ကြ်န္ေတာ္က ငယ္ရြယ္တဲ့ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေလာင္းျမဳပ္ႏွံေရး ေခါင္းေဆာင္က မိသားစုမရွိ၊ မိတ္ေဆြမရွိတဲ့ အိမ္မဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို အုတ္ဂူေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ ဦးေဆာင္ဖို႕ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ စ်ာပနအခမ္းအနားက ေက်းလက္ေဒသရဲ႕ သုသာန္ကို သြားတဲ့ လမ္းေပၚတြင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သုသာန္အသစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူက အဲဒီေနရာမွာ ပထမဦးဆံုး အနားယူ လဲေလ်ာင္းရမဲ့လူ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္က ဒီေဒသနဲ႕ အကြ်မ္းမ၀င္တာေၾကာင့္ လမ္းေပ်ာက္သြားပါတယ္။ ေခါင္းမာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘယ္သူကို မွ လမ္း မေမးပါဘူး။ ေနာက္တစ္နာေလာက္ၾကာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ သုသာန္ကို ေနာက္ဆံုး ေတြ႕လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာတြင္ ေပါက္ျပားေတြရွိျပီး လူတစ္စုက ေန႕လည္စာ စားေနၾကပါတယ္။ မသာယာဥ္ကို ေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္က အလုပ္သမားမ်ားကို ေနာက္က်တဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္းလိုက္ပါတယ္။ ပြင့္ေနတဲ့ အုတ္ဂူကို ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ အဲဒီေနရာတြင္ တူးထားတဲ့ က်င္းကို ေတြ႕ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က အလုပ္သမားမ်ားကို အခ်ိန္မၾကာခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒါကလည္းလုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႕လည္စာ စားေနတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားက က်င္းအနားကို စုလာပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္က ငယ္ရြယ္ျပီး စိတ္အားထက္သန္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးသားနဲ႕ ထပ္တူ တရားေဟာပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း “Praise the Lord”, “Amen” “Glory!’ စသျဖင့္ ပါ၀င္လာၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း Genesis ကေန Revelation အထိ တရားေဟာပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္မူ ျပီးစီးသြားေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္က ဆုေတာင္းေပးျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကားဆီကို ေလွ်ာက္သြားပါတယ္။ တံခါးဖြင့္လိုက္ေသာအခါတြင္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ ေျပာလိုက္ေသာ အသံကို ၾကားလိုက္ပါတယ္။

“အရင္က ဒီလိုမ်ဳိး အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခါမွ မၾကံဳဖူးဘူး။ ငါက ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ပိုက္လိုင္းလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ခဲ့တာပါကြာ။”

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..