ေစ်းကြက္စီးပြားေ၇းေခတ္မွာ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ကုန္စည္ကိူ ၀ယ္ယူ၇တဲ့ေန၇ာမွာ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္အေနနဲ့ ၇င့္၇င့္သီးသီးဆက္ဆံခံ၇တဲ့ အျဖစ္မ်ိုး သင္ ႀကံဳဖူးပါသလား။ထုိကဲ့သို့ေသာ မန္ေနဂ်ာ ကို  ပုဂလိက စက္သံုးဆီေ၇ာင္း တဲ့ ဆိုင္ မွာ သင္ တို့ ႀကုံေတြနိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အေ၇ာင္းဆိုင္ကေတာ့  ေတာင္ဥကလာ ၁၆ေကြ႔ ဆီဆိုင္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံေပး ၿပီး  ဆီလာထုတ္တဲ့ကား ကို ေနာက္လာမထွတ္နဲ့ လို႔ ေၿပာဆိုခံ၇တဲ့ အၿဖစ္တစ္ခုပါ။ က်န္ေတာ္က ၇တနာပံု ပ၇ိတ္သက္တစ္ဦးပါ။  ဆီ ထည့္၇င္လဲ အဲဒီဆိုင္မွာထည့္ပါတယ္။ ပန့္ ကိုင္ေတြ၇ဲ့ ၀န္ေဆာင္မူ့ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းပါတယ္။ ဘာၿဖစ္လို့လဲ လို့ေမးေတာ့  ကားေပၚမွာ  ပုံးေတြ တင္လာလို့ တဲ့။   က်န္ေတာ္က စားအံုးဆီ ေ၇ာင္း၀ယ္ေ၇း  လုပ္ပါတယ္။ က်န္ေတာ္ရဲ့  စားဆီ ပံုး ေတြကို  ဘယ္ေန၇ာသြားထား၇မလဲ။ ဆိုးတာက  သူ့၇ဲ့ ဆက္ဆံေ၇း ပါ။ ဘယ္ ဆိုင္ကမွ  သု႔ လိုမဆက္ဆံပါဘူး။ သူ႔ကို ဂ်ာေလး လို႔ ေခၚ ၾကပါတယ္။  ဆီလာထည့္တဲ့ကားတိုင္းကို  ၀န္ေဆာင္မူ႔ေပးနိုင္ဖို့ထက္ အၿပစ္၇ွာ ေနတဲ့ ပံုစံ ေပါက္ပါတယ္။  အမ်ားၿကီးၿပုုၿပင္သင့္ပါတယ္။  က်န္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီဆိုင္ မွာလံုး၀  ဆီမထည့္ေတာ့ပါဘူး။      အခုေခတ္ကာလမွာ မ၇ိွသင့္ေတာ့တဲ့  အၿဖစ္တစ္ခုပါ။

About osprey

naylinn aung has written 7 post in this Website..

i am man