တကၠသိုလ္တစ္ခုက ေဟာေျပာပဲြတစ္ခုမွာ ရိုးရွင္းတဲ့ ကိန္းဂဏန္းကစားနည္းကို ေဟာေျပာသြားတယ္။

အဲဒီကစားနည္းက ၁ × ၁ ျဖစ္တယ္။

၁×၁ကို ၁ဝႀကိမ္ေျမွာက္ရင္ အေျဖဘယ္ေလာက္ရသလဲ?
ရွင္းပါတယ္.. အေျဖက ၁ ပဲျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ၁.၁×၁.၁ ကို ၁ဝႀကိမ္ေျမွာက္ရင္ အေျဖဘယ္ေလာက္ရသလဲ?
အေျဖက ၁×၁ေလာက္ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕က ၁ဝလို႔ ေျဖၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က ၈ လို႔ေျဖၾကတယ္။
တကယ့္အေျဖမွန္က ၂.၈၅..ျဖစ္တယ္။

ဝ.၉ ကို ၁ဝႀကိမ္ေျမွာက္ၾကည့္ပါ။ အေျဖဘယ္ေလာက္ရသလဲ?

တခ်ဳိ႕က ဝ.၈လို႔ေျဖတယ္။ တခ်ဳိ႕က ဝ.၇ လို႔ေျဖတယ္။ ကိုယ္တိုင္ခ်တြက္ၾကည့္ပါ။ ဒါမွအေျဖကို သင္မွတ္မိလိမ့္မယ္။
တကယ့္အေျဖမွန္က ဝ.၃၁ျဖစ္တယ္။

တကယ္လို႔ ေန႔တိုင္း နည္းနည္းေလးစီ ႀကိဳးစားၾကည့္မယ္၊ ျပဳျပင္မယ္၊ အေျခအေနကို ေျဖးေျဖးခ်င္း တိုးတက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ (၁ဝႀကိမ္ေျမွာက္) မွာ အဲဒီႀကိဳးစားမႈက (၂.၈၅..ျဖစ္သြားမယ္) တိုးသြားမယ္။

တကယ္လို႔ ေန႔တိုင္း နည္းနည္းပ်င္းမယ္၊ နည္းနည္းအေခ်ာင္ခိုမယ္၊ ဇဲြလံု႔လကို ေလ်ာ့မယ္ဆိုရင္ ဝ.၉× ဝ.၉ ျဖစ္တယ္။

လူတခ်ဳိ႕က သူတို႔ဘဝထဲ “ဇဲြလံု႔လ”၊ “အေကာင္းျမင္ျခင္း”၊ “တည့္မတ္ျခင္း”၊ “အရႈံးမေပးျခင္း” စတဲ့ ကိန္းေတြကို ေပါင္းထည့္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္စီ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ နည္းနည္းခ်င္း ဆတိုးၿပီး ႀကိဳးစားတယ္။ ဒီလိုလူေတြရဲ႕ရလဒ္ဟာ ၾကာေလ တိုးပြားေလျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ လူတခ်ဳိ႕က ပ်င္းရိျခင္း၊ ေနာက္ဆုတ္ျခင္း၊ အေကာင္းမျမင္ျခင္း စတဲ့ကိန္းေတြကို သူတို႔ဘဝထဲ ထည့္ႏုတ္သြားတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မရွိဘဲ ေနရာမွတင္ တဝဲဝဲလည္ရင္း သူတို႔တန္ဖိုးကို ေလ်ာ့ခ်ေနတယ္။

“ဒူးမေထာက္ရင္ ပန္းရနံ႔ကို ဘယ္ခံစားႏိုင္မလဲ” တဲ့။ ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ “ပန္းရဲ႕ရနံ႔ကိုပါ ရိုက္ႏိုင္ဖို႔ ေျမႀကီးေပၚ ဒူးေထာက္ခ်ရတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ႏွိမ့္ခ်မွ ပန္းပြင့္နဲ႔နီးကပ္ႏိုင္တယ္”

လူေတြလည္း ဒီလိုပဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ ဘဝကို ပိုင္ခ်င္ရင္ တကယ့္တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္မွရတယ္။ အေကာင္းျမင္စိတ္ေတြနဲ႔ လဲမွရတယ္။

၁×၁ က ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေျမွာက္ေျမွာက္ ရလဒ္က မေျပာင္းလဲဘူး။
၁.၁×၁.၁လို ေန႔တိုင္း ဝ.၁ေလးပဲ ျပဳျပင္မယ္၊ သင္ယူမယ္၊ ႀကိဳးစားသြားမယ္ဆိုရင္ ရလဒ္က တိုးပြားသြားမယ္။

ဝ.၉× ဝ.၉လို ေန႔တိုင္း ဝ.၁ေလးပဲ အေခ်ာင္ခုိမယ္၊ ပ်င္းရိမယ္၊ ႀကိဳးစားမႈကို ေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုရင္ ဆံုးရံႈးမႈေတြက မသိမသာမ်ားလာၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ တိုးတက္ခ်င္စိတ္ပါ ေပ်ာက္သြားႏိုင္တယ္။

၂.၈၅ က ဝ.၃၁ နဲ႔ ၉ဆနီးနီးျဖစ္တယ္။ ၁ဝရက္အတြင္းမွာ ဒီေလာက္ေျပာင္းလဲရင္ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာရင္ ဘယ္လိုျဖစ္သြားႏိုင္မလဲ?

၁.၁× ၁.၁ လို ေန႔တိုင္း နည္းနည္းေလးစီ သင္ယူျပဳျပင္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားရင္ ေအာင္ျမင္မႈဆီ သင္မလဲြမေသြ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ပါတယ္။

http://share.youthwant.com.tw/sh.php?id=31022907&do=D

ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။

About thura.ng2

Thura Naung Naung has written 33 post in this Website..