ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ လွပေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူေသာ အရာတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္အား ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ေစေသာအခါ သင့္အေနနွင့္ အာဃာတတရားကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ အလြန္ပင္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္နိုင္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင့္အား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည္ ျဖစ္၏။

ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ သူမ်ားသည္ စိတ္ဓါတ္က်မႈ၊ စိတ္ဆိုးေဒါသျဖစ္မႈ၊ စိတ္တင္းက်ပ္မႈ နည္းပါးၿပီး ပိုမို၍ အလားအလာေကာင္းေသာ သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ က်န္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစကာ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္ဟု “Forgive for Good” စာအုပ္ကို ေရးသားသူ ပါရဂူ “Frederic Luskin” က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“Luskin” က ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳထားပါသည္။

တည္ၿငိမ္မႈရေစရန္ ျပဳလုပ္ပါ
။     ။ ေဒါသျဖစ္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ရိုးရွင္းေသာ နည္းလမ္းကို အသံုးခ်ပါ။ အသက္ရႈေလ့က်င့္ခန္း အနည္းငယ္ျပဳလုပ္ၿပီး သင့္အား ၾကည္နူးမႈ ျဖစ္ေစမည့္ သဘာဝ အလွအပတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သင္ခ်စ္ေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို ေတြးေတာပါ။

ေတာင္းပန္မႈကို ေစာင့္မေနပါနွင့္။     ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင့္အား ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္သူတို႔သည္ ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိတတ္ေပ။ သူတို႔ အေနနွင့္ သင့္အား နာက်င္ေစလိုျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္အျမင္နွင့္ မတူျခင္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ သူတို႔၏ ေတာင္းပန္မႈကို ေစာင့္စားျခင္းသည္ စိတ္မသက္သာဖြယ္ ရွည္လ်ားလွေသာ ကာလတစ္ခု ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္  သင့္အား ထိခိုက္ေစသူနွင့္ ေစ့စပ္ေျပလည္မႈ သို႔မဟုတ္ သူ၏ ခြင့္လႊတ္မႈ တို႔နွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း သင့္အေနနွင့္ သိထားပါ။

သင့္အား နာက်င္ေစသူအေၾကာင္း မေတြးပါနွင့္။     ။ သင့္နာက်င္မႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ ေတြးေတာျခင္းသည္ သင့္အားနာက်င္ေစသူအား အင္အား တိုးပြားေစသည္။ သင္၏နာက်င္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေတြးေတာမည့္အစား သင့္အနားမွ အလွအပနွင့္ အၾကင္နာမ်ား အေၾကာင္း စဥ္းစားကာ အခ်စ္ကို ရွာေဖြနိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။

အျခားသူဘက္မွ ျမင္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ
။     ။ အကယ္၍ သင့္အေနနွင့္ သူ၏ အျမင္နွင့္ ထပ္တူခံစားၾကည့္ပါက သူ၏ မသိနားမလည္မႈ၊ ေၾကာက္ရံြ႕မႈ၊ အခ်စ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိျမင္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထပ္တူညီေသာ အျမင္ ရရွိရန္အတြက္ သင့္အား နာက်င္ေစသူ၏ အျမင္နွင့္ သင့္ကိုယ္သင္ စာတစ္ေစာင္ ေရးပါ။

ခြင့္လႊတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးကို အသိအမွတ္ျပဳပါ
။     ။ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားအရ ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ သူမ်ားသည္ ပိုမို စြမ္းအားရွိျခင္း၊ အစားအေသာက္နွင့္ အိပ္စက္ျခင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

သင့္ကိုယ္သင္ ခြင့္လႊတ္ရန္ မေမ့ပါနွင့္
။     ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္ကို မႀကိုးစားပါက သင္၏ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေပလိမ့္မည္။     ။

Source Article: Let go of your grudge for better health
By Christine Many Luff
From Reader’s Digest

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။