တရုတ္ျပည္၊ ကူမင္းၿမိဳ ့၊ ယူနန္တကၠသုိ္လ္မွာ ဆြမ္းအလွဴ။

၁၃၇၂-ခု၊ေတာ္သလင္းလဆန္း(၉)ရက္၊၁၇၊၉၊၂၀၁၀(ေသာံၾကာေန ့)၊CNT-၁၀း၄၂ နာရီ။

ယေန ့ေသာၾကာေန ့ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အတန္းတက္ စာသင္စရာမရွိေသာေၾကာင့္ အခန္းထဲမွာပင္ ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္ေနပါသည္။ကြန္ပ်ဴတာကုိဖြင့္ထားကာ မေန ့က

ကူးထားေသာ တရုတ္ဘာသာျပန္ တရားစာမ်ားကုိျပန္ၾကည့္ေနမိသည္။အခန္းေဖၚျဖစ္သူ

ေနာေနာ္ကေတာ့ အိပ္စက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။မိမိသည္ တရုတ္စာျဖင့္ သင္ၾကားေသာဘာသာ

ေဗဒ(语言学)ကုိေလ့လာသင္ယူေနေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္ ၊ျပဳစုတင္သြင္းရမည့္ စာတမ္း( 论文 )မွာ ဗုဒၶက်မ္းစာတစ္ခုထဲမွ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ

ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာ၍ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားတြင္ စာတမ္းျပဳစုရန္ အ

ေထာက္အကူျဖစ္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္စာျဖင့္စာတမ္းျပဳစုနိဳင္ရန္အေၾကာင္းအခ်က္

မ်ားကုိ သင္ယူခဲ့ရပါသည္။ယခု ဒုတိယႏွစ္ စာသင္ခ်ိန္မ်ားတြင္မူ စာသင္အတန္းတက္ခ်ိန္

နည္းပါးလာ၍ ၊ စာတမ္းအတြက္အေထာက္အပံ့ ျဖစ္မည့္ စာအုပ္၊စာတမ္း၊အေၾကာင္းအရာ

မ်ားကုိ ဖတ္ရွဳေလ့လာရန္ အခ်ိန္ေပးထားပါသည္။မိမိသည္ ျမန္မာျပည္မွယူလာခဲ့ေသာ ဗုဒၶ

ဘုရားရွင္ဦးစြာေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတၱန္(ဓမၼစၾကာသုတ္)ကုိ ေလ့လာ

၍ စာတမ္းျပဳစုရန္ရည္ရြယ္လ်က္ လမ္းညႊန္ဆရာ( 指导老师 )ကုိျပရာ၊ဆရာကတရုတ္

ဘာသာျပန္ၿပီးမွ ျပရန္ေျပာလုိက္ပါသည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ ကြန္ယက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ရွာေဖြ

ၾကည့္ရာ၊ ျမန္မာပိဋကက်မ္းစာ အမ်ားစုကုိ တရုတ္ဘာသာျပန္ျဖင့္ရွိေနေၾကာင္းေတြ ့ရပါ

သည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ ကူးယူရသည္တုိ ့ကုိ ကူးယူကာ အၾကမ္းဖတ္ရွဳေနမိရပါသည္။ၾကည့္ေနဆဲ

မွာပင္ ဖြင့္ထားေသာ G-talk(ဂူ ဂယ္ စကားေျပာ)မွ `ကလုံ´-ဆုိေသာ အသံတစ္ခ်က္ျမည္ကာ

စာတန္းကြက္တစ္ခုေပၚလာပါသည္။

10:42 AM havenorama: 师傅,  您好。

(အနက္ျပန္)- ဦးဇင္း ၊ မဂၤလာပါ အရွင္ဘုရား။

me: 好。

(အနက္ျပန္)မဂၤလာပါ။

10:43 AM havenorama: 星期天May Khin Nwe Oo 供奉给您午饭。

(အနက္ျပန္) တနဂၤေႏြ ေန ့က်ရင္ ေမခင္ႏြယ္ဦး က အရွင္ဘုရားကုိ ေန ့ဆြမ္းကပ္ခ်င္လုိ ့ပါ ။

