<!–

–>

“ အ သ ည္ း ကြဲ ေ န တဲ့ က ဗ် ာ ”
ရ င္ ထဲ မွ ာ ဆို႔ န င့္ ၿပီ း
ဘ ယ္ လို စ က ာ း လံု း မ်ိ ဳ း မွ လႈ ပ္ ခ် လို႔
က်
လာ
အဲ ဒါ အ ခု ေ ရ း ခ် လို က္ တဲ့ က ဗ် ာ ပဲ ။
သူရႆဝါ
စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

About သူရႆဝါ

သူ ရ ႆ ဝါ has written 157 post in this Website..

25 Years Old From Yangon | Myanmar | Writer | Blogger | Stand-up Comedian | Freelance Web Designer | Admin Member of Suboo Multi Social Network | Contact Me as Followings, kophonethantkyaw@gmail.com www.thurathawah.net www.facebook.com/ThuRaThaWah www.twitter.com/Thurathawah