အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕မ်ား တုိးလာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုရီးယား-အာဆီယံ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိ ကိုရီးယား-ျမန္မာ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ျမန္မာ၀ိုင္အမ္စီေအ၊ World Vision (ျမန္မာ)၊ Global Vision ၊ Help Age International အစရွိေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ စီမံခ်က္နယ္ေျမမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳလုပ္ေပးေန ၿပီး အလားတူပင္ က်န္းမာေရးဦးစီး ဌာနမွလည္း သက္ႀကီးရြယ္အို က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ စီမံခ်က္၀င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ က်န္းမာေရးအထူး ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕ အသစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ Caritas Thailand အဖြဲ႕တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းမွ ေမွာ္ဘီ၊ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းတုိ႔တြင္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Caritas Thailand မွ လိြဳင္ေကာ္၊ ဒီေမာဆိုႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း တုိ႔တြင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!