မိန္းမတို႔ ဘုန္း

ေယာက္်ားတို႔ဘုန္း လက္ရံုး
မိန္းမတို႔ဘုန္း ဆံထံုး….။

မဟူရာအနက္ေသြး
ရွက္ေျပးကာ တစ္မူပို
တစ္ပတ္လွ်ဳို ဆံေထာက္၀ိုင္း
ရစ္သိုင္းငယ္ဆို ။

ရစ္သိုင္းငယ္ဆံႏြယ္ျမတ္ကိုလ
တိုနံ႔နံ႔ လိုေအာင္ျဖတ္ပါလို႔
ညိဳ ၊ နီ ၊ ျပာ ေရာင္စံုဆိုးတာေၾကာင့္
ပင္ကိုယ္ဟန္မူမွာ ေပ်ာက္ျပီပါ့
ဆိုးလွေပတကား ။

About Hein Thu

ဟိန္း သူ has written 4 post in this Website..

I am a medical cadet and now, I attend in Defence Services Medical Academy.