ဦးသုေ၀ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စံုညီေတြ႔ဆံုပြဲကုိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ (၅၂) လမ္း၌ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စံုညီေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဦးသုေ၀မွ ေျပာၾကားရာမွာ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေန႔ စံုညီေတြ႔ဆံု ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွာ ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေတြဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ေရြေကာက္ပြဲအတြက္

ၾကဳိတင္ စည္းရုံးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ထုတ္လႊင့္မည့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ အႀကိဳ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းတာျဖစ္ေၾကာင္း”  ရွင္းလင္းေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မွ ၄င္းတုိ႔ မဲဆြယ္စည္းရံုစဥ္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီမ်ားမွ နယ္ေျမအတြင္းမဲဆြယ္ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မိမိတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ပါတီ၀င္အင္အားစာရင္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

About kyawzayya

Kyaw Zay Ya has written 1 post in this Website..

Just a blogger from Myanmar(Burma)