အေမရိကေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္တို႔အတြက္ …အစိုးရမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းအပါအ၀င္လိုအပ္သည္မ်ားကိုလမ္းညႊန္ ကူညီေပးရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္…

Website sponsored by the US Government to help Myanmar refugees with the followings:

(1) Myanmar Refugees can register themselves with the local employment assistance center.
(2) Local employment center can help Myanmar Refugees with English language training.
(3) Local employment center can help Myanmar Refugees with job trainings.
(4) Local employment center can help Myanmar Refugees get in touch with local employers.
(5) Local employment center can help Myanmar Refugees find jobs.
(6) Also local employment center can help Myanmar Refugees find jobs all over the US.

Please check out the website and local centers.
http://servicelocator.org/

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF