ၿဖစ္တတ္တဲ့သဘာ၀တရားေတြကတခါတေလ…မိဘ

နဲ့သားသမီးၾကား၊မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းၾကား၊ေဆြမ်ိဳး

အသိုင္း၀ိုင္းၾကား ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္တဲ့အခါ ဆင္

ၿခင္ႏိုင္တဲ့အေတြးေခၚတရားကို မ်က္ကြယ္ၿပဳမိရင္

အရာအားလံုးနဲ့ အစြန္းတဖက္မွာတည္ရွိေနမယ္။မေန့က

အၿဖစ္ပ်က္နဲ့  ယေန့အၿဖစ္ပ်က္    ဘယ္အရာက ပိုၿပီး

အက်ိဳးသက္ေရာက္ပိုၿပီးရွိမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ့အတူ

မနက္ၿဖန္ဆိုတဲ့အခ်ိန္တိုင္း     သက္၀င္လာတဲ့ဘ၀

တခုအေနနဲ့ၿဖတ္သန္းႏိုင္ရင္  အရာအားလံုးက

ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းရဲ့နိယာမပါ။အေတြးေဟာင္းေတြခ်န္ရစ္ၿပီး

လက္ေတြက်တဲ့ဘ၀တခုကို ၿဖတ္သန္းႏိုင္ဖို့

ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းသေကၤတတခုကို

ဗဟိုၿပဳၿပီးၿဖတ္သန္းႏိုင္ရင္  မိဘနဲ့သားသမီး။မိတ္ေဆြ

အေပါင္းသင္း၊လူမႈ့ေရးနယ္ပယ္ေတြမွာ  လြတ္လပ္ၿခင္းဆို

ဆိုတဲ့နိယာမတရားနဲ့အတူ  ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္မ်ားစြာ

ၾကိဳဆိုလက္တြဲေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ပါမည္။

အေတြးေဟာင္းေတြထဲရုန္းထြက္ရင္း

အၿမင္သစ္ေတြရုိးမသြားေအာင္  ၾကိဳးစားလို့သာ

မိသားစုအေရး ၾကိဳးၿပီးေတြးရင္ၿပံုးလို

About japanesegirl

japanesegirl white rose has written 1 post in this Website..