သင့္ အလုပ္တြင္၊ သင့္ အိမ္တြင္၊ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား အစရွိသျဖင့္ သင့္ တြင္ စကား၀ွက္ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ရွိပါသလဲ? ပ်မ္းမွ် လူတစ္ေယာက္အတြက္ စကား၀ွက္ရဲ႕ ဂဏန္းႏွစ္ခု အေရအတြက္ အေၾကာင္းေျပာေနတာက အလြန္ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ ဒီစကား၀ွက္မ်ားက သင္အတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ သင့္ ေဒတာေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြ၊ သင့္ပိုက္ဆံေတြ၊ သင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဂုဏ္သိကၡာေတြ ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ စကား၀ွက္တစ္ခ်ဳိ႕ ဆံုး႐ွဳံးသြားမယ္ဆိုရင္ သင္အေနနဲ႕ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ ကိုယ္ပိုင္ အရင္းအျမစ္တစ္ခ်ဳိ႕ကို မလည္ပတ္ႏို္င္တာေၾကာင့္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူက သင့္ စကား၀ွက္ ကို ခိုးယူတယ္ ဆိုရင္ ပိုျပီး ဆိုးလာတာေတြေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ စကား၀ွကို ျပဳလုပ္တဲ့ အခ်ိန္တြင္ သင့္နာမည္ သို႕မဟုတ္ သင့္ ဇနီးရဲ႕ နာမည္ကဲ့သို႕ေသာ သိသာတဲ့ စကား၀ွက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဖို႕ မၾကိဳးစားပါနဲ႕။ ဒါ့အျပင္ သင့္ ေဘာလံုး အသင္း၊ ၀ါသနာ၊ ေမြးေန႕ သို႕မဟုတ္ သင့္အေၾကာင္းသိတဲ့ သင့္ အနီးအနားကို လူေတြကို စြဲျပီး စကား၀ွက္ကို မလုပ္ပါနဲ႕။

သင့္ စကား၀ွက္ကို လံုျခံဳေအာင္ သင္အေနနဲ႕ ဘာလုပ္သင့္သလဲ? ဂဏန္း ေျခာက္လံုးထက္ပိုျပိး အသံုးျပဳပါ။ စာလံုးေတြနဲ႕ ဂဏန္းေတြကို ေပါင္းစပ္ျပီး အသံုးျပဳပါ။ စာလံုးၾကီးေတြ သံုးပါ။ သင့္ စကား၀ွက္မ်ားကို ပံုမွန္ ေျပာင္းေပးပါ။ အီးေမးအေကာင့္တစ္ခုကို မွတ္ပံုတင္တဲ့ အခါတြင္ သင့္ စကား၀ွက္ ေပ်ာက္သြားခဲ့ရင္ အကူအညီအတြက္ နည္းလမ္းႏွစ္ခု သံုးႏိုင္ပါတယ္။ နည္းလမ္းတစ္ခုက လွ်ိ႕၀ွက္တဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖ ( Secret question-answer ) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာတြင္ သင့္ စကား၀ွက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ရင္ သင္ကို ေမးမယ့္ ေမးခြန္းကို ျဖည့္လိုက္ပါ။သင္ကသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖႏိုင္မယ္ဆိုရင္ စကား၀ွက္အသစ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တျခားနည္းလမ္းက ဒုတိယ အိီးေမးလိပ္စာကို အသံုးျပဳျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္သာ ေတာင္းဆိုမယ္ဆိုရင္ သင့္ စကား၀ွက္ကို ပို႕ေပးပါလိမ့္မယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႕ အေကာင့္ႏွစ္ခုကို မွတ္ပံုတင္ႏို္င္ပါတယ္။ ဒီအေကာင့္ႏွစ္ခုကို ဒုတိယ အေကာင့္တစ္ခု အျဖစ္ ဆက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ယခု သင့္တြင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စကား၀ွတ္တစ္ခု ရွိေနတာေၾကာင့္ စဥ္းစားစရာ ေမးခြန္းတစ္ခုက စကား၀ွက္ကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းမလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒါက အျမဲတမ္း ခက္ခဲတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ စကား၀ွက္ကို ထိန္းသိမ္းဖို႕ အလံုျခံဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုက ဦးေနွာက္ထဲကို မွတ္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထူးသျဖင့္ သင္က စကား၀ွက္ အမ်ားၾကီးမွတ္ထားရမယ္ဆိုရင္ သင့္ စကား၀ွက္ ကို သင္ အေနနဲ႕ ေမ့ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီနည္းလမ္းက ယံုၾကည္စိတ္ခ်လို႕ မရပါဘူး။ သင့္တြင္ စကား၀ွက္ အမ်ားၾကီး ရွိမယ္ဆိုရင္ စကား၀ွက္ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ေဆာ့၀ဲကို အသံုးျပဳပါ။ စကား၀ွက္ ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းရဲ႕ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုက စကား၀ွက္နဲ႕ ကာကြယ္ထားတဲ့ Excel Sheet ကို အသံုးျပဳျခင္းပါပဲ။

