ပရိသတ္က  … အစိမ္း                            The audience are green.

မုဆိုးကလည္း … အစိမ္း                          The hunter is also green.

သားေကာင္က ေရႊအဆင္း                        The prey is golden.

အေကြ႕ … အ၀ိုက္                                  A sharp bend … a curve

အငိုက္ … အငဲ့                                      An unguarded moment … a glance

အလွည့္ … အႏုတ္                                 Trick … artfulness

သ႐ုပ္ေပၚလြန္းေလသလား မသိ                 Is it a manifest scene?

လက္ခုပ္သံေတြကလည္း အစိမ္း … ။      ။    A big clap is green, too.

                                                                                ( TRANSLATED BY – MAUNG NYI NYUTT )

About Thu Htet Hmu

Thu Htet Hmu has written 13 post in this Website..

I would like to be a poet not a politician. I made up my mind to against unfair rule, government organization, political organization, whichever nation or races if they insult or neglect the human rights.