဖို႔ တစ္ႏွစ္ေနထိုင္ခြင့္ ရမွာပါ။ ျမန္မာျပည္ မွ ဘန္ေကာက္တကၠသိုလ္ ျပီးကာ Approve က်သူမ်ား ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ မွ ဘြဲ႔တစ္ခုတည္း ျဖစ္ပါက Approve က်ဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ Online ကေန အခမဲ့ ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အခမဲ့ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘြဲ႔ ရထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားဖို႔ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ျမန္မာတကၠသိုလ္ မ်ားကိုလည္း စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့လင့္ ကေတာ့ https://epec.mom.gov.sg/epec/terms.jsp

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..