ေနပူစာလံႈျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္မႈစြမ္းရည္ကို တိုးပြားေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေနေရာင္ျခည္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဗီတာမင္(D)သည္ အဖိုဟိုမုန္းျဖစ္သည့္ Testosteroneကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးတတ္သျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အားအင္တိုးပြားေစေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။ ခႏၶာကိုယ္ရွိ သဘာ၀အေလ်ာက္ အာဟာရျပဳ ဓာတ္ေပါင္းမ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္မွတဆင့္ ဗီတာမင္(D)ကို လက္ခံယူႏိုင္သလို ငါးႀကီးဆီႏွင့္ အသားတို႔မွလည္း ယင္းဗီတာမင္ဓာတ္ကို ရရွိႏိုင္သည္။ ဩစႀတီးယားႏိုင္ငံ၊ ဂရက္ဇ္ေဆးတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေသြးတစ္မီလီလီတာတြင္ ဗီတာမင္(D)ဓာတ္ အနည္းဆံုး (၃၀)နာႏိုဂရမ္မွ် ပါရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ထက္ ဗီတာမင္(D)ဓာတ္ နည္းပါးသူမ်ားထက္ အဖိုဟိုမုန္း လွည့္ပတ္စီးဆင္းမႈစြမ္းရည္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဥေရာပရွိ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုသည္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ Testosteroneပမာဏ ေလ်ာ့က်လာေလ့ရွိၿပီး မတ္လတြင္ အနိမ့္ပါးဆံုး ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ယင္းကာလသည္ ေနေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟု သိရသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဗယ္ဟိုဗန္ရွိ ေနေရာင္ျခည္ သုေတသနဖိုရမ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ အက္ဘရန္းက “သင့္တင့္မွ်တတဲ့ ပမာဏေလာက္ကို ေန႔တိုင္းေနပူစာလံႈတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ လိင္မႈစြမ္းရည္မွာ ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိႏိုင္သလို ပန္းေသပန္းညွိဳးတာ၊ အားအင္ကုန္ခမ္းတာေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဩစႀတီးယားရွိ ပညာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိမႈ မွတ္တမ္းကလည္း ယခင္သုေတသန ရလဒ္မ်ားကို ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ေနေရာင္ျခည္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ ခံယူရရွိသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သာမန္ထက္ Testosteroneလံႈ႕ေဆာ္မႈ (၆၉)ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် ပ်မ္းမွ်ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ Testosteroneသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္မႈဘ၀အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ဟိုမုန္းလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ လိင္အဂၤါႀကီးထြားမႈ၊ တည္ေဆာက္ပံုတို႔အတြက္ တာ၀န္ယူထားသလို သုက္ရည္ပို႔လႊတ္မႈအတြက္ပါ စြမ္းေဆာင္ေပးသည္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အေရျပားသည္ ေန၏ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ခံယူၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဗီတာမင္(D)ဓာတ္ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သိရသည္။

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..