me: 可以呀。

(အနက္ျပန္) ရပါတယ္ေလ။

havenorama: 星期天师傅不需要准备午饭了,  她已经安排好了。

(အနက္ျပန္)တနဂၤေႏြေန ့က်ရင္ ဦးဇင္းက ေန ့ဆြမ္း စီမံစရာမလုိေတာ့ဘူး၊ သူက စီစဥ္ၿပီး

ျဖစ္ေနပါၿပီ။

me: 好的,好的。

(အနက္ျပန္) ေကာင္းၿပီ ၊ ေကာင္းၿပီ။

havenorama: 师傅不要忘记星期天。

(အနက္ျပန္) ဦးဇင္းက တနဂၤေႏြေန ့ကုိ မေမ့ဖုိ ့ပါပဲ။

10:44 AM me: 不会忘的。

(အနက္ျပန္) မေမ့တတ္ပါဘူး။

Havenorama( ဟက္ဗ္နိဳရာမာ) ဆုိသည့္ အမည္မွာ ျမန္မာျပည္မွ မဟာ၀ိဇၨာသင္တန္း

ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသူ-စီစီဟန္(林明珠 )၏ ဂ်ီ-ေတာ့ သုံးအမည္ျဖစ္ပါသည္။ me (မီ)

ဆုိသည္က မိမိအားကုိယ္စားျပဳေသာ ဂ်ီ-ေတာ့စနစ္သုံး ျဖစ္ပါသည္။ေဘးမွာျပထားေသာ

တရုတ္စံေတာ္ခ်ိန္(CNT)10:42 AM (မနက္- ၁၀း၄၂ နာရီ)မွ 10:44 AM(၁၀း၄၄ နာရီ)အတြင္း

ႏွစ္မိနစ္မွ်အခ်ိန္၌ ဆြမ္းပင့္ေလွ်ာက္ထားမွဳကိစၥ ၿပီးစီးသြားပါသည္။ေမခင္ႏြယ္ဦးသည္ သူႏွင့္ တစ္ခန္းတည္းအတူေနေသာ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသူပင္ျဖစ္ပါသည္။မိမိက ခဏအၾကာမွာ

နိဳးထလာေသာ အခန္းေဖၚ ကပၸိယအက်ိဳးေဆာင္ ေနာေနာ္ကုိေျပာလုိက္ရပါသည္။သူက

တနဂၤေႏြေန ့တြင္ မိမိအတြက္ ေန ့ဆြမ္းကိစၥ စီစဥ္ရန္မလုိေတာ့ပါေပ။

မိမိတုိ ့ငယ္စဥ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးက ႏွဳတ္တုိက္ သင္

ၾကားေပးေသာ ဆြမ္းပင့္ေလွ်ာက္ထားပုံကုိျပန္လည္အမွတ္ရမိေသာေၾကာင့္ ျပဳံးမိရပါေသး

သည္။

`ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္ဘုရား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္(—–) ရုိေသစြာပင့္ေလွ်ာက္အပ္ပါ

သည္ဘုရား။ဘုရားတပည့္ေတာ္(——- )တုိ ့၏ ေနအိမ္တြင္ (—————-)ေန ့၊( —-)

အခ်ိန္မွာ ဘုရားအမွဴးရွိေသာသံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္(–)ပါးတုိ ့အား(—-)ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴ

ဒါန္းလုိပါေသာေၾကာင့္၊ ဆြမ္းဘုဥ္းေပး၊အလွဴေတာ္ခံ၊(——)တရားေတာ္မ်ား ၿခီးျမွင့္ေတာ္မူပါ

ရန္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူပါမည့္္အေၾကာင္း ရုိေသေလးျမတ္စြာ ပင့္ေလွ်ာက္ပါသည္ဘုရား။ ´-ဟူ

ပါေလ၏။ပင့္သံဃာအေရအတြက္၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ ဆြမ္းအမည္၊ ၿခီးျမွင့္ရမည့္ တရား တုိ ့ကုိရွင္း

