ေလအားလ်ွပ္ထုတ္စက္ အလံုး ၁၀၀ ပါဝင္ၿပီး တစ္နွစ္လွ်င္ အိမ္ေျခ ၂ သိန္းခန့္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လံုေလာက္စြာ ေပးနိုင္မည့္ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ ေလအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကို စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
အေရးပါေသာ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ပဏာမေျခလွမ္း အျဖစ္ ယခင္ ၿဗိတိန္ အစိုးရအဖဲြ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အဂၤလန္နိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ Kent ကမ္းေျခတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆိုပါလုပ္ငန္းကို ေဒၚလာ ၁.၈ ဘီလီယံ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံထားေသာ ဆြီဒင္ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Vattenfall က လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ၿဗိတိန္ ေရျပင္သည္ ေလတိုက္နႈန္း ျမင့္မားသည့္ အတြက္ ေလအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ စဲြေဆာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ၿဗိတိန္ နိုင္ငံ တစ္ဝိုက္တြင္ တည္ေဆာက္သည့္ ကမ္းလြန္ ေလအား လွ်ပ္ထုတ္စက္တစ္ခုသည္ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေသာ အလားတူ လွ်ပ္ထုတ္စက္ တစ္ခုထက္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန့္ ပိုမို၍ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္နိုင္သည္။
ဥေရာပ ကမ္းလြန္ ေလအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၏ အဆိုအရ ဥေရာပ တစ္ဝွမ္းတြင္ လက္ရွိ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ ကမ္းလြန္ ေလအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္း ၁၆ ခုရွိၿပီး ထိုအထဲမွ တစ္ဝက္မွာ ၿဗိတိန္တြင္ ျဖစ္သည္။
ေလအားနွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္သြယ္ေရး အဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ RenewableUK ၏ အဆိုအရ ေလအားျဖင့္ ၿဗိတိန္ရွိ အိမ္ေျခေပါင္း ၃ သန္းခန္႔ကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယခု ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ Thanet ကမ္းလြန္ ေလအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းသည္ ဧရိယာ အားျဖင့္ ၁၃.၅ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေဘာလံုးကြင္းေပါင္း ၄၀၀၀ စာနွင့္ ညီမွ်သည္ဟု Vattenfall ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားသည္။
ကမ္းေျခနွင့္ အနီးဆံုးေသာ ေလအားလွ်ပ္ထုတ္စက္သည္ Margate ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၇.၄ မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။
Vattenfall ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွ ျမင္ေနရသည့္ ေလအားလွ်ပ္ထုတ္စက္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူတို႔၏ ကန္႔ကြက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကုမၸဏီကမူ လွ်ပ္ထုတ္စက္မ်ား၏ ျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ရႈလိုေသာ ခရီးသြားမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပင္ တိုးတက္လာနိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Thanet ကမ္းလြန္ ေလအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းသည္ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး အျဖစ္ ၾကာရွည္စြာ ရပ္တည္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Thanet ေဒသ ေျမာက္ဘက္တြင္ London Array ေလအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းကို တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ထိုစီမံကိန္းတြင္ ေလအားလွ်ပ္ထုတ္စက္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ ၁ ဂီဂါဝပ္ ထုပ္လုပ္နိုင္မည့္ ကမၻာ့ ပထမဆံုး ကမ္းလြန္ ေလအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။      ။

By the CNN Wire Staff
September 23, 2010

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။