လူတိုင္းတြင္သေဘာထား အၾကိဳက္ခ်င္းမတူညီနိုင္ပါ။ သူ႕ အၾကိဳက္နွင့္ ကိုယ္႕အၾကိဳက္ မတူညီသည့္ အေပၚတြင္သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာမည္။ တခိ်ဳ႕ေသာသူမ်ားက စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ ရုပ္ရွင္ မ်ားကို ၾကိဳက္မည္။ တခ်ိဳ႕ က ပစ္ခိုက္တိုက္ခိုက္ၾကသည့္ အက္ရွင္ကားကို ၾကိဳက္မည္။ ခရီးတစ္ခုကို သြားမည္ဆိုပါစို႕ ။ တစ္ဦး က ေအ လမ္းမွသြားခ်င္သည္။ ေနာက္တစ္ဦး က  ဘီ လမ္းမွသြားခ်င္သည္။ သူတို႕ သည္ အေကာင္းဆံုးဆိုေသာ လမ္းမ်ားကို ကိုယ္စီ ေရြးခ်ယ္ထားၾကသည္။
တစ္ဦးက ရြာလမ္းေဘးအတိုင္း သြားတာ အေကာင္းဆံုးဟုေျပာမည္။ ေနာက္တစ္ဦး က အျမန္လမ္းက သြားရင္ အေကာင္းဆံုးဟုေျပာမည္။
အေကာင္းဆံုးလမ္းကို အဓိပါယ္ဖြင့္ ဆိုမႈေပၚတြင္ မူတည္မည္။
အေကာင္းဆံုးလမ္းသည္ အျမန္ဆံုး ေရာက္ေသာလမ္းျဖစ္သည္။
အေကာင္းဆံုးလမး္သည္ ရႈခင္းအလွပဆံုးလမ္းျဖစ္သည္။
အေကာင္းဆံုးလမ္းသည္ သြားလာေရးလြယ္ကူေသာ လမ္း ျဖစ္သည္။
အေကာင္းဆံဳးလမ္းသည္ ယာဥ္ေၾကာ ရွင္းေသာ လမ္းျဖစ္သည္။
အေကာင္းဆံုးလမ္းသည္ အတိုဆံုးလမ္း ျဖစ္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးလမ္းကို အဓိပၸါယ္ တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖြင့္ ရန္ မလြယ္ေခ်။ ကြဲျပားခ်ားနားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေပၚထြတ္လာမည္။ အားလံုုးေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ ၾကသည္။
လူတစ္ဦးသည္ ပန္းျခံ တစ္ခုတြင္ သူျမင္ခဲ႕ေသာ ရႈေထာင့္တစ္ခုကိုေျပာမည္။ ေနာက္တစ္ဦးသည္လဲ သူျမင္ခဲ႕ေသာ ေနာက္ရႈေထာင့္ တစ္ခုကိုေျပာမည္။ သူတို႕နွစ္ဦးလံုးသည္ သူတို႕ျမင္ခဲ႕ေသာ ရႈေထာင့္မ်ားကို ဖြဲႏြဲ႕ျပီးေျပာၾကမည္။ အားလံုး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ မည္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း ခိုင္လံု ၾကမည္။
ေငြေခ်းသူႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းသူ ကိုၾကည့္မည္ဆိုပါစို႕ ။ သူတို႕၏အတိုးႏႈန္းမွာ သာမန္ မွ်တေသာ အတိုးႏႈန္းျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မည္။ သို႕ေသာ္ ေငြေခ်းသူက အတိုးႏႈန္း နည္းခ်င္သည္။ ေငြထုတ္ေခ်းသူ အတိုးႏႈန္းမ်ားခ်င္သည္။ သူတို႕တြင္ ကိုယ္စီအေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိၾကသည္။ သူတို႕၏ သေဘာထားကြဲလြဲ ခ်က္မွာ ၾကီးမားသည္။ ဆန္႕က်င္ ဘက္ ျဖစ္ေနမည္။ သူတို႕၏ အျမင္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး မွန္ေနမည္။
ဖန္ခြက္ထဲတြင္ ၀ိုင္တစ္၀က္ထည့္ထားလွ်င္ တစ္ဦးက ၀ိုင္တစ္၀က္ေလ်ာ႕ေနသည္။ အျပည့္မရွိ ဟုဆိုမည္။ ေနာက္တစ္ဦးက ၀ိုင္ တစ္၀က္ရွိသည္။ တ၀က္ျပည္႕ေနသည္။ စသျဖင့္ သေဘာထားမ်ားကြဲ လြဲမည္။
ထို ၀ိုင္ထည့္ထားေသာ ဖန္ခြက္ ကို ဖန္ခြက္ထုတ္လုပ္သူ တစ္ေယာက္ၾကည့္လွ်င္ ဖန္ခြက္က ထူသည္။  ဟုေျပာမည္။ ၀ိုင္လုပ္သူက ၾကည့္လွ်င္ ၀ိုင္ အေရအေသြးကို ၾကည့္မည္။ ဖန္ခြက္ထုတ္လုပ္သူက ဖန္ခြက္လုပ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ သူတြင္ရွိသည္။ ၀ိုင္လုပ္သူက ၀ိုင္လုပ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိ သည္။ သူတို႕ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား သူတို႕ ရဲ႕ အျမင္မ်ား မ မွားနိုင္ ။ သို႕ ေသာ္  အျမင္မ်ားလဲ မတူနိုင္။
အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပေသာ အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ေယာက္သည ္ သူတြင္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပေသာ အေတြ႕ အၾကံဳ ရွိမည္။
အိမ္ေထာင္ေရး  အဆင္ေျပသူ အိမ္ေထာင္သည္တစ္ေယာက္တြင္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပေသာ အေတြ႕ အၾကံဳ သူ႕တြင္ရွိမည္။
သူတို႕သည္ အိမ္ေထာင္သည္ခ်င္းတူေသာ္လဲ အေတြ႕အၾကံဳကြဲလြဲၾကသည္။ ထို႕အတူ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြးအေခၚ အျမင္မ်ား မတူညီနိုင္။ အနာဂတ္နွင့္ပါတ္သက္၍ သူတို႕ႏွစ္ဦးသည္  ၾကီးမားေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ထြတ္ေပၚလာနိုင္သည္။
က်ေနာ္တို႕သည္ မိမိပါတ္၀န္းက်င္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား လိုက္၍ ေတြးေခၚၾကံစည္မႈမ်ား သေဘာထားမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူတစ္ဦး နွင့္ တစ္ဦး စဥ္းစားပံု ေတြးေခၚပံု သေဘာထားမ်ား တူညီၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ဖန္ခြက္ ထုတ္လုပ္သူရဲ႕ အျမင္ ၊ ၀ိဳင္လုပ္သူရဲ႕ အျမင္၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပသူရဲ႕ သေဘာထား ၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပသူရဲ႕ သေဘာထား မတူညီနုိင္ပါ။

ေပ်ာ္ရြင္စရာ ေကာင္းေသာ ဒီဆိုဒ္ ဒီေနရာေလးတြင္ ကြန္မန္႕ ေတြလုိက္ေရးလို႕ သေဘာထားမတူတာေတြ ေတြ႕ရင္ စိတ္မဆိုးေစလိုေၾကာင္း။

မွတ္ခ်က္။                ။ စိတ္အလွျဖင့္ ဘ၀ကို အလွဆင္ စာအုပ္မွ အေတြးေလးပါ။

About ေရႊ မင္း သား

kyansitthar101 has written 69 post in this Website..