အိမ္​ေထာင္​သည္​မ်ား​က​​ ​လူ​ပ်ိဳ​ အ​ပ်ိဳ​တို့​ထက္​ ​က်န္း​မာ​ေရး​ေကာင္း​ဟု​ ​သု​ေတ​သီ​မ်ား​ေျပာ​သည္ . . .

အေမရိကန္ သုေတသီမ်ားက အိမ္ေထာင္​ သည္မ်ား​ သည္ ေယဘုယ်​ အားျဖင့္ လူပ်ိဳ​ အပ်ိဳမ်ား​ ထက္ က်န္းမာေရး ေကာင္းေလ့​ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား​ လိုက္သည္။

ယင္းမွာ အိမ္ေထာင္ေရး​ အရ ဇနီးႏွင့္​ ခင္ပြန္း ဆက္ဆံမႈ​ သည္ စိတ္​ ဖိစီးမႈကို ေလ်ွာ့ခ်​ ေပးနိုင္​ ျခင္းေၾကာင့္ဟု သိရသည္။ ထို့အျပင္ ေက်နပ္​ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အခ်စ္ေရးကို ပိုင္ဆိုင္​ ထားသည့္ စံုတြဲမ်ားတြင္​ လည္း အလားတူ ေကာင္းက်ိဳးမ်ိဳး ရရွိ​ နိုင္ေၾကာင္း ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေနာ့ဝက္စတန္ တကၠသိုလ္တို့မွ သုေတသီမ်ား​ ၏ ပူးေပါင္း​ ေလ့လာမႈ​ ျဖင့္ အေျဖထုတ္​ နိုင္ခဲ့သည္။ ခ်ီကာဂို ကုန္သြယ္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ဝန္းက်င္ အမ်ိဳးသား ၃၄၈ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၅၃ ဦးတို့၏ ေနထိုင္မႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး​ တို့ကို ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို့​ အနက္ ၄၀ ရာခိုင္နႈန္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ၅၃ ရာခိုင္နႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္ (သို့မဟုတ္) ခ်စ္သူ​ ရွိေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအရ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ခ်စ္သူရွိေနေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးမႈကို လံႈ့ေဆာ္ေပးသည့္ ဟိုမုန္းမ်ား ပိုမိုနည္းပါးေနတတ္ေၾကာင္း သိရွိလာရသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ျပည့္ဝသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးသည္ လူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ စိတ္ဖိစီးမႈ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးနိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို့အျပင္ ယင္းရလဒ္သည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးလံုးတြင္ ေတြ႕ျမင္နိုင္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပိုမ်ားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

About မမေလး

has written 129 post in this Website..