အနိမ့္ဆံုး ရံု၀င္ခသည္ ပင္လွ်င္ ၁၅၀၀က်ပ္ခန္ ့က်သင့္သည့္ ရုပ္ရွင္ ရံုအား ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ ၿမိဳ့ဥ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ေတာ့ မည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။Junction Center (Maw Tin)ဥ္ Junction Cineplex ဟု အမည္ေပးထား သည့္ ေစ်း၀ယ္ဌာန ဥ္ တြဲ ဖက္ထားသည့္ ခံု ၂၂၀ဆန္ ့ရံု ႏွစ္ရံု ဥ္ လူဦးေရ ၄၆၀ခန္ ့ဆန္ ့သည္ ဟုရုပ္ရွင္ ရံု အၾကိဳဖြင့္ ပြဲဥ္ တက္ေရာက္လာသည့္စာနယ္ဇင္း ဆရာမ်ား ကို ေျပာသည္။

Junction Cineplex ရုပ္ရွင္ ရံုသည္ ရုပ္ရွင္ရံု တည္ရွိ ရာ Junction Center (Maw Tin) သည္Shopping Center လည္းပါရွိသျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦး ဆံုး ေရွာ့ပင္း စင္တာ ႏွင့္ တြဲ ဖက္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္ ရံုဟုညႊန္းဆို ထားသည္။ တေန ့လွ်င္ ရုပ္ရွင္ ငါးပြဲ ျပသမည္ ျဖစ္ၿပီး ရံု၀င္ခ ႏႈန္းထား မ်ား မွာ အနိမ့္ဆံုး ၁၅၀၀ မွအျမင့္ ဆံုး ၆၅၀၀  ေစ်းႏႈန္း ရွိသည္ ဟု သတ္ မွတ္ ထားသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္တ၀ွမ္း တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ နာမည္ေက်ာ္ Megaplex ရုပ္ရွင္ မ်ားသည္ ပင္ရံု၀င္ခ (ၾကိဳက္သည့္ အတန္းမွ ၾကည့္) ၈ ေဒၚလာ ခန္ ့သာ ရွိၿပီး ဂ်ပန္ တိုက်ိဳၿမိဳ ့ရွိ ရုပ္ရွင္ ရံုမ်ားမွာမူ အေမရိကန္ဆယ္ေဒၚလာခန္ ့၀င္ေၾကးရွိသည္။ထိုႏိုင္ငံ မ်ား ၏ရုပ္ရွင္ ရံုမ်ား မွာ ျမန္မာရုပ္ရွင္ရံုမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ ေသာ္လည္း ရံု၀င္ခ ေၾကးမွာ ၎တို ့ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ခ လစာ မွာ အနိမ့္ဆံုး
တစ္နာရီ ၀င္ေငြ ထက္ပင္ နည္းပါးေနေသးသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့တြင္ သမၼတ ဟိုတယ္ ႏွင့္ တြဲဖက္ေနသည့္ သမၼတ ရုပ္ရွင္ ရံုမွာ လူၾကိဳက္ အမ်ား
ဆံုးျဖစ္ ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ ရုပ္ရွင္ ရံုမ်ား တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ မည္ ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရး
အထူးတင္းက်ပ္ထားသည္။

ref: Freedom News Group

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!