ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယေျမာက္လူဦးေရအမ်ားဆံုး၊ အႀကီးဆံုးမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ မ်က္ႏွာဖြင့္ ေျမက်ယ္ေသာ ေျမကြက္မ်ား၏ ေခၚေစ်းသည္ စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း က်ပ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခြဲအထိ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း မႏၲေလးအေျခစိုက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၃၅လမ္း၊ ၇၃လမ္း၊ ၇၄လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေျမကြက္မ်ား က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀မွ တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ေပါက္ေစ်းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ရတာနာပံုေစ်းႏွင့္ နီးစပ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လိုသူမ်ား အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူၾကေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ယူနန္ႏြယ္ဖြားမ်ားက အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိဳ႕သစ္ ၆၃လမ္း၌ ဇြန္လတြင္ မ်က္ႏွာဖြင့္ေပ ၄၀x ေပ၆၀ က်ယ္ေျမကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၉၀၀အထိ ေပါက္ေစ်းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္အထိ ေစ်းျမင့္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေခၚေစ်းျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ အ၀ယ္ေအးသြားၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္းမွ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပန္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္းတြင္လည္း ဆက္လက္၍ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ပါက အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးသြားႏုိင္ေၾကာင္း ပြင့္လင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ လုပ္ငန္းရွင္ဦးသန္႔ေဇာ္လင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..