ရရွိႏိုင္တဲ့ ၀ိုင္ယာလက္စ္ Network ကို အသံုးျပဳဖို႕ ဆိုရင္ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ၀ိုင္ယာလက္စ္ Networking Card တစ္ခု ရွိဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး အဆင့္က ရရွိႏိုင္တဲ့ ၀ိုင္ယာလက္စ္ Network ကို ရွာေဖြဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္က ၀ိုင္ယာလက္စ္ Network ကို ဆက္သြယ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

Windows Vista တြင္ ရရွိႏိုင္တဲ့ ၀ိုင္ယာလက္စ္ Network ကို ရွာဖို႕ ဆိိုရင္ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ားကို လုိက္နာပါ။

၁။ Start Menu ကေန Connect To item ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

Connect to a Network ဆိုတဲ့ Window ပြင့္လာပါမယ္။ အဲဒီ Window က သင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အရာမ်ားကို စာရင္းျပဳထားပါတယ္။ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ ၀ိုင္ယာလက္စ္ Networking Card ၾကိမ္ႏူန္းအတြင္းက ၀ိုင္ယာလက္စ္ Networks ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို Wireless Network Connection Area ထဲတြင္ ျပထားပါတယ္။

၂။ စာရင္းကေန သတ္မွတ္ေပးဖို႕ Network တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

သင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းရဲ႕ Network ဒါမွမဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ Network ေတြ စသျဖင့္ မ်ားျပားလွတဲ့ ၀ိုင္ယာလက္စ္ Network မ်ားကို သင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ Connect ခလုပ္ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Windows က Network ကို ဆက္သြယ္ဖို႕ ၾကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။

Network က မလံုျခံဳဘူးဆိုတဲ့ သတိေပးခ်က္ကို သင္ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ စကား၀ွက္ မလိုတဲ့ အခမဲ့ ၀ိုင္ယာလက္စ္ Network မ်ား အတြက္ ဒီ သတိေပးခ်က္က ေတြ႕ရ အမ်ားဆံုးပါ။ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ Connect Anyway ကို ကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။

၄။ အဲဒီလို လုပ္ဖို႕ ေစခိုင္းတယ္ဆိုရင္ Network ရဲ႕ စကား၀ွက္ ကို တည့္လိုက္ပါ။

ယေန႕ခတ္တြင္ Network အမ်ားစုက လံုျခံဳပါတယ္။ ( စကား၀ွက္နဲ႕ ကာကြယ္ထားမယ္ ဆိုရင္ ) စကား၀ွက္ကို သင္မသိဘူးဆုိရင္ သင္ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။

၅။ Network အမ်ားသံုးလား ဒါမွမဟုတ္ သီးသန္႕လားဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ဒါက အေရးၾကီးတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားသံုး Network တစ္ခုဆိုတာက တျခားသူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ လူအားလံုးကို ထုတ္ျပထားတာပါ။ ဒီအေျခအေနတြင္ သင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ပိတ္ထားျပီး ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္မ်ားကို သင္က ဖြင့္မထားေစခ်င္ပါဘူး။

သီးသန္႕ Network ဆိုတာက သင္ သိတဲ့ လူေတြ ဒါမွမဟုတ္ လံုျခံဳတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကိုသာ ရရွိႏိုင္တဲ့ သင့္ ႐ံုး ဒါမွမဟုတ္ အိမ္က Network ကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီလို Network က အမ်ားသံုး Network ထက္ ပိုျပီး ပြင့္လင္းပါတယ္။

၆။ Network ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းထားမလားဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ၀ိုင္ယာလက္စ္ ဆက္သြယ္ေရးကို အသံုးျပဳဖို႕ အစီအစဥ္ ရွိတယ္ဆိုရင္ သင္ အေနနဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းထားသင့္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းက သင္ ဆက္သြယ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္တိုင္း စကား၀ွက္ကို သင္ ျပန္လည္ျပီး ထည့္ေပးစရာ မလိုပါဘူး။

၇။ Close ခလုပ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

ဒါဆို သင္က အြန္လိုင္းေပၚ ေရာက္ေနပါျပီ။

၈။ User Account Control dialog box တစ္ခု က်လာမယ္ဆိုရင္ Continue ခလုပ္ကို ကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။

အခု သင္က ဆက္သြယ္ထားျပီး Network ကို အသံုးျပဳဖို႕ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ သင္ ဆက္သြယ္ထားတာကို ျပတဲ့ ၀ိုင္ယာလက္စ္ Networking အိုင္ကြန္တစ္ခု Taskbar ေပၚက Notification Area ထဲတြင္ ေပၚလာပါမယ္။ ပိုျပီး အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အဲဒီ အုိင္ကြန္ကို ေမာက္စ္နဲ႕ ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။

About ေမာင္လင္းငယ္

Zaw Lin has written 83 post in this Website..