မၾကာခဏဆိုသလို သင့္ စကား၀ွက္ကို ေျပာင္းပါ လို႕ သူတို႕က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္က ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။

ယခု ျပီးခဲ့တဲ့ တပတ္က သင့္မွာ ရွိတဲ့ စကား၀ွက္ ကို သင္ မွတ္မိတယ္။ ျပီးေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ လက စကား၀ွက္ကိုေတာင္ သင္မွတ္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခု လက္ရွိ စကား၀ွက္ကို ေရာ? ဘယ္သူ သိသလဲ?

Gmail သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက သင္ကို ေျပာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေမ့သြားတဲ့ Gmail စကား၀ွက္ကို ျပန္ရယူပါ။

ေမ့သြားတဲ့ Gmail စကား၀ွက္ကို ျပန္လည္ လုပ္ဖို႕;

၁။ သင့္ Gmail အေကာင့္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဒုတိယေျမာက္ အီးေမးလိပ္စာ ( secondary email address ) ရွိသလား ဒါမွမဟုတ္ (၅) ရက္ေလာက္ သင့္ Gmail အေကာင့္ကို Log in မ၀င္ရေသးဘူးဆိုတာ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။

၂။ Gmail Log in စာမ်က္ႏွာကေန I cannot access my account ဆိုတဲ့ Link အတိုင္း လုိက္နာပါ။

၃။ I’ve forgotten my password ကို ကလစ္ ႏွိပ္ပါ။

၄။ သင့္ Gmail user နာမည္ကို Username ေအာက္တြင္ ႐ုိက္လိုက္ပါ။

၅။ Summit ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

၆။ ပံုေအာက္တြင္ ရွိတဲ့ ကြက္လပ္ထဲတြင္ Captcha ထဲက စာလံုးကို ႐ိုက္လိုက္ပါ။

၇။ Summit ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

၈။ သင္တြင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဒုတိယေျမာက္ အီးေမးလိပ္စာ ရွိတယ္ ဒါမွမဟုတ္ မရွိဘူးေပၚ မူတည္ျပီး

  • သင့္ ဒုတိယေျမာက္ အီးေမး အေကာင့္ထဲက Google Password Assistance စာကို ဖြင့္လိုက္ျပီး အဲဒီထဲက စကား၀ွက္ ျပန္ ေျပာင္းတဲ့ Link အတိုင္း လိုက္နာပါ။ ဒါမွမဟုတ္
  • သင့္ လံုျခံဳေရး ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကို ႐ုိက္လိုက္ျပီး Summit ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

၉။ New password နဲ႕ Re-enter password ေအာက္တြင္ လိုခ်င္တဲ့ စကား၀ွက္အသစ္ကို ျဖည့္လိုက္ပါ။

၁၀။ Reset password ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ဒုတိယေျမာက္ အိီးေမးလိပ္စာမပါဘဲ လြန္ခဲတဲ့ ငါးရက္ေလာက္က သင့္ Gmail အေကာင့္ကို သံုးခဲ့မယ္ဆိုရင္ သင္အေနနဲဲ႕ ေနာက္ထပ္ ငါးရက္ေလာက္ ေစာင့္ရပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယေျမာက္လိပ္စာနဲ႕ လံုျခံဳေရး ေမးခြန္းကို သင့္အေျဖနဲ႕ က အလုပ္မလုပ္ဘူးလား။

ဒုတိယေျမာက္ အီးေမးလိပ္စာကေန ဒါမွမဟုတ္ သင့္ လံုျခံဳေရးေမးခြန္းကို ေျဖလိုက္ေပမယ့္ Gmail စကား၀ွကို သင္ ျပန္ျပီး မေျပာင္းႏိုင္ဘူးလား။

၁။ သင္က မွန္ကန္တဲ့ အေကာင့္ကို ဆက္သြယ္ဖို႕ ၾကိဳးစားေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

  • စာလံုးေပါင္းမွားေနလားလို႕ အေကာင့္ နာမည္ကို စစ္ေဆးပါ။
  • လံုျခံဳေရး ေမးခြန္းနဲ႕ အကြ်မ္းတ၀င္ ရွိသလား။

၂။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သင္က အေကာင့္ ပိုင္ဆိုင္သူဆိုတာ သူတို႕ကို လက္ခံႏိုင္ဖို႕အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ Contact Google လုပ္ပါ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင္ Gmail အေကာင့္ကို Hack လုပ္ခဲ့ပါသလား။

သင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဒုတိယေျမာက္လိပ္စာမွာ စကား၀ွက္ ျပန္ေျပာင္းဖို႕ အတြက္ အီးေမး မရခဲ့ဘူး။ ျပီးေတာ့ ငါးရက္ၾကာျပီး သင့္ အေကာင္ထဲကို Log in လုပ္လို႕ မရခဲ့ဘူး။ ဒါဆိုရင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက သင့္ Gmail အေကာင့္ထဲကို ခိုး၀င္ခဲ့တယ္လို႕ သင္ ယံုၾကည္တယ္ပါက this structured form နဲ႕ Gmail ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..