မိုက္ခရို ေဆာဖ္ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေ၀သည့္ ၀င္းဒိုးေဆာဖ္ ၀ဲ အျပင္ မိုက္ခရို ေဆာဖ္ Office အုပ္စု မွPower Point ,Publisher ,Word, Excel အစရွိသည့္
ေဆာ္၀ဲ မ်ား ကို အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားေန ေသာေက်ာင္းသားမ်ား အား ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ အား မိုက္ခရိုေဆာဖ္၀ဘ္ဆိုတ္တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။အေမရိကန္ သို ့မဟုတ္ ကမာၻ တ၀ွမ္း ရွိတကၠသိုလ္ ပညာ သင္ ၾကားေန သည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ Windows 7 Professional အား၆၄.၉၅ ေဒၚလာ ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပး မည္ ျဖစ္ၿပီး ၊Word ,Publisherအပါအ၀င္ Application ၉ မ်ိဳး ပါ၀င္မည့္ Office Ultimate2007 အား ၅၉.၉၅ ေဒၚလာ ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။မိုက္ခရို ေဆာဖ္ မွ ေရာင္းခ်မည့္ ေက်ာင္းသား မ်ား အား ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ တြင္ ၀ယ္ယူမည့္သူဥ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္း ၏ အီးေမး ျဖစ္သည့္ .edu ျဖင့္ ဆံုးသည့္ အီးေမး (ဥပမာ Berkeley.edu )ျဖင့္ မွတ္ ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်န္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္ မ်ား တြင္ ေက်ာင္းနာမည္ ၊ေက်ာင္းသား ကဒ္နံပါတ္ အား မိုက္ခရိုေဆာဖ္ ၏ သက္ ဆိုင္ရာ ေနရာ တြင္ ျဖည့္ စြက္ၿပီး ပါက မိုက္ခရိုေဆာဖ္ မွ သက္ဆုိင္ရာေဆာဖ္ ၀ဲ အား ေဒါင္းလုပ္လုပ္ ယူ ႏိုင္သည့္ လင့္ ႏွင့္ ကီး၀ဒ္ တို ့အား သင္မွတ္ပံု တင္ လိုက္သည့္ အီးေမးလိပ္စာ ထဲ သို ့ မိနစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ျပန္ ပို ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ဘေလာက္ဂါ မ်ား အတြက္ အပို၀င္ေငြ ရွာေပး ႏိုင္ေသာအစီအစဥ္ တစ္ခု အား ကေနဒါ ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ALERT PAY ကုမၸဏီ က တီထြင္ လိုက္သည္။ Alert Pay သည့္ ထင္ရွားသည့္ အြန္ လိုင္း ေငြေၾကး ေပးေခ်မႈ
စနစ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Pay Pal ကဲ့သို ့ပင္ အြန္လိုင္း ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈ ၊ေပးေခ်မႈ ၊လႊဲ ေျပာင္းမႈ တို ့ကို လုပ္
ေပး ႏိုင္သသည္။ Alert Pay တြင္ မည္သူ မဆို အခမဲ အေကာင့္ တစ္ခု ဖြင့္ ႏိုင္ၿပီး ထိုကဲ့ သို ့ဖြင့္ လွစ္လိုက္
ေသာ Alert Pay အေကာင့္ ၏ Earn Money တြင္ ရွိ ေသာ လင့္ ကို သင္၏ ၀ဘ္ဆိုတ္ ၊ဖိုရမ္၊ဘေလာက္၊
E-portfolio တို ့တြင္ ခ်ိတ္ ဆက္ ထားပါက သင့္ URL မွ တစ္ဆင့္ ထပ္မံ ၍ Personel Pro (သို ့မဟုတ္) Business အေကာင့္ ဖြင့္ လိုက္သည္ ႏွင့္ သင္သည္  တစ္ေဒၚလာ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!