ဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားက တျခားေသာ ၀က္ဆိုဒ္ကေန သင့္ ဘေလာ့ဂ္ကို ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ထည့္ဖို႕ သင္ကို ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ သင့္တြင္ ဓါတ္ပံုကို အသံုးျပဳဖို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ဓါတ္ပံုက အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးတယ္ဆိုရင္ သင့္ Post တြင္ ေနာက္ထပ္ ဓါတ္ပံု တစ္ပံု ဒါမွမဟုတ္ အႏုပညာ ဖန္းတီးမူ တစ္ခုနဲ႕ ေနာက္ထပ္ စိတ္၀င္စားမူကို သင္ ဖန္းတီးႏိုင္ပါတယ္။

၁။ သင္ အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ ပံုရိပ္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုကို ၀က္ဘ္ေပၚတြင္ ရွာပါ။

မူပိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ စစ္ေဆးျခင္းနဲ႕ ဖန္တီးသူကို ေမးျမန္းျခင္းနဲ႕ သင္ကို အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသလားဆိုတာ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။

၂။ ဓါတ္ပံုကို ညာဖက္ ကလစ္ႏွိပ္ျပီး Menu ထဲကေန Copy Image Location ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ဒီ အခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ျခားနားတဲ့ Browser မ်ားတြင္ ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။ မွန္ကန္တယ္လို႕ သင္ မထင္ဘူးဆိုရင္ Menu ထဲကေန Properties ကို ေရြးပါ။ သင္ ကူးဖို႕ လုိအပ္မယ့္ URL လိပ္စာ ျပတဲ့ Window တစ္ခု ပြင့္လာပါမယ္။

၃။ ဘေလာ့ဂ္ဆီကို သြားျပီး Post အသစ္ တစ္ခု စတင္ပါ။

ေနာက္တစ္နည္းအေနနဲက သင္ ဖန္တီးျပီးထားတဲ့ Post တစ္ခုကို ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္။

၄။ Add Image ဆိုတဲ့ သေကၤတကို ႏွိပ္ပါ။

အဲဒါက ဓါတ္ပံုတစ္ပံုနဲ႕ တူပါတယ္။ Upload Images ဆိုတဲ့ Window ပြင့္လာပါမယ္။

၅။ Window ရဲ႕ ညာဖက္နားက URL ကြက္လပ္ထဲတြင္ ဓါတ္ပံုလိပ္စာကို ကူူးျပီး ေရြးခ်ယ္စရာ (၂) ခုထဲကေန Layout နဲ႕ Image size ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

Layout က ဓါတ္ပံု ပတ္လည္တြင္ စာသားေတြက ဘယ္လို သိုင္းျခံဳထားမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ None၊ Left၊ Center ဒါမွမဟုတ္ Right ကို သင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

Image size က မူရင္း ပံု ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကီးေနေစကာမူ သင့္ ဘေလာ့ဂ္ ပို႕စ္တြင္ ဓါတ္ပံုကို ဘယ္အရြယ္အစား ေဖာ္ျပမလဲ ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ သင္ အေနနဲ႕ Small၊ Medium ဒါမွမဟုတ္ Large ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

၆။ Accept the Terms of Service ကို ႏွိပ္ပါ။ Upload Image ခလုပ္ကို ႏွိပ္ပါ။ ျပီးေတာ့ Done ကို ႏွိပ္ပါ။

Upload Images ရဲ႕ Window ပိတ္သြားျပီး သင့္ ဘေလာ့ဂ္ ပို႕စ္ေနရာတြင္ သင့္ ဓါတ္ပံုကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါျပီး။

(Ref; www.dummies.com )

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..