သင့္ကေလးငယ္အား ယဥ္ေက်းရည္မြန္ေသာ ကေလးတစ္ဦး ျဖစ္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းမွာ မည္သည့္အခါမွ ေစာလြန္းျခင္း၊ ေနာက္က်လြန္းျခင္း မရွိနိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးငယ္နွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္အေနနွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

၁။ သင့္အေနနွင့္ စံနမူနာေကာင္း ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္က ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈ မရွိပဲနွင့္ သားသမီးမ်ားထံမွ ယဥ္ေက်းလိမၼာမႈကို ေမ်ွာ္လင့္ေနျခင္းသည္ တရားမမွ်တရာ က်သည္။
၂။ ကေလးငယ္၏ တတ္သိနားလည္မႈကို လိုက္၍ သူ၏ အျပဳအမူမ်ားကို တဆင့္ခ်င္း သင္ၾကားေပးပါ။ သိနားလည္မႈ နည္းပါးေသးေသာ အသက္ ၂ နွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ကို အစာစားေသာအခါ ပါးစပ္ကိုေစ့၍ ဝါးစားရန္ သင္ၾကားေပးရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၄၊ ၅ နွစ္အရြယ္ ေရာက္လာလွ်င္ကား ထိုကဲ့သို႔ေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို နားလည္နိုင္စြမ္း ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
၃။ ကေလး၏ ေရွ႕တြင္ “ေက်းဇူးျပဳၿပီး” … “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” … “ခြင့္ျပဳပါ” … “sorry” … စေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေစာနိုင္သမွ်ေစာစြာ ေျပာၿပီး သူ႕အားလည္း ထိုသို႔ ေျပာတတ္ေစရန္ တိုက္တြန္းပါ။
၄။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ လူႀကီးမ်ား၏ စကားမ်ားကို အတုခိုးတတ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ သင့္အေနနွင့္ ေျပာဆိုေသာ စကားလံုးမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။
၅။ ကေလးအေနနွင့္ အျခားသူမ်ားအား “ဘႀကီး” … “ဦးေလး” … “အေဒၚ” … “အကို” … “အမ” … စသည္ျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ေခၚေဝၚ သံုးစဲြတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးပါ။
၆။ မည္သည့္ အခါ၌မဆို ကေလးအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာမႈ ရွိမရွိကို ဆန္းစစ္ပါ။ လူႀကီးမ်ားကို ရိုေသေလးစားမႈ၊ လူအမ်ားနွင့္ ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနတတ္မႈ၊ အျခားသူမ်ား၏ စကားကို ၾကားျဖတ္ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္မႈ စသည္တို႔ကို သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အျခားသူမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုင္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ကစားျခင္း၊ သံုးစဲြျခင္း မျပဳလုပ္ရန္လည္း သင္ၾကားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
၇။ ကေလး၏ မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးမရန္ အခ်ိန္ဆဲြျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ကေလးအား ထိုအျပဳအမူနွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်က္ျခင္း စည္းကမ္းထုတ္ကာ တားျမစ္ပါ။
၈။ ကေလး၏ မေကာင္းေသာ အျပုအမူကို ကေလးနွင့္ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြး၍ ကေလးအေနနွင့္ ေနာင္တြင္ မည္သို႔ ျပဳမူရမည္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ႀကိဳးစားပါ။
၉။ သင့္ကေလး၏ ေကာင္းေသာ အျပဳအမူ နွင့္ အေလ့အထမ်ား အတြက္ ခ်ီးက်ူးပါ။ ။

Source Article; eHow (How to Teach Your Child Manners)

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။