ပညာသင္ၾကားေနေသာၿမန္မာေက်ာင္းသူတစ္ဦး

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၄၇ ရပ္ကြက္ အ.မ.က. ၂ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွ ပထမတန္း (က) အတန္းပိုင္ဆရာမ ေဒၚခိုင္ခိုင္မိုးသည္ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပဌာန္းထားေသာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအားု လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိပဲ ဆရာက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားအားေဖာက္ဖ်က္ ကာ ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းေဆာင္မ်ားအား က်ဴရွင္ခန္းအျဖစ္အသံုးျပဳေနေၾကာင္းသိရသည္။ေက်ာင္းသားကေလးတစ္ဦး လွ်င္ က်ဴရွင္လခ ( ၁၅၀၀ ) ႏႈန္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းစာသင္ခန္္မ်ားအးတြငး္ ေခၚယူူ သင္ၾကားေနၿပီး က်ဴရွင္ယူေသာ ကေလးႏွင့္ က်ဴရွင္မယူေသာကေလးမ်ားအေပၚတြင္လည္း ခြဲျခားဆက္ ဆံေျပာဆိုမွဳ႕မ်ားရွိေနၿပီး က်ဴရွင္မယူ ႏုိင္ေသာကေလးမ်ားကိုလည္းု ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမွဳမ်ားၿဖင့္ ဆက္ဆံေနေၾကာင္းေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွၾကားသိရပါသည္။ စားေမးပြဲစစ္ေဆးခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ပထမတန္းမွ ေလးးမ်ားအား စာေမးပြဲဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ အတန္းပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုသံုးကာ အရည္အခ်င္း မွန္ကန္ၿပီး ႏြမ္းပါးေသာကေလးမ်ားအေပၚတြင္ ဆရာဂုဏ္ျဖင့္ မျပည့္၀ေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ ေငြမ်က္ ႏွာကိုသာၾကည့္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်င့္သံုးေနပါေသာေၾကာင့္ အာစရိယဂုဏ္အေႏာၱအနေႏာၱ ဟူေသာ “ျမတ္ဆရာ” ၏ ဂုဏ္အားလြန္စြာထိခိုက္ၫိုးႏြမ္းေစပါသည္။ အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားအား ကိုယ္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရ ပါေသာေၾကာင့္္ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွတဆင့္သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားသို႕ ၾကည့္႐ႈၾကပ္ မတ္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးေစလိုေသာေၾကာင့္အသိေပးလိုက္ရပါသည္။ ျမတ္ဆရာဂုဏ္ျဖင့္ျပည့္၀ေသာ ဆရာမ်ားအား ေမွ်ာ္မွန္း ရည္ရြယ္ၿပီး ဆရာက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ အနာဂတ္သားသမီးေကာင္းမ်ားအေပၚ ပဲ့ကိုင္ရွင္ဆရာမ်ား ပီသေစရန္ ဆႏၵမွန္ျဖင့္ တင္ျပလုိက္ပါသည္။ ကိုယ္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရသူ မိဘတစ္ဦး

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..