ၾကယ္ေၾကြခ်ိန္ဆုေတာင္း

အာကာယံ ဟိုအထက္ဆီက
ေသြျပန္ေလၾကယ္တစ္ပြင့္ရယ္
ပ်ယ္လြင့္ကာေၾကြ….။

ၾကယ္စင္ေၾကြ ခ်ိန္ေတြတိုင္းမွာလ
ေတာင္းဆုေတြေခၽြလွ်င္ ၿပည့္တယ္လို႔
ၾကားဖူးပေလ…။

ၾကားတိုင္းသာအမွန္ျဖစ္ရင္ျဖင့္
ေတာင္းဆုေတြ ျမန္ေခၽြခ်င္ပ
ေရႊၾကယ္စင္ အလင္းလွရယ္
ေနာက္တစ္ဖန္ေျမမခေအာင္
တမ္းတ ဆုေတာင္း…။

About Hein Thu

ဟိန္း သူ has written 4 post in this Website..

I am a medical cadet and now, I attend in Defence Services Medical Academy.