အခန္း (၁)
ထူးဆန္းေသာ သတၱ၀ါ

၁၈၈၆ ခုႏွစ္သည္ အႀကိမ္မ်ားစြာေသာ ပင္လယ္မွ ထူးဆန္း၍လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ ကိစၥမ်ားၿဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရသည့္ ႏွစ္ၿဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သေဘာၤမ်ားသည္ ေပေပါင္းမ်ားစြာရွည္ေသာ “ၾကီးမားမည္းနက္ေသာ အရာ၀တၳဳ” ႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့ၾက၏။ ထိုအရာသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား သိထားေသာ အၿခားေသာ မည္သည့္ အရာထက္ မဆို ႀကီးမား၏။ထို “အရာ၀တၳဳ” သည္ ေရေအာက္မွ ထူးဆန္းစြာေပၚထြက္လာၿပီး ေပရာေပါင္းမ်ားစြာရွည္ေသာ ေရပန္းႀကီးအား ပန္းထုတ္ေလ၏။

ထိုအရာအား ဂ်ဴလိုင္လထဲတြင္ ၾသစေၾတးလ် ကမ္းလြန္၌၊ ထို႔ေနာက္ မိုင္ေပါင္း ၂၁၀၀ ထက္ပိုေ၀းေသာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ေတြ႔ခဲ့၏။ ေနာက္တႀကိမ္ေတြ႔ရမႈသည္ ေနာက္ႏွစ္ပတ္အၾကာ၊ မိုင္ ၆၀၀၀ေ၀းေသာ အတၱလန္တစ္သမုဒၵရာ အလယ္၌ ၿဖစ္သည္။ မည္မွ်ထူးဆန္းေသာသတၱ၀ါေပတည္း ၄င္းသည္ တေနရာမွ တေနရာသို႔ ဤမွ်အခ်ိန္တို အတြင္း သြားလာေနျခင္းျဖစ္ရမည္!!!

အဆိုပါ “အရာ၀တၳဳ” ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တကမၻာလံုးရွိ ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ ႀကီးမားေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႀကီ္း ျဖစ္ေစသည္။ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ပင္လယ္မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသတၱ၀ါဆန္းႀကီးမ်ား၏ သဘာ၀ အေၾကာင္းမ်ား၊ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား ပါရွိေလခဲ့သည္။ သိပၸံပညာရွင္အၾကားတြင္လည္း ဤမွ်ႀကီးမား ျမန္ဆန္ေသာ အဏၰ၀ါသတၱ၀ါဆန္း ရွိ၊မရွိ အျငင္းပြားေနလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၈၆၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ထိုသတၱ၀ါဆန္းႀကီးသည္ သိပၸံဆိုင္ရာျပႆနာမွရပ္တန္႔သြားၿပီး၊ အမွန္တကယ္ အႏၱရာယ္အသြင္ ကူးေျပာင္းသြားေလေတာ့သည္။ ကုန္သြယ္သေဘၤာမ်ား၊ ခရီးသည္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ တစံုတရာႏွင့္တိုက္မိခဲ့ေလသည္။ ထိုအရာသည္ ေက်ာက္တုံးေပလား၊ ေက်ာက္တန္းေပလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထို အဏၰ၀ါသတၱ၀ါဆန္းေပလား။

စေကာ့တီးယားအမည္ရွိ သေဘၤာတစီးသည္ ပင္လယ္ျပင္၌ တိုက္ခိုက္မိၿပီး သေဘၤာက်င္းတြင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဂၤ်င္နီယာမ်ားသည္ သူတို႔မ်က္စိကိုပင္ မယံုႏိုင္ၾကေတာ့ ႀတိဂံပံုစံ အေပါက္တေပါက္သည္ သေဘၤာ၏ ထူထဲလွေသာ သံမဏိကိုယ္ထည္တြင္ ေပါက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္တည္း။

