စာကိုယ္ထဲမွာ လက္ခံသူ အီးေမးလ္ လိပ္စာေတြ ပါ၀င္တဲ့ အီးေမးလ္ေတြ သင္ လက္ခံရရွိပါသလား။ သင္ လက္ခံရရွီမယ္လို ေလာင္းရဲပါတယ္။ အဲဒါက စိတ္ပ်က္စရာ မေကာင္းဘူးလား။ ေအာက္ပါ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို ၾကိဳးစားၾကည့္လိုက္ပါ။ သင့္ Junk အီးေမးလ္ တစ္ခ်ဳိ႕ကို ေလ်ာ့နည္းဖို႕ အဲဒီ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္က ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

စာမ်ားကို Forward လုပ္တဲ့ အခါ စာကိုယ္ကို အီးေမးလ္အသစ္ထဲ Cut ( Ctrl + C ) နဲ႕ Paste ( Ctrl + V ) လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အီးေမးလ္ အမ်ားအျပားကို ပို႕ခ်င္တဲ့ အခါ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ားကို To ကြက္လပ္ထဲ ထည့္မယ့္ အစား BCC ( Blind Carbon Copy ) ကြက္လပ္ထဲတြင္ ထည့္ေပးပါ။ တျခားသူမ်ား လိပ္စာမ်ားကို မျမင္ႏိုင္ေအာင္ သင့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ားကို အဲဒါက ကြယ္၀ွက္ေပးပါလိ္မ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ကို သင္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ဘူးဆိုရင္ လိပ္စာမ်ားကို ဘယ္သူေတြ ၾကည့္မလဲဆိုတာ သင္ ဘယ္ေတာ့မွ သိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းက Spammer တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက အျမဲတမ္း ျဖစ္ေနၾကပါ။

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..