ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ အိမ္နီးနားခ်င္း သူငယ္ခ်င္းက အလြန္ ညာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ပတ္တြင္ တစ္ရက္တည္းသာ သူက အမွန္ ကို ေျပာပါတယ္။ တစ္ေန႕တြင္ သူက ကြ်န္ေတာ္ကို ေျပာပါတယ္။

“ငါက တနလၤာေန႕ နဲ႕ အဂၤါေန႕ တိုင္း မွာ ညာတယ္။”

ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ သူက ေျပာပါတယ္။

“ယေန႕က ၾကာသပေတးေန႕ ဒါမွမဟုတ္ စေနေန႕ ဒါမွမဟုတ္ တနဂၤေႏြေန႕ ျဖစ္တယ္”

ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ သူက ေျပာျပန္ပါတယ္။

“ငါက ဗုဒၶဟူးေန႕ နဲ႕ ေသာၾကာေန႕ တိုင္း ညာတယ္။”

ရက္သီးတင္ပတ္ရဲ႕ မည္သည့္ေန႕တြင္ ကြ်န္ေတာ့္ အိမ္နီးနားခ်င္း သူငယ္ခ်င္းက အမွန္ကို ေျပာတာလဲ???

(စိတ္၀င္းစားတယ္ဆိုပါက အေျဖကို Comment တြင္ ေရးေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ သင့္ အီးေမးလ္သို႕ အေၾကာင္းျပန္လိုက္ပါမယ္)

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..