ကၽြႏ္ုပ္ သည္ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ပါရီျပတိုက္အတြက္ အပင္မ်ား၊တိရိစာၦန္မ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳမ်ား စုေဆာင္းရန္အတြက္ အေမရိကားသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနခိုက္ ဖတ္ရႈခဲ့ရေလ၏။ ျပတိုက္၏ သဘာ၀သမိုင္းပါေမာကၡလည္းျဖစ္၊ “နက္ရိႈင္းေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ၏ ထူးျခားဆန္းၾကယ္မႈမ်ား” အမည္ရွိ စာအုပ္၏ စာေရးသူလည္းျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္ မြန္ဆီယာ ပီေရး အာ႐ိုနက္(စ္) (Monsieur Pierre Aronnax) သည္ ပင္လယ္ေရေအာက္သဘာ၀ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္သက္မွတ္ထားျခင္း ခံရေလသည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ သည္လည္းပဲ အျခားသူမ်ားနည္းတူ ထိုအဏၰ၀ါသတၱ၀ါႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနသည္။ ကပၸတိန္မ်ားထံမွ သရုပ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ မည္သည့္အရာျဖစ္မည္နည္း ဆိုသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ စိတ္၌ စဥ္းစားေနမိသည္။ကၽြႏု္ပ္သည္ နာေ၀း (Narwhale) အမည္ရွိ အာတိတ္ေဒသ ေဝလငါးျဖဴမ်ိဳး အား အမွတ္ရသြားသည္။၎ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ အရွည္ ေပ ၆၀ခန္႔ ႀကီးထြားႏိုင္ၿပီး အလြန္ႀကီးမားေသာ အေကာင္ဆိုလွ်င္ ေပေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ႏိုင္ ၿပီး မစူးစမ္းရေသးေသာ နက္ရိႈင္းေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၌ ေကာင္းစြာ ရွိႏိုင္ေပ၏။ ထို႔အတူ နာေ၀းေ၀လငါး တြင္ သံမဏိကဲ့ သို႔ မာေၾကာသည့္ ဦးခၽြန္ ရွိေလ၏။ ၎သည္ပင္လွ်င္ စေကာ့တီးယား သေဘၤာ ၏ သံမဏိကိုယ္ထည္ကို အေပါက္ေဖာက္ျခင္းပင္ၿဖစ္မည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အဆိုပါ အဏၰ၀ါသတၱ၀ါဆန္းအား ရွင္းလင္းရန္ စီစဥ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ေလေတာ့သည္။အလြန္လွ်င္ျမန္ေသာ စစ္သေဘၤာတစင္းသည္ ထို သတၱ၀ါ အား ေျခရာခံ ၍ သတ္ျဖတ္ရန္ မွိန္း မွ အေျမာက္အထိ လက္နက္မ်ိဳးစံုအား တပ္ဆင္ထားေလသည္။
သမၼတႀကီး အန္ဒရူးဂၽြန္ဆင္၏ ႀကင္နာမႈၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အဆိုပါ နာေ၀းေ၀လငါး ရွာေဖြေရးခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါရန္ ဖိတ္ႀကားၿခင္းခံရေလ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ သည္ ဆယ္ႏွစ္တာကာလပတ္လံုး ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာမဆိုသြားတိုင္း အနားမွတဖ၀ါးမွ မခြာသည့္ သစၥာရွိ လူယံုေတာ္ ကြန္ဆီးလ္ ႏွင့္ စစ္သေဘၤာ ေအဗရာဟင္လင္ကြန္း ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေလေတာ့သတည္း။
ဒုတိယဗိုလ္မႈးႀကီး ဖာရာဂတ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သေဘၤာေပၚမွ ႀကိဳဆိုေလသည္။ မၾကာမီွပင္ နယူးေယာက္ ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္လာခဲ့ေလသည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကူးတိုု႔သေဘၤာ မ်ားသည္ ေကာင္းခ်ီးေပးေသာ လူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ တနာရီႀကာခန္႔ လိုက္ပါလာေလသည္။ စစ္သေဘၤာ ေအဗရာဟင္လင္ကြန္းသည္ ေက်းဇူးတင္ေသာ အထိမ္းအမွတ္ အေနၿဖင့္ ႀကယ္ ၃၉ ပြင့္ပါေသာ အေမရိကန္အလံအား ႏွိမ့္ခ်၍ၿမွင့္တင္လိုက္ေလသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာင္းကၽြန္း အေရွ႕ဘက္ကမ္းရိုးတမ္းတေလွ်ာက္ ရြက္လႊင့္ခုတ္ေမာင္းလာေလသည္။ ညေရာက္ေသာအခါ အတၱလန္တစ္သမုဒၵရာ ေရနက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေတာ့၏။
(20,000 LEAGUES UNDER THE SEA အားဘာသာျပန္ပါသည္။)

About eros

Eros Mario has written 45 post in this Website..

La bellezza è dipende dalla vista della persona. စႏၵယားလွထြဋ္ သီခ်င္းမ်ားကို ခံုမင္စြာ နားေထာင္တတ္သူ တဦးရယ္ပါ။

   Send article as PDF