၁။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံကို အခ်ိန္ ၈ နာရီၾကာ အမ်ိဳးသမီးအဂါၤအတြင္းသို႔ ၾကိဳတင္ထည့္သြင္းထားနုိင္သည္။
၂။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ ပလက္စတစ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္
အပူဓါတ္ကိုထုပ္လုပ္ေပးသည္။ အပူဓါတ္ထုပ္လုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ သဘာ၀က်ပီး
စိတ္ခံစားမွဳကိုပိုရေစသည္။
၃။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ တင္းၾကပ္မွဳမရွိေပ။
၄။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ အမ်ိဳးသားကြန္ဒုံထက္ပိုပီး ခိုင္မာသည္။
၅။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံကို မည္သည့္ဆီမ်ိဳးႏွင့္မဆို တြဲသုံးႏုိင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံ၏ အားနည္းခ်က္
၁။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ ပထမတစ္ၾကိမ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ခက္ခဲသည္။
၂။အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ လိင္ဆက္ဆံ၇ာတြင္ အသံျမည္ႏိုင္ပါသည္။
၃။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ေကာင္းေကာင္းမထည့္ပါက လြဲေခ်ာ္မွဳရွိႏိုင္သည္။
၄။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ အမ်ိဳးသားကြန္ဒုံႏွင့္ႏွိဳင္းယဥ္ပါက ေစ်းပိုၾကီးသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ကြန္ဒုံမ်ားအသုံးျပဳပီးပါက စကၠဴ(သို႔) ပလပ္စတစ္ ထဲသို႔ထည့္ပီး အမွိဳက္ပုံးထဲသို႔လြင့္ပစ္ပါ။
PS:Please, i share for knowledge only !Sorry if any wrong!

About smytu1996

soe tun has written 142 post in this Website..

i just wanna share my knowledge via web.