၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပ မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ဆႏၵမဲ ေပးရမည့္ မဲပံုး အားလံုးမွာ ထြင္းေဖာက္ ျမင္ႏိုင္သည့္ အျဖဴ (အၾကည္) ေရာင္ ပလတ္စတစ္ ပံုးမ်ား အသံုး ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မဲပံုးမွာ အၾကည္ေရာင္ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး အတြက္ စာတန္း အေရာင္ မ်ားျဖင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

မဲပံုးေဘး ဘက္၏ စာတန္းတြင္ တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္ ဆႏၵ မဲပံုး အတြက္ စာတန္း ခရမ္းေရာင္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဆႏၵ မဲပံုး အတြက္ စာတမ္း အျပာေရာင္၊ ျပည္ သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဆႏၵမဲပံုး အတြက္ စာတန္း အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ အေရာင္မ်ား ခြဲျခား သတ္မွတ္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရသည္။ မဲပံုး အားလံုးရဲ႕ အေရာင္ေတြက အျဖဴ (အၾကည္) ေရာင္ ေတြပါပဲ။ တျခား အေရာင္ေတြ သံုးလို႔ မရဘူး။

အဲ့ဒီမွာမွ စာတန္း အေရာင္ ေတြကပဲ လႊတ္ေတာ္ ေတြကို ကိုယ္စားျပဳ သြားတာပါဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္း) ႐ံုး၏ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ မဲပံုး၏ မ်က္ႏွာျပင္ အေပၚ ဘက္တြင္ မဲထည့္ ရန္အတြက္ အေပါက္ တစ္ေပါက္ ေဖာက္ ထားသည္။ ေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ ပလတ္စတစ္ ကလစ္ ပံုသ႑န္ ပါရွိျပီး ေသာ့ခတ္ ႏိုင္သည့္ ပတ္တာ မပါရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

About minhtetthar

Min Thar Chaw Lay has written 14 post in this Website..