ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ မိုင္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ( သို႔ ) စက္ဘီး ၄၅ မိနစ္ စီးလွ်င္ ( သို႔ ) နာရီ၀က္ ၾကာေအာင္ ေရကူးလွ်င္ ( သို႔ ) တင္းနစ္ ကစားလွ်င္ဇယားအတိုင္း အေလးခ်ိန္က်ေလ့ရွိသည္ ။

မူလ                               တစ္လ အၾကာ                ႏွစ္လ အၾကာ            သံုးလ အၾကာ
အေလးခ်ိန္                                          က်မည့္ ေပါင္ အေလးခ်ိန္

၁၃၀ ေပါင္                    ၂ . ၂ ေပါင္                  ၄ . ၄ ေပါင္                   ၆ . ၅ ေပါင္
၁၄၅ ေပါင္                   ၂ . ၅ ေပါင္                   ၄ . ၉ ေပါင္                   ၇ . ၁ ေပါင္
၁၆၀ ေပါင္                  ၂ . ၈ ေပါင္                    ၅ . ၅ ေပါင္                   ၈ . ၁ ေပါင္
၁၇၅ ေပါင္                  ၃ . ၁ ေပါင္                    ၆ . ၀ ေပါင္                   ၈ . ၉ ေပါင္
၁၉၁ ေပါင္                  ၃ . ၄ ေပါင္                    ၆ . ၅ ေပါင္                   ၉ . ၆ ေပါင္
၂၂၅ ေပါင္                  ၃ . ၉ ေပါင္                    ၇ . ၇ ေပါင္                ၁၁. ၃ ေပါင္
၂၅၀ ေပါင္                  ၄ . ၃ ေပါင္                    ၈ . ၆ ေပါင္                ၁၂ . ၃ ေပါင္

ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ သင့္သည္ ။
* ပင္ပန္းေနသည့္ အခါတြင္ ေလ့က်င့္ခန္း မယူပါႏွင့္ ။
* ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္စဥ္ အသက္ရႈ မေအာင့္ မိပါေစႏွင့္ အသက္ကို မွန္မွန္ ရႈသြင္း ရႈထုတ္ေပးပါ ။
* အစာမစားမီ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါ ။ အစာစားၿပီး အခ်ိန္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ၿခင္းေရွာင္ပါ ။
* ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္မွာ နံနက္ခင္း ၿဖစ္သည္ ။
* ေခ်ာင္ခ်ိေသာ အ၀တ္အစားကို ၀တ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါ ။

( ၁၉၈၁ ေအာက္တိုဘာလထုတ္  ဆရာ၀န္တင္ေရႊ  ( ဆမ ၁၆၃၀ ) ရဲ႕ ၀ေသာသူမ်ား ကိုယ္ေရစစ္၍ ပိန္ေသာသူမ်ား ၀ၿဖိဳးလိုလွ်င္ ဆိုေသာ စာအုပ္မွ အဓိက အခ်က္ေလးေတြခ်ည္းပဲ ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္ ။ )

About မမေလး

has written 129 post in this Website..