လင္းေစရမည္-ဟူ၍လည္း မွာၾကားသင္ထားေပးခဲ့ပါသည္။

ယခု မိမိကုိယ္တုိင္ ရဟန္းေတာ္ဘ၀ျဖင့္ တစ္ျပည္ရပ္ျခားမွာ ေရာက္ေနရေသာအခါ ၊ေနရာ၊

ေဒသ ၊ ကာလ၊အေျခအေန တုိ ့ကုိငဲ ့ကာ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေအာင္ သီတင္းသုံးေနထုိင္

ရပါသည္။ေရာက္ရွိရျခင္းမွာလည္း ဘာသာေရး၊သာသနာေရးကိစၥမ်ားအရင္းခံ မဟုတ္ပါေပ။

သုိ ့ေသာ္ အမ်ားစုျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ခင္မင္ေစါင့္ေရွာက္သူတုိ ့ေၾကာင့္ ၊

ခ်မ္းေျမ ့ၾကည္လင္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေနပါသည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဟူေသာအသိအျမင္

ျဖင့္ အေလးအျမတ္ျပဳသူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ ့၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအသြင္အျပင္္ ျခားနားမွဳေၾကာင့္လည္း

အေလးထား ခင္မင္ၾကသူမ်ားကုိလည္း ေတြ ့ရပါသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကုိ ရွားရွားပါးပါးဖူးျမင္

လွဴဒါန္းခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ကုိယ္္တုိင္၏အထူးျပဳရက္ကာလမ်ားတြင္ လာေရာက္၍ ေကာင္းမွဳ

ကုသုိလ္ယူေလ့ရွိၾကပါသည္။ေန ့စဥ္အရုဏ္ဆြမ္းကပ္ေရးကုိ အတန္းေဖၚေက်ာင္းသူမ်ား က

တစ္ဦးစီအလွည့္က်တာ၀န္ယူထားၾကပါသည္။ေန ့ဆြမ္းအတြက္မူ အခန္းေဖၚကပင္ ကူညီစီမံ

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ျပဳလုိသူတုိ ့က လာေရာက္လွဴဒါန္းဆက္ကပ္ေသာ

ရက္တြင္မူ သူ၏တာ၀န္အနားရေပသည္။ရက္ရွည္ေက်ာင္းပိတ္ေသာအခါမ်ားတြင္မူ ေနရပ္

တုိင္းျပည္သုိ ့မျပန္ေသာ ေက်ာင္းသူမ်ားကပင္ အရုဏ္ဆြမ္းအတြက္ အလွည့္က်တာ၀န္ယူ

ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါသည္။ေန ့ဆြမ္းအတြက္ကုိကား ဆုိင္မွ မွာယူေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အထူး

စီမံဘြယ္မလုိေတာ့ပါေပ။ ျမန္မာအရသာ၊ျမန္မာအစားအစာတုိ ့ကုိကား အၾကဳံေရာက္လာၾက

သူတုိ ့မွွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္မွမိမိ၏ ဒါယကာဒါယိကာမတုိ ့ကေပးပုိ ့လွဴဒါန္းတတ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ ့ကလည္း ကုိယ္တုိင္၏အစားအေသာက္တုိ ့ထဲမွ ခြဲေ၀လွဴ

ဒါန္းတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ျပည္တစ္ရြာမွာေနရေသာ္လည္း ျမန္မာအစားအစာအာဟာရ

မ်ားႏွင့္ မျပတ္လွပါေခ်။ဤသို ့ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လည္လ်က္ မိမိ၏ ယူနန္တကၠသိုလ္မွာ ဆြမ္း

အာဟာရကိိစၥမ်ား ဖူလုံျပည့္စုံခဲ့ရပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳလုိက္ရပါသည္။   ။

က်န္းမာ ခ်မ္းသာ လန္းျဖာ ၀မ္းသာၾကပါေစ။     ။အရွင္ေရ၀တ၊ ယူနန္တကၠသိုလ္၊ ကူမင္းၿမိဳ ့။

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.