အနည္းဆံုးေတာ့ စကား၀ွက္ကုိ သင့္ စားပြဲ၊ မွတ္စုစာအုပ္တို႕ အေပၚတြင္ ေရးသားတဲ့ အဆိုးရြားဆံုး နည္းလမ္းကို ေတာ့ ေရွာင္ရွားပါ။

သင့္ စကား၀ွက္ က ဘယ္ေလာက္ပဲ အေရး မၾကီးၾကီး သင့္ စကား၀ွက္ကို အခိုးခံရဖို႕ အျမဲတမ္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိပါတယ္။ ဒုတိယ အီးေမး အေကာင္တစ္ခုေတာင္ ဟက္ကာမ်ားရဲ႕ ပစ္မွတ္တစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ စကား၀ွက္ ခိုးယူျခင္းရဲ႕ အသံုးမ်ားဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုက မွားယြင္းတဲ့ အဖြဲ႕၀င္ ေပးအပ္မူ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေပးအပ္မူက ၀န္ေဆာင္မူကို မွတ္ပံုတင္ဖို႕ သင္ကို ေပးအပ္တဲ့ Spam ေမး တစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒီ၀န္ေဆာင္မူမ်ားက သင့္ စကား၀ွက္နဲ႕ အီးေမး အေကာင့္ကို ေတာင္းျပီး အဖြဲ႕၀င္ ေဖာင္ကို ေပးအပ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕က ဘာေၾကာင့္ သင့္ စကား၀ွက္ကို ေတာင္းရတာလဲ? ႐ုိးစင္တဲ့ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ အေကာင့္ကို ခိုးဖို႕နဲ႕ Spam လုပ္ဖို႕ အတြက္ အသံုးျပဳဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕မဟုတ္ အနည္းဆံုးေတာ့ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းလို႕ရေအာင္ သူတို႕ရဲ႕ Mail Databases အတြက္ သင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စုစည္းဖို႕ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Social Hacking ဆိုတာ သင့္ စကား၀ွက္ကို ခိုးယူဖို႕ တျခားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဟက္ကာတစ္ေယာက္က System Administrator အျဖစ္ သင့္ကို ဆက္သြယ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင့္ စကား၀ွက္ ပါ၀င္တဲ့ သင့္ ကိုယ္ပိုင္ ေဒတာမ်ားကို ေတာင္းပါတယ္။ ဒါက Technical Hacking တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ Social Hacking တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာတြင္ ဟက္ကာက လူတစ္ခ်ဳိ႕ ရဲ႕ လံုျခံဳေရး သတိလက္လြတ္မူကို အသံုးျ႔ပဳတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ အလြန္ ရင္းႏွီးတဲ့ လူတစ္ေယာက္၊ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ သို႕မဟုတ္ System Administrator ကုိ သင့္ စကား၀ွက္ ေပးခဲ့ရင္ေတာင္မွ သင့္ စကား၀ွက္ကို မွ်ေ၀ဖို႕ မလိုအပ္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ သင့္ စကား၀ွက္ကို ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းပစ္ပါ။ စကား၀ွက္ေပးလိုက္တဲ့ လူက ယံုၾကည္စိတ္ခ်တယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူရဲ႕ စကား၀ွက္ ထိန္းသိမ္းမူ နည္းလမ္းက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရခ်င္မွ ရမွာပါ။

နိဂံုးတစ္ရပ္အေနနဲ႕ လံုျခံဳတဲ့ စကား၀ွက္ ထိ္္န္းသိမ္းမူနည္းလမ္းမ်ား အျဖစ္ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။

( ၀န္ခံခ်က္။ ။စာေရးဆရာ Laurus Nobilis ရဲ႕ ေဆာင္းပါး Password Protection ကို ျမန္မာ ဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုပါသည္။ )

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..