လြယ္ကူလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ

အသက္ေမြးမႈ နယ္ပယ္တြင္လည္း ဓါတ္ပံု ပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳရသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါေခ်။

တန္ဖိုးၾကီးမားေသာ လုပ္ငန္းသံုး ကင္မရာႏွင့္ ရိုက္ကူေရး ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံရသကဲ့သို႔ ၊ ေခတ္မွီ တည္းျဖတ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာ့ဝဲလ္ နည္းပညာမ်ား လည္း အသံုးျပဳရေသးသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိလိုခ်င္ေသာ ပံုေကာင္းတစ္ပံု ရေရးအတြက္ သက္စြန္႔စံဖ်ား ရိုက္ကူးရသည္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

မိမိလိုခ်င္ေသာ ဓါတ္ပံုေကာင္း တစ္ပံု ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ဓါတ္ပံုပညာရွင္ အခ်ိဳ႕၏ ထူးထူးျခားျခား ရိုက္ကူၾကပံုမ်ားကို PatheinCity News ပရိသတ္မ်ားအတြက္ စုစည္း တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

t387055 jpg

t387050 jpg

t387056 jpg

t387076 jpg

t387080 jpg

t387082 jpg

t387085 jpg

t387086 jpg

t387087 jpg

t387088 jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/2ee3cdea3484f30c2d5d3493141c81cb.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/766c6f626d0c60ba803db5e6ec6bcf3b.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/732c8805fe0fd1c2889b450432f94784.jpg

http://patheincity.com/news//HLIC/de1a897a12b970faa7a1f59a9ca2892a.jpg| Photo:asiantown , CNTV
Source:
http://patheincity.com/news/index.php/2010/09/not-easy-to-be-photographers/#ixzz0z9nelYwK

About CharTooLan

Char Too Lan has written 50 post in this Website..

ေဇာ္ကန္႔လန္႔