ဒီ ဓမၼဒိုင္ဂ်က္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ဖို႔ ေႀကာ္ျငာထားခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုေတာ့ မႏၱေလး စာေပေလာက မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္ တကၠသိုလ္ေတဇာလင္း ဦးေဆာင္၍ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁) ကို ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလ။ (စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္) မွာ စတင္ထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ စာေပပညာရွင္ မ်ား၏ စာမူမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ အျခား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ စာေပ၀ါသနာရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ စာမူမ်ားကိုလည္း ထပ္မံေတာင္းခံထားပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားသို႔ ေပးပို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းတိုေလးျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၀ ခု၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၁)

မာတိကာ

စာမူမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

ကမၻာ့ ထူးျခား သတင္းမ်ား၊ ကာတြန္း၊ ကဗ်ာ အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကိုလည္း ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

About winkyawaung

win kyawaung has written 45 post in this Website..